ตัวเลือกเค้าโครงใดที่มีจัดไว้ให้ในหน้าหลักของบทเรียนในฐานะผู้สอน

หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) จะเชื่อมโยงกับลิงค์ หน้าหลัก (Home) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) และเป็นหน้าแรกที่จะเห็นในแต่ละบทเรียน หน้าหลักของแต่ละบทเรียน (Course Home Page) อาจเป็นเค้าโครงแบบใดแบบหนึ่งจากทั้งหมดห้าแบบแตกต่างกัน ตามแต่ความชอบของคุณ

นอกเหนือจากรายการสิ่งที่ต้องทำแล้ว เค้าโครงหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) แต่ละแบบยังครอบคลุมรายการเฉพาะในแถบรายการด้านข้างนอกเหนือจากรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do)

หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) จะมีเพจเริ่มต้นเป็นหน้า หน่วยการเรียน (Modules) โดยคุณสามารถ เปลี่ยนหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) ได้ นอกจากนี้ เค้าโครงหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) ทุกแบบยังสามารถแสดงประกาศล่าสุดที่ด้านบนของเพจได้อีกด้วย แต่ประกาศแต่ละรายการจะแสดงเฉพาะข้อความและลิงค์เท่านั้น

ดูหน่วยการเรียนในบทเรียน

หน่วยการเรียนในบทเรียน (Course Modules) จะจัดบทเรียนเป็นหน่วยการเรียนหรือกลุ่มย่อย หน่วยการเรียนจะช่วยสรุปย่อเนื้อหาบทเรียนและแสดงภารกิจหรืองานภาคบังคับต่าง ๆ สำหรับบทเรียน คุณสามารถเพิ่มหน่วยการเรียนหรือรายการในหน่วยการเรียน ได้จากเพจ หน่วยการเรียน (Modules)

ดูรายการในแถบรายการด้านข้าง

ดูรายการในแถบรายการด้านข้าง

หากมีการตั้งค่าหน้าหลัก (Home Page) ของคุณให้สามารถดูหน่วยการเรียนในบทเรียน นอกเหนือจากรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) แล้ว แถบรายการด้านข้างจะแสดง:

 • หัวข้อ เร็ว ๆ นี้ (Coming Up) [1] ซึ่งจะแสดงรายการกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในตารางเรียน รายการ เร็ว ๆ นี้ จะแสดงกิจกรรมภายใน 7 วันข้างหน้า ผู้ใช้สามารถคลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar) เพื่อสืบค้นปฏิทินบทเรียน
 • หัวข้อ ข้อเสนอแนะล่าสุด (Recent Feedback) [2] จะแสดงภารกิจพร้อมข้อเสนอแนะผู้สอนในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา (ผู้ใช้ทุกบทบาทจะเห็นหัวข้อนี้ แต่เฉพาะผู้เรียนเท่านั้นที่จะเห็นข้อเสนอแนะ)

ดูสตรีมกิจกรรมในบทเรียน

ดูสตรีมกิจกรรมในบทเรียน

สตรีมกิจกรรมในบทเรียน (Course Activity Stream) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูกิจกรรมและการโต้ตอบล่าสุดของบทเรียนนี้ จะเหมือนกับสตรีมกิจกรรมล่าสุดใน แผงข้อมูล (Dashboard) มากแต่จะแสดงเฉพาะเนื้อหาของบทเรียนดังกล่าวโดยเฉพาะ

ดูรายการในแถบรายการด้านข้าง

ดูรายการในแถบรายการด้านข้าง

หากมีการตั้งค่าหน้าหลัก (Home Page) ของคุณให้สามารถดูหน่วยการเรียนในบทเรียน นอกเหนือจากรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) แล้ว แถบรายการด้านข้างจะแสดง:

 • หัวข้อ เร็ว ๆ นี้ (Coming Up) [1] ซึ่งจะแสดงรายการกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในตารางเรียน รายการ เร็ว ๆ นี้ จะแสดงกิจกรรมภายใน 7 วันข้างหน้า ผู้ใช้สามารถคลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar) เพื่อสืบค้นปฏิทินบทเรียน
 • หัวข้อ ข้อเสนอแนะล่าสุด (Recent Feedback) [2] จะแสดงภารกิจพร้อมข้อเสนอแนะผู้สอนในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา (ผู้ใช้ทุกบทบาทจะเห็นหัวข้อนี้ แต่เฉพาะผู้เรียนเท่านั้นที่จะเห็นข้อเสนอแนะ)

ดูเพจแรกของเพจ

ดูเพจแรกของเพจ

เพจแรกของเพจ (Pages Front Page) จะช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบหน้าหลักของบทเรียนและใส่ลิงค์ ภาพ หรือ Rich Media ได้ ผู้เรียนจะสามารถโต้ตอบกับเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาในเพจนี้

เพจแรกนี้จะมีระบุไว้ใน เพจดัชนีเพจ (Pages Index Page) ด้วย ผู้เรียนยังสามารถดู เพจ (Pages) จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) ได้ด้วย ถ้ามีลิงค์ เพจ (Pages) แสดงอยู่ในบทเรียน

นอกจากนี้ เค้าโครงหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) ทั้งหมดยังสามารถ แสดงประกาศล่าสุด ที่ด้านบนของเพจได้อีกด้วย

ดูรายการในแถบรายการด้านข้าง

ดูรายการในแถบรายการด้านข้าง

หากมีการตั้งค่าหน้าหลัก (Home Page) ของคุณให้สามารถดูหน่วยการเรียนในบทเรียน นอกเหนือจากรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) แล้ว แถบรายการด้านข้างจะแสดง:

 • หัวข้อ เร็ว ๆ นี้ (Coming Up) [1] ซึ่งจะแสดงรายการกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในตารางเรียน รายการ เร็ว ๆ นี้ จะแสดงกิจกรรมภายใน 7 วันข้างหน้า ผู้ใช้สามารถคลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar) เพื่อสืบค้นปฏิทินบทเรียน
 • หัวข้อ ข้อเสนอแนะล่าสุด (Recent Feedback) [2] จะแสดงภารกิจพร้อมข้อเสนอแนะผู้สอนในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา (ผู้ใช้ทุกบทบาทจะเห็นหัวข้อนี้ แต่เฉพาะผู้เรียนเท่านั้นที่จะเห็นข้อเสนอแนะ)

ดูรายการภารกิจ

ดูรายการภารกิจ

รายการภารกิจ (Assignment List) จะแสดงรายการภารกิจต่าง ๆ ของบทเรียนพร้อมภารกิจที่กำลังจะมีขึ้นและภารกิจล่าสุดที่ด้านบนสุดของเพจ ผู้ใช้สามารถคลิกที่ลิงค์ของภารกิจเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูรายการในแถบรายการด้านข้าง

ดูรายการในแถบรายการด้านข้าง

หากมีการตั้งค่าหน้าหลัก (Home Page) ของคุณให้มองเห็นรายการภารกิจ (Assignments List) นอกเหนือจากรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) แล้ว แถบรายการด้านข้างจะแสดง:

 • ลิงค์เพื่อดูเกรดในบทเรียน (เฉพาะผู้เรียน) [1]
 • หัวข้อ ภาจกิจที่จะมีขึ้น (Upcoming Assignments) [2] จะแสดงรายการภารกิจที่กำลังจะมีขึ้นในตารางเรียน รายการ ภาจกิจที่จะมีขึ้น (Upcoming Assignments) จะแสดงกิจกรรมภายใน 7 วันข้างหน้า ผู้ใช้สามารถคลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar) เพื่อสืบค้นปฏิทินบทเรียน
 • หัวข้อ ข้อเสนอแนะล่าสุด (Recent Feedback) [3] จะแสดงภารกิจพร้อมข้อเสนอแนะของผู้สอนในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา (ผู้ใช้ทุกบทบาทจะเห็นหัวข้อนี้ แต่เฉพาะผู้เรียนเท่านั้นที่จะเห็นข้อเสนอแนะ)

ดูหลักสูตร

ดูหลักสูตร

หลักสูตร (Syllabus) อาจประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังของบทเรียนหรือการแนะนำบทเรียนด้วยลิงค์ ภาพ หรือเนื้อหาอื่น ๆ หลักสูตร (Syllabus) จะกรอกภารกิจและกิจกรรมในบทเรียนทั้งหมดในมุมมองแบบปฏิทินโดยอัตโนมัติเมื่อถูกเพิ่มหรือแก้ไขในบทเรียน

นอกจากนี้ยังสามารถดูหลักสูตร (Syllabus) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) ได้อีกด้วย

ดูรายการในแถบรายการด้านข้าง

ดูรายการในแถบรายการด้านข้าง

หากมีการตั้งค่าหน้าหลัก (Home Page) ของคุณให้มองเห็นหลักสูตร (Syllabus) นอกเหนือจากรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) แล้ว แถบรายการด้านข้างจะแสดง:

 • ปฏิทินของบทเรียนฉบับย่อ [1]
 • ประกาศเกี่ยวกับภารกิจในบทเรียนที่มีการถ่วงน้ำหนัก [2]
 • หัวข้อ ข้อเสนอแนะล่าสุด (Recent Feedback) [3] จะแสดงภารกิจพร้อมข้อเสนอแนะของผู้สอนในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา (ผู้ใช้ทุกบทบาทจะเห็นหัวข้อนี้ แต่เฉพาะผู้เรียนเท่านั้นที่จะเห็นข้อเสนอแนะ)

ดูมุมมองผู้เรียน

หากต้องการดูตัวเลือกเค้าโครงหน้าหลักของบทเรียนในฐานะผู้เรียน ให้คลิกที่ปุ่ม มุมมองผู้เรียน (Student View)

หมายเหตุ: หากลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเพจถูกปิดใช้งานและซ่อนจากผู้เรียน ปุ่ม มุมมองผู้เรียน จะไม่ปรากฏขึ้น