จะใช้ไอคอนและสีในสมุดบันทึกเกรดอย่างไร

สมุดบันทึกเกรดจะมีไอคอนและสีต่าง ๆ ที่จัดแสดงในคอลัมน์ภารกิจ กลุ่มภารกิจและคอลัมน์ รวมทั้งหมด

ไอคอนและสีใช้เป็นตัวระบุสถานะของสมุดบันทึกเกรดเพื่อช่วยคุณในการให้เกรดบทเรียน ภารกิจที่เผยแพร่ทั้งหมดจะแสดงในเกรดรวมของผู้เรียน ยกเว้นหากเป็นภารกิจที่ได้รับการยกเว้น

ไอคอนประเภทการจัดส่ง

สมุดบันทึกเกรดจะแสดงไอคอนภารกิจ [1] ไว้หนึ่งรายการเพื่อระบุผลงานจัดส่งที่จะต้องให้เกรด ไม่ว่าจะเป็นภารกิจประเภทใดก็ตาม ผลงานจัดส่งจะถูกกำกับว่าต้องมีการให้เกรดภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 • ได้รับผลงานจัดส่งแล้วแต่ยังไม่ได้ให้เกรด
 • ผลงานจัดส่งให้เกรดแล้วแต่เกรดถูกลบโดยผู้สอน
 • มีการจัดส่งภารกิจหรือแบบทดสอบใหม่
 • มีการจัดส่งแบบทดสอบในแบบทดสอบแบบคลาสสิคแต่ไม่ได้ให้เกรดทั้งหมด (มีคำถามที่จะต้องให้เกรดเอง หรือคะแนนแบบทดสอบจัดส่งอัตโนมัติถูกลบทิ้งและต้องจัดสรรใหม่); อาจปรากฏขึ้นหากแบบทดสอบมีการแก้ไขและครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๆ ที่กระทบต่อคะแนนแบบทดสอบ เช่น การลบคำถามหรือลบคำตอบในแบบทดสอบ และกำหนดให้ผู้ให้เกรดจะต้องจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยตัวเอง

ภารกิจพร้อมเกรดจะถูกซ่อนไว้จากผู้เรียนโดยมีไอคอนการแสดงผล [2] กำกับไว้ ภายใต้ปัจจัยเพิ่มเติม:

 • หากไม่ได้เปิดใช้งานกลุ่มภารกิจแบบถ่วงน้ำหนักไว้ คอลัมน์ทั้งหดจะครอบคลุมทั้งไอคอนเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเกรดที่คุณเห็นจะแตกต่างไปจากเกรดที่ผู้เรียนเห็น เนื่องจากเกรดของผู้เรียนในภารกิจแบบให้เกรดบางส่วนถูกซ่อนไว้
 • หากคอลัมน์ภารกิจแสดงไอคอนการแสดงผลและเซลล์ทั้งหมดเป็นแถบสีเทา แสดงว่าภารกิจถูกควบคุมเนื้อหาไว้

หมายเหตุ: ไอคอนภารกิจไม่ปรากฏขึ้นสำหรับการพูดคุยที่มีการจัดส่งใหม่

ประเภทการให้เกรด

ประเภทการให้เกรดแต่ละประเภทจะแสดงแตกต่างกันไปในสมุดบันทึกเกรด ต่อไปนี้คุณจะเห็นว่าประเภทเกรดแต่ละประเภทมีการแสดงผลอย่างไร:

 • ยัติภาค [1]: ไม่มีผลงานจัดส่ง
 • จำนวน [2]: เกรดแบบคะแนน
 • ไอคอนเครื่องหมายถูก [3]: เกรดที่สมบูรณ์
 • ไอคอน X [4]: เกรดที่ไม่สมบูรณ์
 • ตัวอักษร [5]: เกรดแบบตัวอักษร
 • เปอร์เซ็นต์ [6]: เกรดแบบเปอร์เซ็นต์
 • GPA [7]: คะแนน GPA
 • ได้รับการยกเว้น [8]: ภารกิจที่ได้รับการยกเว้น

ไอคอนแจ้งเตือนคอลัมน์

ไอคอนแจ้งเตือน

ไอคอนแจ้งเตือนสีดำ [1] ใช้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าคะแนนสรุปไม่รวมกลุ่มภารกิจบางส่วนเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวอาจมีคะแนนเป็นศูนย์ (การแจ้งเตือนนี้เป็นการแจ้งให้คุณทราบว่ากลุ่มภารกิจใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบ) ไอคอนนี้จะแสดงเฉพาะในคอลัมน์รวมที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของกลุ่มภารกิจ 

คุณสามารถแก้ไขการแจ้งเตือนกลุ่มภารกิจโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มภารกิจแบบถ่วงน้ำหนักมีกลุ่มภารกิจที่มากกว่าศูนย์คะแนน หรือหากภารกิจใดต้องมีคะแนนเป็นศูนย์ก็จะเพิ่มภารกิจอื่นที่มีคะแนนมากกว่าศูนย์ไปยังกลุ่มภารกิจดังกล่าว

ไอคอนแจ้งเตือนสีแดง [2] ใช้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ารูปแบบการให้เกรดไม่รองรับเกรดที่กรอก Canvas ยังมีการจัดแสดงข้อความแจ้งเตือนเกรดที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีการกรอกเกรดไม่ถูกต้องเกิดขึ้น

ไอคอนแจ้งเตือนถาดรายละเอียดเกรด

ไอคอนแจ้งเตือนถาดรายละเอียดเกรด

ไอคอนแจ้งเตือนถาดรายละเอียดเกรด จะแสดงไอคอนแจ้งเตือนสำหรับภารกิจที่ไม่ได้คำนวณเป็นส่วนหนึ่งของเกรดสรุป ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นหากตัวเลือก ไม่นับรวมภารกิจนี้สำหรับเกรดสรุป ถูกเลือกไว้ หรือหากภารกิจอยู่ในกลุ่มภารกิจแบบถ่วงน้ำหนักโดยไม่มีเปอร์เซ็นต์แบบถ่วงน้ำหนัก

ถาดรายละเอียดเกรดยังแสดงให้ทราบด้วยว่าเกรดสำหรับภารกิจถูกซ่อนไว้หรือไม่

ไอคอนการแสดงผล

หากคุณปรับใช้นโยบายการโพสต์แบบแมนวลในบทเรียนหรือในภารกิจแยกเฉพาะ,ฉลากกำกับสถานะ แมนวล จะปรากฏขึ้นที่สมุดบันทึกเกรด

ฉลากกำกับ แมนวล [1] ใช้ระบุว่านโยบายการโพสต์ด้วยตัวเองปัจจุบันถูกใช้งานและเกรดในอนาคตจะถูกซ่อนจากมุมมองผู้เรียน หรือมีการใช้นโยบายการโพสต์แบบแมนวลไว้ก่อนหน้านี้เพื่อซ่อนเกรดในภารกิจ หากคุณเลือกนโยบายการโพสต์แบบแมนวลสำหรับบทเรียน ภารกิจทั้งหมดที่มีเกรดซ่อนไว้จะแสดงไอคอน การแสดงผล

ไอคอนการแสดงผล [2] ใช้ระบุว่ามีเกรดภายในภารกิจที่จะต้องแจ้งก่อนสามารถให้ผู้เรียนดูได้

เมื่อเกรดถูกซ่อนไว้จากมุมมองของผู้เรียน คอลัมน์ รวมทั้งหมด จะแสดงไอคอนการแสดงผล [3] ด้วยเช่นกันเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเกรดรวมในสมุดบันทึกเกรดแตกต่างไปจากเกรดรวมที่ผู้เรียนเปิดดู

สี

สี

สมุดบันทึกเกรดครอบคลุมชุดสีเริ่มต้นเพื่อแจ้งให้ทราบสถานะต่าง ๆ สำหรับภารกิจ:

 • สีน้ำเงิน [1]: ผลงานจัดส่งล่าช้า
 • สีแดง [2]: ไม่มีผลงานจัดส่ง
 • สีเขียว [3]: ภารกิจหรือแบบทดสอบที่จัดส่งใหม่
 • สีส้ม [4]: เกรดถูกดรอปไว้
 • สีเหลือง [5]: ภารกิจที่ได้รับการยกเว้น

สีระบุสถานะในสมุดบันทึกเกรดของคุณอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากคุณสามารถแก้ไขสีระบุสถานะสำหรับแต่ละสถานะในสมุดบันทึกเกรด แต่คุณจะไม่สามารถแก้ไขชื่อสถานะได้

แถวในสมุดบันทึกเกรดจะสลับเป็นสีขาวและแถบสีเทา สีบางสีอาจดูเข้มขึ้นหากแสดงในแถวที่มีแถบสีเทา

หมายเหตุ:

 • คุณอาจสามารถปรับใช้สถานะสมุดบันทึกเกรดกำหนดเองได้ขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณ
 • สีของภารกิจที่จัดส่งใหม่จะไม่มีผลกับการพูดคุยที่มีการจัดส่งใหม่

ภารกิจที่ระบุความแตกต่าง

ภารกิจที่ระบุความแตกต่าง

ขณะใช้ภารกิจที่ระบุความแตกต่าง ภารกิจจะปรากฏขึ้นเป็นคอลัมน์สำหรับผู้เรียนทั้งหมด แต่เซลล์สำหรับเกรดจะเป็นแถบสีเทาสำหรับผู้เรียนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของภารกิจและไม่ครอบคลุมยัติภาค เกรดจะไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้เรียนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของภารกิจ ภารกิจเหล่านี้จะไม่ถูกพิจารณาไว้ในเกรดรวม

ในเพจเกรดของผู้เรียน ผู้เรียนจะสามารถดูเฉพาะภารกิจที่ถูกจัดสรรให้แก่ตนเท่านั้น

ภารกิจที่ระบุความแตกต่างยังใช้ใช้เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้ว

ระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้ว

หากบทเรียนของคุณใช้ระยะเวลาการให้เกรดหลายรอบ เซลล์ผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจทั้งหมดในระยะเวลาการให้เกรดที่สรุปแล้วจะเป็นแถบสีเทาในสมุดบันทึกเกรด ภารกิจในระยะเวลาการให้เกรดที่สรุปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้

คอลัมน์ที่ปิดใช้งาน

คอลัมน์บางส่วนจะถูกปิดใช้งานทั้งหมดจนกว่าสถานะภารกิจจะมีการแก้ไข คอลัมน์ที่ปิดใช้งานจะไม่มียัติภาคในเซลล์สมุดบันทึกเกรด ซึ่งแสดงว่าเกรดจะไม่สามารถกรอกได้ และจะมีพื้นหลังเป็นสีเทา

คอลัมน์ที่ปิดใช้งานจะมีฉลากกำกับสำหรับภารกิจที่ไม่ได้เผยแพร่ [1] และภารกิจที่ไม่เปิดเผยตัว [2] จะไม่สามารถกรอกเกรดได้สำหรับภารกิจที่ไม่ได้เผยแพร่จนกว่าภารกิจจะมีการเผยแพร่ สำหรับภารกิจแบบไม่เปิดเผยตัว เซลล์เกรดจะไม่แสดงเนื้อหาใด ๆ รวมทั้งไอคอน ต้องให้เกรด จนกว่าเกรดสำหรับภารกิจจะถูกยกเลิกการซ่อน

หมายเหตุ: ภารกิจที่เป็นแบบไม่เปิดเผยตัวและมีการควบคุมเนื้อหาจะแสดงผลเป็นรายการแบบไม่เปิดเผยตัว แม้ว่าถาดรายละเอียดเกรดจะแสดงว่าภารกิจถูกซ่อนอยู่ก็ตาม ภารกิจที่ซ่อนไว้และมีการควบคุมเนื้อหาสามารถอัพเดตเนื้อหาได้ในสมุดบันทึกเกรด แต่เกรดที่กรอกจะถูกเขียนทับหลังจากแจ้งเกรดสรุปแล้ว

ไอคอน Turnitin

ไอคอน Turnitin

หากคุณจัดทำภารกิจ Turnitin สมุดบันทึกเกรดจะแสดงไอคอนคะแนน Turnitin ในสมุดบันทึกเกรด ดูรายละเอียดคะแนนโดยคลิกที่ไอคอน จากนั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน SpeedGrader:

 • ไอคอนสีเทา [1]: ยังไม่ได้จัดทำรายงานระบุความใกล้เคียง
 • ไอคอนสี [2]: รายงานระบุความใกล้เคียงมีการแจ้งคะแนน สีจะพิจารณาตามคะแนนของรายงานความใกล้เคียงเป็นเปอร์เซ็นต์
 • ไอคอนนาฬิกาใช้ระบุรายงานความใกล้เคียงว่ากำลังถูกจัดทำอยู่
 • ไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์ใช้ระบุว่ามีข้อผิดพลาดขณะจัดทำรายงานความใกล้เคียง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานความใกล้เคียงของ Turnitin