ฉันจะเพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดในภารกิจได้อย่างไร

เมื่อคุณจัดทำภารกิจ, คุณจะต้องเพิ่มรายละเอียดสำหรับภารกิจ เช่น รายละเอียด ประเภทผลงานจัดส่งไฟล์และค่าคะแนน

หากคุณจัดทำเชลล์ภารกิจ, คุณจะต้องแก้ไขภารกิจเพื่อเพิ่มรายละเอียดภารกิจ

ค่าปรับตั้งภารกิจจะยังคงจดจำและแสดงค่าปรับตั้งที่จัดทำหรือแก้ไขในภารกิจก่อนหน้าในบทเรียนเสมอ คุณสมบัตินี้ใช้กับค่าปรับตั้งเท่านั้น ไม่รวมวันครบกำหนดของภารกิจ

หมายเหตุ:

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจที่มีอยู่ โดยคลิกที่ชื่อของภารกิจ (Assignment) [1]

จัดทำภารกิจใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มภารกิจ (Add Assignment) [2]

แก้ไขภารกิจ

แก้ไขภารกิจ

คลิกที่ปุ่ม แก้ไข (Edit)

แก้ไขรายละเอียดภารกิจ

พิมพ์ชื่อภารกิจในฟิลด์ ชื่อภารกิจ (Assignment Name) [1] หากคุณจัดทำภารกิจเป็นเชลล์ภารกิจ จะมีการกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้ให้คุณ แต่คุณสามารถแก้ไขได้หากจำเป็น

ใช้ Rich Content Editor เพื่อเพิ่มภาพ ข้อความ ลิงค์ สมการหรือแทรกสื่อมีเดีย [2]

หมายเหตุ:

  • เมื่ออัพโหลดเอกสารไปยัง New Rich Content Editor จากภารกิจ ไฟล์จะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ Uploaded Media ใน ไฟล์บทเรียน (Course Files) และปรับค่าเริ่มต้นเป็นสถานะซ่อนไว้ ผู้เรียนสามารถดูไฟล์ได้เมื่อมีการเผยแพร่ภารกิจดังกล่าวให้กับตนเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของไฟล์
  • หากมีการจัดทำภารกิจโดยไม่มีรายละเอียด รายละเอียดภารกิจจะแสดงข้อความเริ่มต้นอธิบายว่าไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพิ่มไว้สำหรับภารกิจดังกล่าว
คะแนนภารกิจ & กลุ่ม

กรอกคะแนนสำหรับภารกิจของคุณในฟิลด์ คะแนน (Points) [1] เลือกกลุ่มภารกิจ (Assignment Group) สำหรับภารกิจในเมนูแสดงรายการ กลุ่มภารกิจ (Assignment Group) [2]

หากคุณจัดทำภารกิจเป็นเชลล์ภารกิจ ฟิลด์คะแนนและกลุ่มภารกิจ (Assignment Group) จะถูกกรอกข้อมูลไว้สำหรับคุณ คุณสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้หากจำเป็น

หมายเหตุ: คะแนนที่เป็นไปได้ต้องตั้งค่าเป็นตัวเลขที่มากกว่าศูนย์สำหรับภารกิจที่มีประเภทการให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ คะแนน เกรดแบบตัวอักษรหรือเกรด GPA

แก้ไขคะแนนที่เป็นไปได้

แก้ไขคะแนนที่เป็นไปได้

หากคุณแก้ไขคะแนนที่เป็นไปได้สำหรับภารกิจที่มีอยู่ด้วยผลงานจัดส่งที่มีการให้เกรด คุณจะต้องปรับเกรดภารกิจใหม่ ข้อความเตือนนี้ใช้กับการให้เกรดประเภทใดก็ได้ที่มีผลงานจัดส่งภารกิจ รวมถึงการแก้ไขคะแนนจากหรือเป็นศูนย์

เลือกประเภทการให้เกรด

เลือกประเภทการให้เกรด

จากเมนูแสดงรายการ แสดงเกรดเป็น (Display Grade as) ให้เลือกวิธีการที่คุณต้องการใช้ในการให้เกรด คุณสามารถให้เกรดภารกิจเป็นเปอร์เซ็นต์ เสร็จสิ้น/ไม่เสร็จสิ้น คะแนน เกรดแบบตัวอักษร คะแนน GPA หรือตั้งค่าเป็นไม่มีการให้เกรด

หมายเหตุ: ประเภทการให้เกรดคือวิธีการที่คะแนนภารกิจจะแสดงในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ตัวอย่างเช่น ภารกิจ 10 คะแนนจะถูกตั้งค่าให้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ผู้เรียนที่ได้รับคะแนน 8/10 คะแนนในภารกิจจะแสดงเป็น 80 ในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) หากมีการใช้เกรดแบบตัวอักษร สามารถเรียนรู้วิธีการจัดทำรูปแบบการให้เกรดแล้วทำการปรับใช้รูปแบบการให้เกรดไปยังภารกิจ

เลือกประเภทผลงานจัดส่ง

เลือกประเภทผลงานจัดส่ง

จากเมนูแสดงรายการ ประเภทผลงานจัดส่ง (Submission Type) ให้เลือกประเภทผลงานจัดส่งที่คุณต้องการยอมรับสำหรับภารกิจ ตามค่าเริ่มต้น ประเภทผลงานจัดส่งจะถูกตั้งค่าเป็นออนไลน์ (Online)

  • ไม่มีผลงานจัดส่ง (No Submission) คือกรณีที่คุณไม่ต้องการให้ผู้เรียนส่งภารกิจใน Canvas ภารกิจประเภทนี้สามารถใช้เพื่อจัดทำคอลัมน์พิเศษในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) หรือเมื่อคุณต้องการจัดทำภารกิจที่มีคะแนนหลากหลาย ประเภทผลงานจัดส่ง (Submission Type) จะไม่ปรับใช้กับภารกิจที่ไม่มีการให้เกรด (Not Graded)
  • ออนไลน์ (Online) คือกรณีที่คุณต้องการให้ผู้เรียนส่งภารกิจของพวกเขาโดยใช้ Canvas
  • แบบเอกสาร (On Paper) คือกรณีที่คุณต้องการให้ผู้เรียนส่งภารกิจมาให้คุณแต่ไม่ผ่าน Canvas ภารกิจประเภทนี้ปรับใช้กับบทเรียนแบบเห็นหน้าแบบดั้งเดิมหรือบทเรียนแบบผสมผสานเมื่อคุณต้องการยื่นเสนอภารกิจระหว่างอยู่ในชั้นเรียน แต่คุณยังต้องจัดทำคอลัมน์ในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ของ Canvas เพื่อการให้เกรด
  • เครื่องมือจากภายนอก (External Tool) คือกรณีที่คุณต้องการให้ผู้เรียนส่งภารกิจโดยใช้แอพจากภายนอก (LTI) ที่เปิดใช้งานสำหรับบทเรียนของคุณ คุณจะต้องกรอก URL สำหรับเครื่องมือจากภายนอก

 

ค่าปรับตั้งภารกิจจะยังคงจดจำและแสดงค่าปรับตั้งที่จัดทำหรือแก้ไขในภารกิจก่อนหน้าในบทเรียนเสมอ อาจมีการเลือกตัวเลือกเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกสำหรับคุณโดยอ้างอิงจากภารกิจก่อนหน้านี้

หมายเหตุ: ไม่มีผลงานจัดส่ง (No Submission) และภารกิจแบบเอกสาร (On Paper) จะยังคงปรากฏให้ผู้เรียนเห็นในเพจภารกิจ (Assignments) เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน แนะนำให้ทำหมายเหตุไว้ในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจเพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าต้องมีผลงานจัดส่งหรือไม่  

เลือกจำนวนครั้งในการจัดส่ง

เลือกจำนวนครั้งในการจัดส่ง

หากคุณเลือกประเภทผลงานจัดส่งออนไลน์ (Online) คุณสามารถจำกัดจำนวนครั้งในการจัดส่งสำหรับภารกิจ

จัดทำภารกิจกลุ่ม

จัดทำภารกิจกลุ่ม

ในการจัดส่งภารกิจ Canvas อนุญาตให้คุณตั้งค่าภารกิจเป็นภารกิจกลุ่มได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกให้เกรดผู้เรียนเป็นรายบุคคลในภารกิจกลุ่มได้อีกด้วย

ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

หากคุณต้องการให้ผู้เรียนพิจารณางานของกันและกัน คุณสามารถจัดทำภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง หากกำหนดให้ต้องมีความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง คุณสามารถเลือกกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องด้วยตนเองหรือกำหนดความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

อนุญาตการให้เกรดแบบมีการปรับประสานและไม่เปิดเผยตัว

อนุญาตการให้เกรดแบบมีการปรับประสาน

หากคุณต้องการตั้งค่าภารกิจที่มีการพิจารณาเนื้อหาเพิ่มเติม คุณสามารถเปิดใช้งานการให้เกรดแบบมีการปรับประสาน (Moderated Grading) การให้เกรดแบบไม่เปิดเผยตัว (Anonymous Grading) หรือทั้งสองอย่าง การให้เกรดแบบมีการปรับประสาน (Moderated grading) ช่วยให้ผู้ให้เกรดหลายคนสามารถประเมินงานของผู้เรียนและจัดทำเกรดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด การให้เกรดแบบไม่เปิดเผยตัว (Anonymous grading) จะซ่อนชื่อผู้เรียนจากผู้ให้เกรดเมื่อพวกเขาดูผลงานจัดส่งภารกิจใน SpeedGrader ตัวเลือกเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันหรือแยกกันก็ได้

เปิดใช้งานหมายเหตุกำกับของผู้สอนแบบไม่เปิดเผยตัว

เปิดใช้งานหมายเหตุกำกับของผู้สอนแบบไม่เปิดเผยตัว

หากคุณต้องการประเมินผลงานจัดส่งด้วย DocViewer และทำให้หมายเหตุกำกับและความเห็นของผู้สอนทั้งหมดในผลงานจัดส่งที่รองรับ DocViewerเป็นแบบไม่เปิดเผยตัว ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย หมายเหตุกำกับสำหรับผู้สอนแบบไม่เปิดเผยตัว (Anonymous Instructor Annotations)

แก้ไขกำหนดเวลาและวันที่พร้อมใช้งาน

แก้ไขกำหนดเวลาและวันที่พร้อมใช้งาน

ตามค่าเริ่มต้น Canvas จะกำหนดวันที่ของภารกิจให้กับทุกคนในบทเรียนของคุณ

จัดทำวันครบกำหนดสำหรับภารกิจในช่อง วันครบกำหนด (Due Date) [2] วันครบกำหนดจะถูกกรอกไว้แล้วให้กับคุณหากคุณจัดทำเชลล์ภารกิจ แต่คุณสามารถแก้ไขได้ในกรณีที่ต้องการ คุณยังมีตัวเลือกเพื่อเพิ่มในการฟิลด์วันที่พร้อมใช้งาน [3]

กำหนดภารกิจให้กับผู้เรียนเฉพาะรายหรือกลุ่มย่อยในบทเรียนโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add) [4]

หมายเหตุ: หากวันที่ไม่มีเวลาระบุไว้ วันที่ที่ระบุจะปรับค่าเริ่มต้นเป็นกำหนดเวลาเริ่มต้นของบทเรียน

 

บันทึกภารกิจ

บันทึกภารกิจ

หากคุณต้องการแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภารกิจใด ๆ ในอนาคต ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าเนื้อหานี้มีการเปลี่ยนแปลง (Notify users that this content has changed) [1] คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

หมายเหตุ:

  • หากภารกิจของคุณยังไม่ได้เผยแพร่ ภารกิจจะแสดงปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) ขึ้นมา ปุ่มบันทึก (Save) จะจัดทำร่างสำหรับภารกิจของคุณเพื่อให้คุณสามารถเผยแพร่ในภายหลัง
  • หากคุณคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายแจ้งผู้ใช้ว่าเนื้อหานี้มีการเปลี่ยนแปลง (Notify users that this content has changed) เฉพาะผู้เรียนที่กำหนดไว้สำหรับภารกิจเท่านั้นที่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง