จะใช้หลักสูตรในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

หลักสูตร (Syllabus) ใน Canvas ช่วยให้ง่ายต่อการสื่อสารกับผู้เรียนของคุณอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาตลอดบทเรียนโดยเรียงตามลำดับเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าหลักสูตรให้เป็นหน้าหลักบทเรียน

คุณสามารถเลือกกำหนดให้หลักสูตรเป็นแบบสาธารณะ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในบทเรียนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนได้ หลักสูตรสาธารณะสามารถเปิดดูเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนส่วนตัวได้เมื่อคุณส่งลิงค์ให้ผู้เรียนหรือหากบทเรียนถูกจัดแสดงรายการไว้ในดัชนีบทเรียนสาธารณะ

ข้อมูลสรุปบทเรียนจะถูกจัดทำอัตโนมัติตามภารกิจสำหรับบทเรียนและกิจกรรมในปฏิทินสำหรับบทเรียน นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกปิดใช้งานสรุปบทเรียน (Course Summary) ได้ รายการภายในสรุปบทเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแก้ไขหรือการลบภารกิจหรือกิจกรรมเท่านั้น ภารกิจทั้งหมด (ไม่ได้เผยแพร่และที่เผยแพร่) จะแสดงอยู่ในหลักสูตรสำหรับผู้สอน

เปิดหลักสูตร

เปิดหลักสูตร

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ หลักสูตร (Syllabus)

ดูหลักสูตร

หลักสูตรประกอบด้วยรายละเอียดหลักสูตร [1] สรุปบทเรียน [2] และแถบรายการด้านข้าง [3]

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ดูรายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรเป็นที่ที่คุณสามารถโพสต์รายละเอียดหลักสูตรของคุณ คำแนะนำสั้น ๆ คำแนะนำเกี่ยวกับชั้นเรียน การแจ้งเตือนรายสัปดาห์ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาจากเอกสาร Word โดยตรงไปยัง Rich Content Editor หรือจัดทำเนื้อหาต้นฉบับภายใน Rich Content Editor

นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงไปยังหลักสูตรของคุณโดยการอัพโหลดไปในไฟล์บทเรียน (Couse Files) เป็น PDF และการผนวกเอกสารไปยัง Rich Content Editor Canvas จะแสดงตัวอย่างเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องดาวน์โหลดก่อนอ่าน

แก้ไขหลักสูตร (Syllabus), โดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไข (Edit)

ดูสรุปบทเรียน

ดูสรุปบทเรียน

ข้อมูลสรุปบทเรียนจะถูกจัดทำอัตโนมัติสำหรับบทเรียนและจะมีรายการภารกิจสำหรับบทเรียนและกิจกรรมในปฏิทินสำหรับบทเรียนร่วมด้วย ภารกิจจะถูกระบุโดยไอคอนภารกิจ [1] และกิจกรรมจะถูกระบุโดยไอคอนปฏิทิน [2] รายการที่ไม่มีการให้เกรดที่มีวันที่ที่ต้องดำเนินการจะแสดงวันที่ที่ต้องดำเนินการไว้ [3] ภารกิจทั้งหมด (ไม่ได้เผยแพร่และที่เผยแพร่) จะแสดงอยู่ในหลักสูตรสำหรับผู้สอนแต่ผู้เรียนจะเห็นเฉพาะภารกิจที่เผยแพร่แล้วเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงในรายการแบบลงวันที่สามารถทำได้ทั้งจาก ภารกิจ (Assignments) และ ปฏิทิน (Calendar) และจะถูกอัพเดตอัตโนมัติในหลักสูตร (Syllabus)

คลิกที่ชื่อเพื่อดูรายละเอียดของภารกิจหรือกิจกรรม ภารกิจหรือกิจกรรมที่เลยวันครบกำหนดจะถูกแรเงาเป็นสีเทา รายการที่ไม่ระบุวันที่จะแสดงเรียงตามลำดับตัวอักษร [4]

สรุปบทเรียน (Course Summary) ถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น เรียนรู้วิธีการปิดใช้งานสรุปบทเรียน (Course Summary)

ดูเขตเวลา

ดูเขตเวลา

หากคุณกำหนดเขตเวลาเฉพาะในค่าปรับตั้งผู้ใช้ (User Settings) ของคุณ วันที่และเวลาของบทเรียนทั้งหมดจะแสดงตามเวลาท้องถิ่นของคุณ แต่ถ้าคุณเลื่อนเมาส์ไปที่เวลาคุณยังสามารถดูวันที่และเวลาของบทเรียนได้อีกด้วย

ดูแถบรายการด้านข้าง

ดูแถบรายการด้านข้าง

แถบรายการด้านข้างจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบทเรียนและการให้เกรด ข้อมูลกลุ่มภารกิจสามารถแก้ไขได้ในคุณสมบัติภารกิจ (Assignments) ในขณะที่ข้อมูลปฏิทิน (Calendar) สามารถแก้ไขได้ทั้งในคุณสมบัติภารกิจ (Assignments) และปฏิทิน (Calendar) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำขึ้นจะแสดงในหัวข้อสรุปบทเรียน (Course Summary) ของหลักสูตร (Syllabus)

แถบรายการด้านข้างมีปฏิทินขนาดเล็ก [1] วันที่ที่มีกิจกรรมหรือวันครบกำหนดของภารกิจจะกำกับด้วยพื้นหลังสีเทา หากต้องการดูภารกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสรุปบทเรียน ให้คลิกวันที่ในปฏิทิน

หากบทเรียนของคุณครอบคลุมกลุ่มภารกิจที่มีการถ่วงน้ำหนัก แถบรายการด้านข้างจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของแต่ละกลุ่มด้วย [2]

ดูมุมมองผู้เรียน

ดูหลักสูตรในฐานะผู้เรียนโดยคลิกที่ปุ่ม มุมมองผู้เรียน (Student View)

หมายเหตุ: หากลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเพจถูกปิดใช้งานและซ่อนจากผู้เรียน ปุ่ม มุมมองผู้เรียน จะไม่ปรากฏขึ้น