ฉันจะรวมบทเรียนในดัชนีบทเรียนสาธารณะ (Public Course Index) ได้อย่างไร

ดัชนีบทเรียนสาธารณะเป็นชุดบทเรียนทั้งหมดในสถาบันของคุณที่สามารถเปิดดูได้โดยบุคคลทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดัชนี คำว่าสาธารณะเป็นการอ้างอิงกับดัชนีไม่ใช่บทเรียน บทเรียนในดัชนีอาจเป็นบทเรียนสาธารณะหรือส่วนตัวก็ได้ เรียนรู้วิธีการดู ดัชนีบทเรียนสาธารณะ (Public Course Index)

หากคุณต้องการรวมบทเรียนของคุณเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีบทเรียนสาธารณะ คุณสามารถเลือกตัวเลือกการแสดงผลดัชนีบทเรียนในค่าปรับตั้งบทเรียน นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดทำรายละเอียดสำหรับบทเรียนของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของรายการแคตตาล็อก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแสดงผลได้จากเอกสารข้อมูลตัวเลือกการแสดงผลบทเรียน Canvas

หมายเหตุ:

  • ดัชนีบทเรียนสาธารณะ (Public Course Index) ปัจจุบันเป็นค่าปรับตั้งระดับบัญชีผู้ใช้และจะต้องเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของสถาบันของคุณ
  • หากบทเรียนของคุณมีการเปิดใช้งานการลงทะเบียนด้วยตนเอง คุณสามารถเพิ่มปุ่มเข้าร่วม (Join) เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทุกเวลา ตัวเลือกนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานเพื่อให้ครอบคลุมบทเรียนในดัชนีบทเรียนสาธารณะ แต่ผู้เรียนที่ดูบทเรียนจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพูดคุย แบบทดสอบหรือภารกิจใด ๆ เว้นแต่จะลงทะเบียนไว้
  • หากบทเรียนมีวันที่สิ้นสุด บทเรียนจะไม่ถูกลบออกจากดัชนีบทเรียนสาธารณะ (Public Course Index) โดยอัตโนมัติ

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดรายละเอียดบทเรียน

เปิดรายละเอียดบทเรียน

คลิกที่แท็บ รายละเอียดบทเรียน (Course Details)

ตั้งค่าการแสดงผล

ตั้งค่าการแสดงผล

จากตัวเลือกการแสดงผล คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย รวมบทเรียนนี้ในดัชนีบทเรียนสาธารณะ (Include this course in the public course index)

กำหนดรายละเอียด

กำหนดรายละเอียด

ในฟิลด์รายละเอียด ให้กรอกรายละเอียดสำหรับบทเรียนของคุณ

อัพเดตรายละเอียดบทเรียน

อัพเดตรายละเอียดบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตรายละเอียดบทเรียน (Update Course Details)