จะล็อคออบเจคต์บดเรียนในบทเรียนพิมพ์เขียวในฐานะผู้สอนได้อย่างไง

หากคุณลงทะเบียนในบทเรียนพิมพ์เขียวในฐานะผู้สอนไว้ คุณจะสามารถล็อคและปลดล็อคออบเจคต์บทเรียน และซิงค์เนื้อหาสำหรับบทเรียนพิมพ์เขียวได้ ออบเจคต์ที่ล็อคไว้อาจประกอบไปด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ สำหรับเนื้อหา คะแนน วันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับค่าปรับแต่งของผู้ดูแลระบบ คุณลักษณะอาจมีผลกับออบเจคต์บางประเภทหรือทั้งหมด ได้แก่ ภารกิจ การพูดคุย เพจ ไฟล์ และ แบบทดสอบ

หากคุณไม่แน่ใจว่าออบเจคต์มีการกำหนดรายละเอียดสำหรับบทเรียนอย่างไร คุณสามารถดูคุณลักษณะที่ล็อคไว้ได้โดยดูที่ออบเจคต์แต่ละส่วน คุณลักษณะสำหรับออบเจคต์ที่ล็อคไว้สามารถแก้ไขได้โดยผู้ดูแลระบบในพิมพ์เขียวได้ทุกเมื่อ

ออบเจคต์ที่ล็อคไว้

การล็อคออบเจคต์ในบทเรียนเป็นการบังคับใช้คุณลักษณะที่ระบุรายละเอียดไว้โดยผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับคุณลักษณะดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังไปยังออบเจคต์ที่ล็อคอยู่ทั้งหมดในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ หากคุณลักษณะถูกเปิดใช้งานสำหรับออบเจคต์ที่ล็อคไว้ในบทเรียนพิมพ์เขียว คุณลักษณะที่ถูกล็อคไว้ในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ที่แตกต่างไปจากคุณสมบัติที่ล็อคไว้ในบทเรียนพิมพ์เขียวจะทำให้มีการแก้ไขที่ไม่ได้ซิงค์เข้าด้วยกันในบทเรียนพิมพ์เขียวและมีผลบอกล้างออบเจคต์บทเรียนที่เชื่อมโยงไว้

การล็อคหรือปลดล็อคออบเจคต์จะมีผลทันทีกับบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังมีแจ้งไว้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ซิงค์ และจะไม่ปรากฏขึ้นในเพจ ประวัติการซิงค์ จนกว่าการซิงค์จะเสร็จสิ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกระบุเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ซิงค์จนกว่าจะมีการรีเฟรชเพจ 

ออบเจคต์ที่ปลดล็อคไว้

ออบเจคต์ที่ปลดล็อคจะสามารถจัดการได้โดยผู้สอนในบทเรียนในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้เช่นเดียวกับออบเจคต์ Canvas อื่น ๆ หากบทเรียนพิมพ์เขียวถูกซิงค์ข้อมูล และผู้สอนแก้ไขออบเจคต์ที่ปลดล็อคไว้ในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ ออบเจคต์ที่ปลดล็อคไว้จะไม่ถูกเขียนทับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกซิงค์ไว้

ออบเจคต์พิมพ์เขียวที่ปลดล็อคไว้จะไม่สามารถล็อคได้ หากคุณมีออบเจคต์ที่เลิกเผยแพร่แล้ว และออบเจคต์ดังกล่าวเคยถูกลบจากบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ก่อนหน้านี้ ออบเจคต์ดังกล่าวจะถูกแทนที่ในบทเรียนที่เกี่ยวข้อง

การจัดการออบเจคต์

บทความนี้ระบุวิธีการล็อคออบเจคต์จากเพจ ภารกิจ นอกจากนี้ยังสามารถจัดการออบเจคต์ได้ในเพจ ไฟล์ หน่วยการเรียน เพจ และ แบบทดสอบ

จาก หน่วยการเรียน เฉพาะรายการหน่วยการเรียนแยกเฉพาะเท่านั้นที่สามารถล็อคได้ การเปลี่ยนแปลงไปยังโครงสร้างหน่วยการเรียนจะถูกดำเนินการระหว่างการซิงค์บทเรียน

หมายเหตุ: คุณสามารถล็อคและปลดล็อคออบเจคต์ที่จัดทำในบทเรียนพิมพ์เขียวเท่านั้น ออบเจคต์ใหม่ที่เพิ่มไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้โดยผู้สอนจะไม่มีไอคอนพิมพ์เขียวและไม่ได้เชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียว  

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียนพิมพ์เขียว [2]

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังสามารถจัดการออบเจคต์ได้ในเพจ ไฟล์ หน่วยการเรียน เพจ และ แบบทดสอบ

ดูสถานะไอคอน

ดูไอคอนพิมพ์เขียวเพจภารกิจ

ในเพจ ดัชนี คุณจะเห็นสถานะของออบเจคต์แต่ละรายการ รูปสี่เหลี่ยมสีขาวใช้ระบุว่าออบเจคต์ไม่ได้ล็อคไว้ [1] สี่เหลี่ยมสีน้ำเงินพร้อมไอคอนรูปกุญแจให้ระบุว่าออบเจคต์ถูกล็อคไว้ [2]

ตามค่าเริ่มต้น ออบเจคต์จะไม่ได้ถูกล็อคไว้ คุณสามารถแก้ไขสถานะของออบเจคต์โดยสลับระหว่างไอคอนล็อคและปลดล็อค

ล็อคออบเจคต์

ล็อคออบเจคต์ในเพจดัชนี

ล็อคออบเจคต์โดยคลิกที่ไอคอนปลดล็อคออบเจคต์ ตัวอักษรที่เลื่อนอยู่เป็นการยืนยันว่าคุณต้องการล็อคออบเจคต์ดังกล่าว

ปลดล็อคออบเจคต์

ปลดล็อคออบเจคต์ในเพจดัชนี

ปลดล็อคออบเจคต์โดยคลิกที่ไอคอนล็อคออบเจคต์ ตัวอักษรที่เลื่อนอยู่เป็นการยืนยันว่าคุณต้องการปลดล็อคออบเจคต์ดังกล่าว

ดูสถานะในออบเจคต์แต่ละรายการ

เดสก์ทอป

สถานะพิมพ์เขียวสามารถแก้ไขได้จากในแต่ละออบเจคต์ ยกเว้นสำหรับ ไฟล์

ไฟล์จะสามารถล็อคหรือปลดล็อคได้จากเพจหลักของ ไฟล์ เท่านั้น

ล็อคออบเจคต์

ล็อคออบเจคต์เฉพาะรายการ

ล็อกคออบเจคต์ที่ปลดล็อคไว้โดยคลิกที่ปุ่ม พิมพ์เขียว ปุ่มนี้จะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นน้ำเงินเพื่อระบุว่าออบเจคต์ถูกล็อคไว้

ปลดล็อคออบเจคต์

ปลดล็อคออบเจคต์เฉพาะรายการ

ออบเจคต์แต่ละส่วนจะแสดงคุณคุณลักษณะที่ถูกล็อคไว้ให้ทราบ

ปลดล็อคออบเจคต์ที่ล็อคไว้โดยคลิกที่ปุ่ม ล็อคไว้ ปุ่มจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีเทาเพื่อแจ้งว่าออบเจคต์ถูกปลดล็อคอยู่ แบนเนอร์คุณลักษณะที่ล็อคไว้จะยังคงถูกลบทิ้งจากเพจ

ดูสิทธิ์ใช้งานของผู้สอน

ดูมุมมองผู้สอนสำหรับภารกิจที่ล็อคไว้

ผู้สอนในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้สามารถดูไอคอนที่ล็อคไว้และปลดล็อคไว้ได้จากเพจ ดัชนี อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถจัดการสถานะในปัจจุบันของออบเจคต์ได้

สำหรับออบเจคต์ที่ล็อคไว้ เพจแต่ละเพจจะแสดงคุณลักษณะที่ล็อคไว้ซึ่งเลือกไว้ในค่าปรับตั้งบทเรียน (ถ้ามี) ผู้สอนในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้จะไม่สามารถแก้ไขออบเจคต์ที่ล็อคไว้ได้ ดังนั้นคุณลักษณะใด ๆ ที่ล็อคไว้จะไม่สามารถแก้ไขได้

ดูเพจแก้ไขสำหรับภารกิจที่ล็อคไว้