ฉันจะใช้เพจดัชนีภารกิจ (Assignments Index Page) ได้อย่างไร

คุณสามารถดูภารกิจสำหรับบทเรียนทั้งหมดของคุณในเพจดัชนีภารกิจ (Assignments Index) ในฐานะผู้สอน คุณยังสามารถเพิ่มกลุ่มภารกิจ จัดทำภารกิจและแก้ไขค่าปรับตั้งภารกิจได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดลำดับภารกิจและกลุ่มภารกิจใหม่ได้อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจ

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

ดูเพจดัชนีภารกิจ

ดูเพจดัชนีภารกิจ

เพจดัชนีภารกิจ (Assignments Index) ได้รับการออกแบบโดยมีค่าปรับตั้งส่วนกลางที่ด้านบนของเพจ [1] ตามด้วยกลุ่มภารกิจ (Assignment groups) [2] ภารกิจแต่ละรายการจะซ้อนอยู่ในกลุ่มภารกิจ (Assignment group) แต่ละกลุ่ม[3]

หมายเหตุ: เพจ ดัชนีภารกิจ (Assignments Index) รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูหน้าต่างที่มีรายการชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สำหรับสืบค้นเนื้อหาโดยกดปุ่ม Shift+เครื่องหมายคำถามพร้อม ๆ กันที่แป้นพิมพ์

ดูตัวเลือกส่วนกลางสำหรับภารกิจ

ค่าปรับตั้งส่วนกลางครอบคลุมการค้นหาภารกิจ [1] การเพิ่มกลุ่มภารกิจใหม่ [2] และการเพิ่มภารกิจใหม่ [3] ถ่วงน้ำหนักเกรดสรุปกับกลุ่มภารกิจ หรือ ทำการอัพเดตวันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งานรวมกันโดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [4]

ดูจากระยะเวลาการให้เกรด

หากเปิดใช้งานระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วงไว้ในบทเรียน คุณสามารถใช้ค่าปรับตั้งส่วนกลางเพื่อจัดเรียงและคัดกรองเพจภารกิจ (Assignments) ตามระยะเวลาการให้เกรด

ภารกิจและกลุ่มภารกิจจะถูกตรวจสอบเทียบกับภารกิจในช่วงระยะเวลาการให้เกรดที่สรุปแล้ว

ดูประเภทภารกิจ

ดูประเภทภารกิจ

เพจภารกิจ (Assignments) จะแสดงภารกิจทั้งหมดในบทเรียน ประเภทภารกิจจะแสดงไอคอนที่ระบุประเภทภารกิจได้แก่ ภารกิจ [1] การพูดคุย [2] แบบทดสอบแบบคลาสสิค [3] หรือแบบทดสอบใหม่ [4]

การพูดคุยและแบบทดสอบยังมีจัดแสดงในเพจดัชนีที่เกี่ยวข้องใน Canvas

ดูภารกิจแบบทดสอบใหม่

ดูภารกิจแบบทดสอบใหม่

หากคุณกำลังใช้ LTI แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ในบทเรียนของคุณ แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) จะถูกระบุด้วยไอคอนแบบทดสอบใหม่ [1] แบบทดสอบที่จัดทำด้วยเครื่องมือทดสอบ Canvas แบบคลาสสิคจะถูกระบุด้วยไอคอนแบบทดสอบแบบคลาสสิค [2] แบบทดสอบทั้งสองประเภทสามารถใช้ในบทเรียนเดียวกันได้

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับฟังก์ชั่นแบบทดสอบใหม่ ได้จากหัวข้อแบบทดสอบใหม่ ในคู่มือผู้สอน

ดูภารกิจแยกเฉพาะ

ดูภารกิจแยกเฉพาะ

ภารกิจแต่ละภารกิจจะแสดงชื่อภารกิจ [1]วันครบกำหนด (ถ้ามี) [2] จำนวนคะแนนสำหรับภารกิจ [3] และสถานะร่างภารกิจ (เผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่) [4]

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดวันครบกำหนดต่างกันไปสำหรับภารกิจ และกำหนดวันครบกำหนดตามกลุ่มย่อยของบทเรียน วันครบกำหนดที่แตกต่างกันจะปรากฎเป็นวันที่หลายรายการ

หากภารกิจเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียน ชื่อหน่วยการเรียนจะปรากฏในแต่ละบรรทัดของรายการภารกิจ[5]

หมายเหตุ: วันครบกำหนดไม่จำเป็นสำหรับภารกิจ

ดูวันที่พร้อมใช้งาน

ดูวันที่พร้อมใช้งาน

ภารกิจยังอาจมีวันที่พร้อมใช้งานอยู่ด้วย วันที่พร้อมใช้งานอาจส่งผลให้มีการเผยแพร่ภารกิจเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

จัดการภารกิจแยกเฉพาะ

ดูภารกิจโดยคลิกที่ชื่อของภารกิจ [1]

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เมนูแสดงรายการตัวเลือกเพื่อ แก้ไขภารกิจ [2] เปิด SpeedGrader [3] จำลองภารกิจ [4] ย้ายภารกิจ [5] เพิ่มภารกิจไปยังเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ (MasteryPath) [6] ลบภารกิจ [7] ส่งภารกิจไปยังผู้สอนอื่น [8] หรือ คัดลอกภารกิจไปยังบทเรียนอื่น [9]

หมายเหตุ: ค่าเส้นทางความเชี่ยวชาญ (Mastery Paths) สามารถจัดการได้จากบทเรียนของคุณหากค่าปรับตั้งถูกเปิดใช้งานโดยสถาบันของคุณ

ภารกิจจัดลำดับใหม่ด้วยตนเอง

ภารกิจจัดลำดับใหม่ด้วยตนเอง

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดลำดับภารกิจใหม่ได้ด้วยตนเองโดยการเลื่อนเมาส์ไปที่แถบลากถัดจากภารกิจและลากภารกิจไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง คุณจะไม่สามารถย้ายภารกิจและแบบทดสอบที่เป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการให้เกรดที่สรุปแล้วไปยังกลุ่มภารกิจอื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถย้ายภารกิจและแบบทดสอบที่เปิดอยู่ไปยังกลุ่มภารกิจอื่นได้

ดูภารกิจ SIS

ดูภารกิจ SIS

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานการผสานรวมระบบข้อมูลผู้เรียน (SIS) ไว้ คุณจะสามารถบอกได้ว่ามีภารกิจถูกตั้งค่าให้ส่งไปยัง SIS ของสถาบันของคุณหรือไม่ ภารกิจที่มีการให้เกรดสามารถเปิดใช้งานได้โดยตรงโดยคลิกที่ไอคอนซิงค์ถัดจากภารกิจ

การผสานรวม SIS บางส่วน เช่น PowerSchool อนุญาตให้คุณนำเข้ากลุ่มภารกิจได้ กลุ่มที่นำเข้าจะมีไอคอนนำเข้าเพื่อใช้แยกกับกลุ่มภารกิจที่จัดทำด้วยตนเองใน Canvas

หมายเหตุ: สถาบันบางแห่งอาจจำกัดชื่อภารกิจและ/หรือกำหนดวันครบกำหนดส่งภารกิจไว้ หากคุณพยายามเปิดใช้งานภารกิจและคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดจะแสดงข้อกำหนดที่ต้องแก้ไขก่อนที่จะเปิดใช้งานภารกิจเพื่อซิงค์กับ SIS ของคุณ

ปิดใช้งานการซิงค์

ปิดใช้งานการซิงค์กับ SIS

หากคุณต้องการปิดใช้งานการซิงค์ภารกิจทั้งหมดในบทเรียนโดยไม่ต้องจัดการทีละภารกิจ คุณสามารถปิดใช้งานการซิงค์สำหรับภารกิจทั้งหมดในครั้งเดียว คลิกเมนูตัวเลือก (Options) [1] แล้วเลือกลิงค์ ปิดใช้งานการซิงค์กับ SIS (Disable Sync to SIS) [2] ภารกิจทั้งหมดจะได้รับการอัพเดตและปิดใช้งานจากการซิงค์กับ SIS

หมายเหตุ: ปิดใช้งานการซิงค์กับ SIS (Disable Sync to SIS) ไม่มีจัดไว้ให้ในเมนูตัวเลือก (Options) เว้นแต่มีการเปิดใช้ภารกิจอย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อซิงค์กับ SIS

ดูเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ดูเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

หากคุณใช้ เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ ในบทเรียนของคุณ คุณจะสามารถบอกได้ว่ารายการใดที่ถูกกำหนดไว้ในหน่วยการเรียนของคุณเป็น เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ หรือรายการเนื้อหาแบบมีเงื่อนไข

หมายเหตุ: ค่าเส้นทางความเชี่ยวชาญ (Mastery Paths) สามารถจัดการได้จากบทเรียนของคุณหากค่าปรับตั้งถูกเปิดใช้งานโดยสถาบันของคุณ

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

หากบทเรียนของคุณมีไอคอนพิมพ์เขียว แสดงว่าบทเรียนของคุณเชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียว บทเรียนพิมพ์เขียวคือบทเรียนที่ใช้เป็นแม่แบบ และอาจมีออบเจคต์ที่ล็อคไว้ซึ่งจัดการโดยผู้ดูแลระบบ Canvas ผู้ออกแบบบทเรียนหรือผู้สอนรายอื่น

แท็บรายละเอียดบทเรียนในค่าปรับตั้งบทเรียนจะแจ้งให้คุณทราบว่าบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวหรือไม่ โดยทั่วไป บทเรียนของคุณจะไม่เป็นบทเรียนพิมพ์เขียว และคุณสามารถจัดการได้เฉพาะเนื้อหาที่ปลดล็อคไว้ในบทเรียนของคุณเท่านั้น หากบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียว คุณสามารถล็อคและซิงค์เนื้อหาบทเรียนไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้

ดูมุมมองผู้เรียน

ดูเพจดัชนีภารกิจในฐานะผู้เรียนโดยคลิกที่ปุ่ม มุมมองผู้เรียน (Student View)

หมายเหตุ: หากลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเพจถูกปิดใช้งานและซ่อนจากผู้เรียน ปุ่ม มุมมองผู้เรียน จะไม่ปรากฏขึ้น