ฉันจะเปลี่ยนค่าปรับแต่งภาษาในบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเริ่มต้นของ Canvas แต่คุณยังสามารถเลือกดูอินเทอร์เฟซของ Canvas เป็นภาษาอื่นได้

หมายเหตุ:

  • คุณมีตัวเลือกให้เปลี่ยนค่าปรับแต่งภาษาสำหรับบทเรียนของคุณได้ หากบทเรียนใดวิชาหนึ่งของคุณตั้งค่าไว้เป็นภาษาอื่นที่แตกต่าง (ส่วนใหญ่มักจะเป็นวิชาภาษาต่างประเทศ) ภาษาของบทเรียนนั้นจะแทนที่ภาษาในค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้ของคุณ
  • หากคุณแก้ไขค่าปรับแต่งภาษาหรือสถานที่ วันที่เริ่มต้นสัปดาห์ของปฏิทิน (Calendar) ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน บางภาษาหรือบางพื้นที่จะเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นสัปดาห์ของปฏิทินเป็นวันจันทร์

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

แก้ไขค่าปรับตั้ง

แก้ไขค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม แก้ไขค่าปรับตั้ง (Edit Settings)

เลือกภาษา

เลือกภาษา

จากเมนูแสดงรายการ ภาษา (Language) ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

อัพเดตค่าปรับตั้ง

อัพเดตค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตค่าปรับตั้ง (Update Settings)

ดูภาษาที่ต้องการ

ดู Canvas ในภาษาที่คุณต้องการ