จะกำหนดหน้าแรกสำหรับบทเรียนได้อย่างไร

หน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) เป็นมุมมองแรกที่ผู้เรียนของคุณจะเห็นเมื่อเข้าสู่บทเรียนของคุณ ในหน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) คุณสามารถปรับแต่งเพจจากเพจ (Pages) ของบทเรียนของคุณและให้แสดงเป็นหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) ได้

หากคุณต้องการเปลี่ยนหน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) ไปยังเพจกำหนดเอง คุณต้องตั้งค่าเพจเป็นหน้าแรก (Front Page) ก่อน หน้าแรก (Front Page) เป็นการแจ้งกับ Canvas ว่าเพจใดบ้างที่สามารถใช้สำหรับหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) ใช้เพจนี้เพื่อแสดงข้อความต้อนรับ ลิงค์ ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ สำหรับผู้เรียน

หมายเหตุ:

  • ก่อนการตั้งค่าหน้าแรก (Front Page) จะต้องทำการเผยแพร่เพจดังกล่าวก่อน
  • คุณสามารถแก้ไขหน้าแรก (Front Page) ตั้งค่าเพจอื่นเป็นหน้าแรก (Front Page) หรือลบหน้าแรก (Front Page) ได้ตามต้องการ
  • ก่อนการตั้งค่าหน้าแรก (Front Page) ลิงค์เพจ (Pages) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) จะเปิดไปที่ดัชนีเพจ (Page Index) อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเลือกหน้าแรก (Front Page) แล้ว ลิงค์เพจ (Pages) จะเปิดไปที่หน้าแรก (Front Page) เสมอ กลับไปที่ ดัชนีเพจ (Pages Index), โดยคลิกที่ปุ่ม ดูเพจทั้งหมด (View All Pages)
  • หน้าแรกของเพจ (Pages Front Page) ยังสามารถตั้งค่าเพื่อแสดงประกาศบทเรียนล่าสุด

เปิดเพจ

เปิดเพจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ เพจ (Pages)

ดูเพจทั้งหมด

หากหน้าแรกได้ถูกเลือกไว้ก่อนหน้านี้แล้ว หน้าหรือเพจแรกนี้จะปรากฏขึ้น

ดูรายการของเพจบทเรียนทั้งหมดโดยคลิกที่ปุ่ม ดูเพจทั้งหมด (View All Pages)

ตั้งค่าหน้าแรกในรายการเพจ

ระบุเพจที่เผยแพร่ของคุณที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นหน้าแรก (Front Page) ของคุณ[1] คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [2] แล้วเลือกลิงค์ ใช้เป็นหน้าแรก (Use as Front Page) [3]

ดูหน้าแรก

หน้าแรก (Front Page) จะถูกระบุเป็นหมายเหตุกำกับ หน้าแรก (Front Page) สีเทา [1]

คุณสามารถเปลี่ยนหน้าแรก (Front Page) เป็นเพจอื่นในบทเรียนโดยการเลือกไอคอนตัวเลือกของเพจ [2]

ตั้งค่าหน้าแรกในเพจแยกเฉพาะ

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเพจเป็นหน้าแรก (Front Page) ได้จากเพจแยกเฉพาะใดก็ได้ในบทเรียนของคุณ คลิกชื่อของเพจที่เผยแพร่หน้าใด ๆ ที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นหน้าแรกของคุณ

ใช้เป็นหน้าแรก

คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] แล้วเลือกลิงค์ ใช้เป็นหน้าแรก (Use as Front Page) [2]

ลบหน้าแรก

ลบหน้าแรก (Front Page) โดยระบุเพจที่กำกับด้วยหมายเหตุกำกับ หน้าแรก (Front Page) [1] คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [2] แล้วเลือกลิงค์ ลบจากหน้าแรก (Remove as Front Page) [3]