จะจัดการค่าปรับตั้งสำหรับแบบทดสอบใหม่ในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้อย่างไร

คุณสามารถปรับค่าปรับตั้งการนำส่งสำหรับแบบทดสอบใน แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ตัวเลือกเหล่านี้จะเป็นการปรับรูปแบบการนำเสนอแบบทดสอบกับผู้เรียน

แก้ไขยอดรวมคะแนน กลุ่มภารกิจ วันครบกำหนด วันที่พร้อมใช้งาน และผู้เรียนแต่ละรายรวมทั้งกลุ่มย่อยในบทเรียนที่จะรับแบบทดสอบนี้โดยแก้ไขแบบทดสอบจากเพจ ภารกิจ (Assignments)

เปิดแบบทดสอบ

จัดการค่าปรับตั้งสำหรับแบบทดสอบโดยค้นหาแบบทดสอบที่คุณต้องการเปิด [1]

เปิดเพจ จัดทำ (Build) โดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [2] จากนั้นคลิกลิงค์จัดทำ (Build) [3]

จัดทำแบบทดสอบใหม่โดย,คลิกที่ปุ่ม เพิ่มแบบทดสอบ (Add Quiz) [4]

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

คลิกที่แท็บ ค่าปรับตั้ง

ดูข้อความเตือน

ดูข้อความเตือน

หากผู้เรียนจัดส่งแบบทดสอบไปแล้ว ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นที่เพจ ค่าปรับตั้งการจัดส่ง (Delivery Settings)

สลับคำถาม

สลับคำถาม

สลับลำดับคำถามที่จัดแสดงสำหรับผู้เรียนโดยคลิกที่ปุ่ม สลับคำถาม หากปิดค่าปรับตั้งนี้ไว้ คำถามจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณกำหนดค่าภายในแบบทดสอบ

หมายเหตุ: คำถามสำหรับแถวรายการที่เพิ่มไปยังกลุ่มจะยังคงสุ่มภายในกลุ่มดังกล่าวต่อไปไม่ว่าจะเปิดหรือปิดค่านี้

สลับคำตอบ

สลับคำตอบ

สลับลำดับคำตอบที่จัดแสดงให้แก่ผู้เรียนสำหรับตัวเลือกคำตอบและคำถามแบบเชื่อมโยงโดยคลิกที่ปุ่ม สลับคำตอบ (Shuffle Answers) หากค่าปรับตั้งถูกปิดใช้งาน คำตอบจะแสดงตามลำดับที่คุณกำหนดในคำถามของแบบทดสอบ

หมายเหตุ: การสลับคำตอบไม่ได้รับประกันว่าลำดับจะแสดงแตกต่างกันสำหรับผู้เรียนทุกคน ผู้เรียนบางรายจะได้รับลำดับคำตอบเหมือน ๆ กัน ขึ้นอยู่กับจำนวนคำตอบของคำถามแต่ละข้อ

แสดงทีละคำถาม

แสดงทีละคำถาม

แสดงทีละคำถามให้แก่ผู้เรียนโดยคลิกที่ปุ่ม ทีละคำถาม [1] อนุญาตให้ผู้เรียนตรวจย้อนคำถามก่อนหน้าในแบบทดสอบโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตการตรวจย้อน (Allow Backtracking) [2] อนุญาตการตรวจย้อน (Allow Backtracking) ถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น

ต้องมีรหัสใช้งานของผู้เรียน

ต้องมีรหัสใช้งานของผู้เรียน

เพื่อกำหนดให้ผู้เรียนต้องกรอกรหัสใช้งานสำหรับทำแบบทดสอบ ให้คลิกที่ปุ่ม ต้องมีรหัสใช้งานของผู้เรียน (Require a student access code) [1] จากนั้นกรอกรหัสใช้งานในฟิลด์ รหัสผ่าน (Password) [2] ดูรหัสใช้งานที่บังไว้โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย แสดงรหัสใช้งาน [3]

กำหนดจำกัดเวลา

กำหนดจำกัดเวลา

กำหนดจำกัดเวลาสำหรับแบบทดสอบโดยคลิกที่ปุ่ม จำกัดเวลา (Time Limit) [1] จากนั้นกรอกจำกัดเวลาโดยใช้ฟิลด์ ชั่วโมง (Hours) และ นาที (Minutes) [2]

หมายเหตุ: แบบทดสอบที่กำลังดำเนินการจะถูกจัดส่งอัตโนมัติเมื่อเกินกำหนดวันที่และเวลาใช้งาน (Available date and time) แม้ว่าจะมีเวลาเหลือก็ตาม

กรองที่อยู่ IP

กรองที่อยู่ IP

กรอกที่อยู่ IP สำหรับแบบทดสอบโดยคลิกที่ปุ่ม กรองที่อยู่ IP (Filter IP Addresses) [1] จากนั้นกรอกช่วง IP ที่อนุญาตโดยใช้ฟิลด์ ช่วง IP ที่อนุญาต (Allowed IP range) [2] เพิ่มช่วง IP หลายช่วงโดยคลิกที่ลิงค์ เพิ่มช่วงที่อนุญาต [3]

อนุญาตเครื่องคำนวณบนหน้าจอ

อนุญาตเครื่องคำนวณบนหน้าจอ

เปิดใช้เครื่องคำนวณบนหน้าจอสำหรับแบบทดสอบทั้งหมดโดยคลิกที่ปุ่ม อนุญาตเครื่องคำนวณ (Allow Calculator) [1] เลือกตัวเลือกเครื่องคำนวณ พื้นฐาน (Basic) หรือ ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific) [2] เครื่องคำนวณพื้นฐานจะแสดงเฉพาะตัวเลขและฟังก์ชั่นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร) เครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์จะแสดงตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการคำนวณต่าง ๆ ไว้

อนุญาตให้ล้าวรายการที่เลือกสำหรับคำถามแบบปรนัย

อนุญาตให้ล้าวรายการที่เลือกสำหรับคำถามแบบปรนัย

อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถล้างคำตอบแบบปรนัยได้โดยคลิกที่ปุ่ม อนุญาตให้ล้างรายการที่เลือก (เลือกได้หลายรายการ) (Allow clearing selection (Multiple Choice)) หากเปิดใช้ค่านี้ไว้ ผู้เรียนจะสามารถล้างคำตอบในคำถามแบบปรนัยได้หลังจากเลือกรายการและค้างคำถามไว้โดยไม่ได้ตอบ

อนุญาตให้ดำเนินการได้หลายครั้ง

เพื่อให้ทำแบบทดสอบได้หลายครั้ง ให้คลิกที่ปุ่ม อนุญาตให้ดำเนินการได้หลายครั้ง (Allow multiple attempts) [1] กำหนดคะแนนที่จะเก็บสำหรับเกรดผู้เรียนโดยเลือกตัวเลือกในเมนูแสดงรายการ คะแนนที่จะเก็บ (Score to keep) [2] คุณสามารถเลือกเก็บคะแนนที่สูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย คะแนนล่าสุดหรือคะแนนแรก

หมายเหตุ: ไม่รองรับนโยบายการจัดส่งล่าช้าขณะอนุญาตให้ดำเนินการหลายครั้งในแบบทดสอบใหม่

กำหนดจำนวนครั้งที่จำกัด

ตามค่าเริ่มต้น ผู้เรียนจะสามารถดำเนินการได้ไม่จำกัดครั้งหากเปิดใช้งานตัวเลือก อนุญาตให้ดำเนินการได้หลายครั้ง กำหนดจำนวนครั้งที่จำกัดโดยเลือกตัวเลือก แบบจำกัด [1] จากนั้นเลือกจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้อนุญาต [2]

กำหนดระยะเวลารอ

กำหนดระยะเวลารอระหว่างการดำเนินการแต่ละรอบโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ต้องระบุเวลาระหว่างการดำเนินการแต่ละรอบ [1] จากนั้นเลือกวัน [2] ชั่วโมง [3] และนาที [4] เพื่อกำหนดให้ผู้เรียนต้องรอก่อนสามารถเริ่มดำเนินการใหม่อีกครั้ง

ดำเนินการต่อจากครั้งล่าสุด

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการต่อจากครั้งล่าสุดโดยเปิดให้ผู้เรียนสามารถตอบใหม่สำหรับคำตอบที่ตอบไม่ถูกต้องโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้การทำต่อจากครั้งล่าสุด (Enable build on last attempt)

ซ่อนผลลัพธ์ของผู้เรียน

ซ่อนผลลัพธ์ของผู้เรียน

จำกัดผู้เรียนจากการดูผลการทดสอบ,โดยคลิกที่ปุ่ม จำกัดมุมมองผลลัพธ์ของผู้เรียน (Restrict student result view)

หมายเหตุ: ผู้เรียนยังสามารถดูเกรดแบบทดสอบของตนได้ในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก จำกัดมุมมองผลลัพธ์ของผู้เรียน (Restrict student result view) ไว้ ซ่อนเกรดทั้งหมดจากผู้เรียนโดยคุณจะต้องเปิดใช้งานนโยบายการโพสต์ด้วยตัวเอง (Manual posting policy) ในสมุดบันทึกเกรด