ฉันจะเพิ่มภารกิจโดยใช้แอพจากภายนอกได้อย่างไร

ขณะคุณจัดทำภารกิจ คุณสามารถเลือกเพิ่มแอพจากภายนอก (เครื่องมือ LTI) เป็นประเภทผลงานจัดส่ง แอพจากภายนอกจะต้องเพิ่มไปยังบทเรียนของคุณก่อนที่จะสามารถเพิ่มเข้าไปในภารกิจ

หมายเหตุ:

  • ประเภทผลงานจัดส่ง เครื่องมือจากภายนอก (External Tool) ไม่รองรับภารกิจของกลุ่มหรือความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
  • การส่งต่อเกรดจากแอพพลิเคชั่นภายนอก (เครื่องมือ LTI) ไปยังสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ของ Canvas ไม่ได้จำกัดจากวันที่เริ่มบทเรียน เมื่อผู้เรียนสืบค้นบทเรียนก่อนวันเริ่มบทเรียน พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในภารกิจโดยการใช้แอพพลิเคชั่นจากภายนอก (เครื่องมือ LTI) โดยเกรดสำหรับภารกิจเหล่านี้จะถูกกรอกลงในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook)

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เพิ่มภารกิจ

เพิ่มภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มภารกิจ (Add Assignment)

เลือกประเภทผลงานจัดส่ง

เลือกประเภทผลงานจัดส่ง

จากเมนูแสดงรายการ ประเภทผลงานจัดส่ง (Submission Type) เลือกตัวเลือก เครื่องมือจากภายนอก (External Tool)

ค้นหาเครื่องมือจากภายนอก

ค้นหาเครื่องมือจากภายนอก

คลิกที่ปุ่ม ค้นหา (Find) [1] หรือกรอก URL เครื่องมือจากภายนอกในฟิลด์ URL [2]

กำหนดค่าชุดเครื่องมือจากภายนอก

กำหนดค่าชุดเครื่องมือจากภายนอก

คลิกที่ชื่อของเครื่องมือ LTI [1] คุณอาจถูกนำไปยังหน้าจอแยกต่างหากสำหรับการกำหนดค่าเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

หากคุณต้องการให้ภารกิจโหลดในแท็บใหม่ คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย โหลดในแท็บใหม่ (Load in a new tab) [2] คลิกที่ปุ่ม เลือก (Select) [3]

โหลดเครื่องมือในแท็บใหม่

เดสก์ทอป

โหลดภารกิจในแท็บใหม่ โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย โหลดเครื่องมือนี้ในแท็บใหม่ (Load This Tool In A New Tab)

หมายเหตุ: หากคุณเปิดใช้งานการโหลด (Load) ในช่องทำเครื่องหมายแท็บใหม่ เมื่อกำหนดค่าเครื่องมือจากภายนอก ช่องทำเครื่องหมาย โหลดเครื่องมือนี้ในแท็บใหม่ (Load this Tool In A New Tab) จะถูกเลือกไว้อยู่แล้ว

บันทึกและเผยแพร่

บันทึกและเผยแพร่

หากคุณพร้อมเผยแพร่ภารกิจของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) [1] หากคุณต้องการจัดทำร่างภารกิจของคุณเพื่อเผยแพร่ในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]