จะนำเข้าผลลัพธ์สำหรับบทเรียนได้อย่างไร

คุณสามารถนำเข้าผลลัพธ์รวมกันสำหรับบทเรียนของคุณโดยใช้ไฟล์ CSV การนำเข้าแบบคละรวมช่วยให้สามารถเพิ่มผลลัพธ์ใหม่ ๆ ไปยังบทเรียนของคุณหรืออัพเดตรายละเอียดผลลัพธ์หลาย ๆ ส่วนได้พร้อมกันในคราวเดียว

ไฟล์ CSV จะต้องกำหนดรูปแบบได้ถูกต้องตามเอกสารกำกับรูปแบบการนำเข้าผลลัพธ์ ดาวน์โหลดไฟล์ outcomes.csv ตัวอย่างที่มีกลุ่มผลลัพธ์หนึ่งกลุ่มและผลลัพธ์หกรายการ

หลังจากประมวลผลไฟล์ CSV ของคุณแล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการนำเข้าเสร็จสิ้นหรือข้อผิดพลาดในไฟล์ของคุณ หากมีข้อผิดพลาด อีเมลจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาด 100 รายการแรก รวมทั้งแถวข้อผิดพลาดและรายละเอียดอย่างย่อ

บทเรียนนี้แสดงวิธีการนำเข้าผลลัพธ์ในมุมมองเพจผลลัพธ์ (Outcomes) แบบคลาสสิค หากเพจผลลัพธ์ (Outcomes) ในบทเรียนของคุณแสดงผลแตกต่างไปจากภาพในบทเรียนนี้ ให้เรียนรู้วิธีการนำเข้าผลลัพธ์ในบทเรียนภายในบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานตัวเลือกคุณสมบัติ การจัดการผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Improved Outcomes Management) ไว้

หมายเหตุ:

 • ปัจจุบันรองรับเฉพาะไฟล์ CSV เท่านั้น ไฟล์ JSON ยังคงรองรับเช่นเดิมสำหรับผลงานเผยแพร่ในอนาคต
 • การนำเข้าผลลัพธ์เป็นสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียน หากคุณไม่มีสิทธิ์อนุญาตนำเข้าผลลัพธ์ แสดงว่าสถาบันของคุณจำกัดคุณสมบัติการทำงานนี้ไว้
 • ในผลลัพธ์ใหม่ ฟิลด์ vendor_guid จะต้องไม่มีอัฒภาคทวิภาค

เปิดผลลัพธ์

เปิดผลลัพธ์

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ ผลลัพธ์ (Outcomes)

นำเข้าผลลัพธ์

นำเข้าผลลัพธ์

คลิกที่ปุ่ม นำเข้า (Import)

อัพโหลดไฟล์

ลากและวางไฟล์ CSV ของคุณไปยังพื้นที่อัพโหลด หรือคลิกที่พื้นที่อัพโหลดเพื่อเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

ค้นหาไฟล์ CSV [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เปิด (Open) [2]

ดูสถานะการนำเข้า

Canvas จะแสดงเพจการโหลดข้อมูลขณะทำการอัพโหลดไฟล์ ไฟล์ CSV ขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาในการนำเข้า คุณสามารถออกจากเพจ ผลลัพธ์ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ส่งผลต่อกระบวนการนำเข้า

ดูความสำเร็จในการนำเข้า

ดูความสำเร็จในการนำเข้า

เมื่อนำเข้าไฟล์เสร็จสิ้น Canvas จะแจ้งข้อความยืนยัน คุณจะได้รับอีเมลแจ้งว่านำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว

ดูข้อผิดพลาดในการนำเข้าและคำเตือน

ข้อผิดพลาดในการนำเข้า

หากการนำเข้าไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือหากข้อมูลนำเข้ามีการแก้ไขผลลัพธ์ในปัจจุบัน Canvas จะแจ้งข้อความระบุข้อผิดพลาด

ข้อความระบุข้อผิดพลาดจะแสดงข้อผิดพลาดในการนำเข้าผลลัพธ์และการแจ้งเตือนการนำเข้าผลลัพธ์

คุณจะได้รับอีเมลระบุรายละเอียดข้อผิดพลาดและคำเตือน 100 รายการแรก ข้อผิดพลาดหรือคำเตือนแต่ละส่วนจะมีเลขแถว CSV และรายละเอียดข้อผิดพลาดหรือการแจ้งเตือน

ข้อผิดพลาดในการนำเข้าจะหยุดกระบวนการนำเข้าทั้งหมดและจะต้องแก้ไขก่อนสามารถนำเข้าผลลัพธ์ได้เสร็จสิ้น ประเภทข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นในไฟล์ CSV:

 • หัวเรื่องที่กำหนดขาดหายไป
 • หัวเรื่องอื่น ๆ จัดวางไว้ต่อจากหัวเรื่องคะแนนประเมิน
 • มีหัวเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
 • ฟิลด์บังคับขาดหายไป
 • ไฟล์นำเข้าไม่มีข้อมูล
 • ชุดอักขระ UTF-8 ไม่ถูกต้อง

เมื่อมีการแจ้งเตือนการนำเข้า Canvas จะข้ามแถวที่เกี่ยวข้องและการนำเข้าจะดำเนินการต่อไป ประเภทคำเตือนต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นในไฟล์ CSV:

 • ระดับคะแนนประเมินมีคะแนนที่ขาดหายไป
 • ระดับคะแนนประเมินมีค่าคะแนนที่ไม่ถูกต้อง
 • ลำดับคะแนนประเมินมีคะแนนในลำดับที่ไม่ถูกต้อง
 • ประเภทออบเจคต์ไม่ถูกต้อง
 • กลุ่มต้นทางอ้างอิงผลลัพธ์ที่ขาดหายไป
 • กลุ่มต้นทางไม่ถูกต้อง
 • สถานะกระบวนงานไม่ถูกต้อง
 • วิธีการตรวจสอบการคำนวณไม่มีระบุไว้
 • กลุ่มได้รับฟิลด์ที่ไม่ถูกต้อง
 • การแก้ไขผลลัพธ์ไม่อยู่ภายในเนื้อหาเดียวกัน

แก้ไขข้อผิดพลาดในไฟล์ CSV ตามเอกสารกำกับรูปแบบการนำเข้าผลลัพธ์แล้วนำเข้าไฟล์ใหม่อีกครั้ง

ดูผลลัพธ์

ดูผลลัพธ์ที่นำเข้าในบทเรียนของคุณ