จะจัดทำภารกิจได้อย่างไร

คุณสามารถจัดทำภารกิจได้จากหน้าภารกิจ (Assignments) คุณสามารถจัดทำเชลภารกิจที่ใช้เป็นตัวกำกับตำแหน่งสำหรับภารกิจภายในกลุ่มภารกิจ หรือสามารถจัดทำภารกิจทั้งหมดกับรายละเอียดภารกิจทั้งหมด

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เพิ่มเชลกลุ่มภารกิจ

เพิ่มเชลกลุ่มภารกิจ

หากต้องการจัดทำตัวกำกับตำแหน่งภารกิจพร้อมชื่อและวันที่ คุณสามารถจัดทำเชลล์ภารกิจได้ในกลุ่มภารกิจ

กลุ่มภารกิจจะรองรับภารกิจประเภทต่าง ๆ ที่คุณอาจต้องการเก็บไว้ในบทเรียนของคุณ เช่น ภารกิจ การพูดคุย แบบทดสอบ แบบสอบถาม ฯลฯ [1] หากคุณจัดทำกลุ่มภารกิจในบทเรียนของคุณ ผู้เรียนจะสามารถกรองหน้าเพจภารกิจของตนเองได้ตามประเภทภารกิจเพื่อดูกลุ่มเดียวกัน เรียนรู้วิธีการเพิ่มกลุ่มภารกิจ

จัดทำเชลล์ภารกิ,โดยค้นหากลุ่มภารกิจแล้วคลิกที่ปุ่ม เพิมภารกิจ (Add Assignment) [2] เชลล์ภารกิจครอบคลุมเฉพาะฟิลด์สำหรับประเภทภารกิจ ชื่อ วันครบกำหนด (เผื่อเลือก) และคะแนน คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดภารกิจได้ทุกเมื่อโดยทำการแก้ไขภารกิจ

เพิ่มภารกิจ

เพิ่มภารกิจ

หากต้องการจัดทำภารกิจพร้อมรายละเอียดภารกิจทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มภารกิจ (Add Assignment)

รายละเอียดภารกิจครอบคลุมฟิลด์ประเภทภารกิจ ชื่อ รายละเอียด คะแนน กลุ่มภารกิจ (ถ้าต้องการ) การแสดงเกรดและประเภทผลงานจัดส่ง รวมทั้งวันครบกำหนด นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุได้ว่าภารกิจเป็นภารกิจแบบกลุ่มหรือต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ในบทเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดภารกิจ

เมื่อมีการเพิ่มรายละเอียดไปยังภารกิจ คุณยังสามารถกำหนดภารกิจให้แก่ผู้เรียนทั้งหมด กลุ่มย่อยในบทเรียน, กลุ่มในบทเรียน, หรือผู้เรียนเฉพาะรายเป็นภารกิจที่ระบุความแตกต่างของ Canvas

0 Likes
Was this article helpful? Yes No