ฉันจะเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของบทเรียนได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น นักเรียนสามารถเข้าร่วมบทเรียนได้้ระหว่างเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของเทอมที่กำหนดไว้สำหรับสถาบันของคุณโดยรวม อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้สอน คุณอาจต้องเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเข้าร่วมบทเรียนของคุณ วันที่อาจสั้นกว่าหรือทับซ้อนกับวันที่ของเทอม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเข้าไปที่แผนผังโครงสร้างการแสดงบทเรียนของผู้เรียนและการเข้าร่วมบทเรียนแบบอินเทอร์แอคทีฟ

จำกัดวันที่เข้าร่วมของผู้ใช้

คุณสามารถจำกัดการเข้าร่วมของผู้ใช้ในช่วงวันที่ที่กำหนดโดยการกำหนดวันที่เข้าร่วมบทเรียนไว้ การเข้าร่วมหมายความว่าผู้เรียนสามารถส่งภารกิจ โพสต์การพูดคุยอัพโหลดไฟล์ หรือมีส่วนร่วมในภารกิจตามการดำเนินการอื่น ๆ ภายในบทเรียน หากคุณกำหนดวันที่เข้าร่วมบทเรียนไว้ ผู้เรียนสามารถตอบรับคำเชิญเข้าร่วมบทเรียน สืบค้นเนื้อหาบทเรียนและดูเนื้อหา แต่จะไม่สามารถเข้าร่วมได้อย่างสมบูรณ์แบบจนกว่าจะถึงวันแรกของบทเรียน เมื่อบทเรียนสิ้นสุดลง บทเรียนจะอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียว

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับแผงข้อมูล

วันที่เข้าร่วมของผู้เรียน (Student Participation) ยังอาจมีผลต่อบทเรียนที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นรายการโปรดและแสดงอยู่ในแผงข้อมูล (Dashboard) หากบทเรียนมีวันที่เข้าร่วมบทเรียน ผู้เรียนจะไม่สามารถเข้าร่วมบทเรียนได้หลังจากผ่านวันที่สิ้นสุดไปแล้ว และบทเรียนจะถูกลบออกจากแผงข้อมูล (Dashboard)

นอกจากนี้้ กำหนดการของเทอมจะถูกใช้เป็นวันที่เข้าร่วมบทเรียน บทเรียนจะไม่ถูกลบจากแผงข้อมูล (Dashboard) จนกว่าบทเรียนจะมีการสรุปปิดบทเรียนตามกำหนดเวลาของเทอม

จำกัดการสืบค้นบทเรียน

หากคุณไม่ต้องการให้ผู้เรียนดูเนื้อหาใด ๆ ในบทเรียนจนถึงวันที่เริ่มต้นบทเรียน ค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) ยังช่วยให้คุณสามารถจำกัดไม่ให้ผู้เรียนสืบค้นเนื้อหาได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกจำกัดการใช้งานบทเรียนทั้งหมดหลังจากสรุปบทเรียนแล้ว

หมายเหตุ:

  • หากคุณไม่สามารถแก้ไขรายการที่ปรากฏขึ้นในเมนูแสดงรายการการเข้าร่วม (Participation) แสดงว่าสถาบันของคุณจำกัดไม่ให้ผู้สอนสามารถแก้ไขวันที่พร้อมใช้งานของบทเรียน
  • คุณสามารถเปลี่ยนวันที่สิ้นสุดบทเรียนได้เฉพาะเมื่อการลงทะเบียนของคุณยังเปิดใช้งานอยู่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ของบทเรียนได้เมื่อการลงทะเบียนของคุณสิ้นสุดลงแล้วสำหรับบทเรียน

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดรายละเอียดบทเรียน

เปิดรายละเอียดบทเรียน

คลิกที่แท็บ รายละเอียดบทเรียน (Course Details)

ดูวันที่เข้าร่วมของเทอม

บทเรียนอาจถูกกำหนดให้เป็นเทอมเริ่มต้น (Default Term) หรือเทอมเฉพาะ [1] ตามค่าเริ่มต้น บทเรียนจะถูกตั้งค่าให้เป็นไปตามวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของเทอมที่กำหนดไว้สำหรับสถาบันของคุณในภาพรวม [2]

หากตัวเลือก เทอม (Term) ถูกเลือกไว้ในเมนูแสดงรายการการเข้าร่วม (Participation) คุณจะสามารถดูวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเทอม [3] ได้ กำหนดเวลาของเทอมสามารถแก้ไขได้โดยผู้ดูแลระบบของ Canvas เท่านั้น หากไม่มีการกำหนดวันที่สำหรับเทอมไว้ (เช่น หากใช้เทอมเริ่มต้น (Default Term) ฟิลด์ เริ่มต้น (Start) และ สิ้นสุด (End) จะแสดงผลแบบว่างเปล่า

หมายเหตุ:

  • หากบทเรียนถูกกำหนดไปยังเทอมเริ่มต้น (Default Term) และวันที่เข้าร่วมตั้งค่าไว้ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาของเทอม ผู้เรียนจะสามารถเข้าร่วมบทเรียนได้แบบไม่จำกัดเวลา
  • ขณะตั้งค่าวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับบทเรียน ผู้สอนสามารถถดูเขตเวลาท้องถิ่นและของบทเรียนที่กำหนดไว้สำหรับบทเรียน [4] และเวลาท้องถิ่นสำหรับผู้ใช้ [5]

ตั้งค่าวันที่เข้าร่วมบทเรียน

ตั้งค่าวันที่เข้าร่วมบทเรียน

กำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดต่าง ๆ กันสำหรับบทเรียนของคุณโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ การเข้าร่วม (Participation) [1] แล้วเลือกตัวเลือก บทเรียน (Course) [2]

หากคุณไม่สามารถแก้ไขรายการที่ปรากฏขึ้นในเมนูแสดงรายการการเข้าร่วม (Participation) แสดงว่าสถาบันของคุณจำกัดไม่ให้ผู้สอนสามารถแก้ไขวันที่พร้อมใช้งานของบทเรียน [3]

หมายเหตุ: วันที่สำหรับบทเรียนจะถูกล้างเมื่อวันที่เข้าร่วมถูกกำหนดไว้ตามวันที่ (กำหนดเวลา) สำหรับเทอม

ตั้งค่าวันที่เริ่มต้น

ตั้งค่าวันที่เริ่มต้น

เลือกวันที่เริ่มต้นโดยคลิกที่ไอคอนปฏิทิน เริ่ม (Start) [1] จากนั้นเลือกวันที่เริ่มต้นสำหรับบทเรียน [2]

ตั้งค่าวันที่สิ้นสุด

ตั้งค่าวันที่สิ้นสุด

เลือกวันที่สิ้นสุดโดยคลิกที่ไอคอนปฏิทิน สิ้นสุด (End) [1] จากนั้นเลือกวันที่สิ้นสุดใหม่สำหรับบทเรียน [2]

ตั้งค่าวันที่สิ้นสุด

หากวันที่และเวลาสิ้นสุดของคุณคือเที่ยงคืน ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่าวันก่อนวันที่สิ้นสุดที่กำหนดจะเป็นวันที่เข้าร่วมวันสุดท้ายในบทเรียน ตัวอย่างเช่น หากกำหนดบทเรียนเป็นสิ้นสุดวันที่ 13 มกราคม วัน (เต็มวัน) เข้าร่วมวันสุดท้ายแบบเต็มวันของบทเรียนจะเป็นวันที่ 12 มกราคม

หมายเหตุ:

  • ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมในบทเรียนได้ระหว่างวันที่ของบทเรียนเท่านั้นและบทเรียนจะอยู่ในสถานะอ่านอย่างเดียวนอกวันที่ของบทเรียน
  • วันที่เข้าร่วมบทเรียนจะมีผลเฉพาะกับผู้เรียนและผู้สังเกตการณ์ บทบาทอื่น ๆ ทั้งหมดจะปรับค่าเริ่มต้นตามวันที่สืบค้นเทอม
  • วันที่สิ้นสุดจะเกิดขึ้นตามเวลาที่กำหนดอย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น บทเรียนที่มีเวลาสิ้นสุดเวลา 11:59pm จะสิ้นสุดที่ 11:59:00
  • ผู้เรียนจะไม่ได้รับการแจ้งประกาศเกี่ยวกับบทเรียนก่อนวันที่เริ่มต้นบทเรียน

จำกัดการสืบค้นบทเรียน

จำกัดการสืบค้นบทเรียน

นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขค่าปรับตั้งการใช้งานของผู้เรียนเพื่ออนุญาตหรือจำกัดผู้เรียนจากการดูบทเรียนของคุณก่อนวันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุด เมื่อเลือก บทเรียนจะไม่สามารถใช้งานได้จากภายนอกกรอบวันที่สำหรับบทเรียน หากวันที่สำหรับบทเรียนถูกปล่อยว่างไว้ แสดงว่าผู้เรียนสามารถเข้าร่วมบทเรียนได้้แบบไม่มีกำหนดเวลา

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถจัดการค่าปรับตั้งในการจำกัดผู้เรียนจากการดูเนื้อหาบทเรียน แสดงว่าสถาบันของคุณไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ไว้

อัพเดตรายละเอียดบทเรียน

อัพเดตรายละเอียดบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตรายละเอียดบทเรียน (Update Course Details)