จะแก้ไขบทบาทผู้ใช้ในบทเรียนได้อย่างไร

หลังจากผู้ใช้ถูกเพิ่มไปยังบทเรียนของคุณ, คุณจะสามารถแก้ไขประเภทการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ในบทเรียนผ่านเพจ People คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแก้ประเภทการลงทะเบียนบทเรียนโดยไม่ต้องลบการลงทะเบียนในปัจจุบัน การแก้ไขบทบาทไม่ได้กำหนดให้ผู้ใช้ต้องตอบรับคำเชิญบทเรียนใหม่

หากผู้ใช้ถูกเพิ่มไปยังบทเรียนที่มีหลายบทบาท การเลือกบทบาทใหม่จะเป็นการเขียนทับการลงทะเบียนในปัจจุบันของผู้ใช้ด้วยบทบาทใหม่ที่ได้รับการแก้ไข หากผู้ใช้ลงทะเบียนในหลายกลุ่มย่อย บทบาทที่แก้ไขจะมีผลกับกลุ่มย่อยทั้งหมด

หมายเหตุ:

  • หากผู้สังเกตการณ์ถูกเชื่อมโยงกับผู้เรียน คุณจะไม่สามารถแก้ไขบทบาทผู้สังเกตการณ์ได้ เรียนรู้วิธีการจัดการผู้เรียนที่เชื่อมโยงไว้
  • สามารถเพิ่มการลงทะเบียนไปยังระบบสารสนเทศสำหรับผู้เรียน (SIS) ของสถาบันของคุณได้ หากการลงทะเบียนมี SIS ID คุณจะไม่สามารถแก้ไขการลงทะเบียนในบทเรียนดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การแก้ไขบทบาทผู้ใช้ยังมีผลต่อสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียน หากคุณไม่สามารถแก้ไขบทบาทผู้ใช้ในบทเรียนของคุณ แสดงว่าสถาบันของคุณจำกัดการใช้งานคุณสมบัตินี้ไว้
  • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตได้จากเอกสารข้อมูล สิทธิ์อนุญาตเกี่ยวกับบทบาทใน Canvas (Canvas Course Role Permissions)

เปิด บุคคล

เปิด บุคคล

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

ค้นหาผู้ใช้

ในฟิลด์ค้นหา [1] ให้ทำการค้นหาชื่อของผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดกรองผู้ใช้ตามบทบาทในเมนูแสดงรายการ บทบาท (Roles) [2]

แก้ไขบทบาท

คลิกที่ไอคอน ตัวเลือก สำหรับผู้ใช้ [1] จากนั้นเลือกลิงค์ แก้ไขบทบาท (Edit Role) [2]

แก้ไขบทบาทในบทเรียน

แก้ไขบทบาทในบทเรียน

คลิกที่เมนูแสดงรายการ บทบาท (Role) [1] จากนั้นเลือกบทบาทใหม่สำหรับผู้ใช้ [2]

หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถเลือกบทบาทผู้ใช้ทั้งหมดในบทเรียนของคุณ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์อนุญาตผู้ใช้ของคุณเอง

แก้ไขหลายบทบาท

แก้ไขหลายบทบาท

หากผู้ใช้มีหลายบทบาทในบทเรียน การเลือกบทบาทใหม่จะเป็นการเขียนทับการลงทะเบียนในปัจจุบันทั้งหมดของผู้ใช้

อัพเดตบทบาท

อัพเดตบทบาท

คลิกที่ปุ่ม อัพเดต (Update)