จะใช้ข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียนใน Canvas ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ระบบแนะนำการตั้งค่าบทเรียน Canvas ช่วยให้คุณคุ้นเคยกับคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ ในบทเรียนของ Canvas ในแต่ละส่วน ชุดข้อมูลแนะนำจะแสดงข้อมูลอย่างย่อและลิงค์ไปยังคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติการทำงานดังกล่าว ชุดข้อมูลแนะนำเป็นประโยชน์ในการจัดทำบทเรียนใหม่หรือเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการทำงานเฉพาะด้าน

ชุดข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียนจัดไว้ให้ในส่วนคุณสมบัติการทำงานต่อไปนี้ ประกาศ ภารกิจ ความร่วมมือ การประชุม นำเข้าบทเรียน การพูดคุย ไฟล์ เกรด หน้าหลัก หน่วยการเรียน ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ ผลลัพธ์ เพจ บุคคล แบบทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนน ค่าปรับตั้ง หลักสูตรและเพจผสานรวมกับ Zoom LTI

หมายเหตุ:

  • ข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียน (Course Set-up Tutorial) ปัจจุบันเป็นตัวเลือกคุณสมบัติการใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ เรียนรู้วิธีการจัดการตัวเลือกคุณสมบัติสำหรับบัญชีผู้ใช้ หากข้อมูลแนะนำสำหรับบทเรียนไม่มีจัดไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ แสดงว่าผู้ดูแลระบบของสถาบันคุณไม่ได้เปิดใช้งาน ข้อมูลแนะนำผู้ใช้ใหม่ (New User Tutorial) ไว้เป็นตัวเลือกคุณสมบัติสำหรับบัญชีผู้ใช้
  • หากชุดข้อมูลแนะนำบทเรียนสามารถใช้การได้ คุณจะสามารถปิดข้อมูลแนะนำบทเรียนนี้ได้ทุกเมื่อ หากต้องการเปิดใช้งานชุดข้อมูลแนะนำบทเรียนอีกครั้ง คุณสามารถเปิดใช้งานเป็นค่าปรับตั้งคุณสมบัติการทำงานสำหรับผู้ใช้จาก ค่าปรับตั้งผู้ใช้
  • ชุดข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียนจะไม่จัดแสดงบทเรียนพิมพ์เขียว

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บัญชี [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง [2]

เปิดใช้งานชุดข้อมูลแนะนำ

เปิดใช้งานชุดข้อมูลแนะนำ

ค้นหาตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานสำหรับผู้ใช้ของคุณ [1] เปิดใช้งานชุดข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียนโดยคลิกที่ไอคอนชุดข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียน [2]

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียนของคุณโดยคลิกที่ลิงค์ บทเรียน ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบทเรียนที่คุณต้องการดู [2]

ดูข้อมูลแนะนำ

บทเรียนใหม่จะเปิดขึ้นในหน้าหลัก ซึ่งจะแสดงข้อมูลแนะนำของหน้าหลัก [1] ข้อมูลแนะนำจะแจ้งวัตถุประสงค์ของเพจ [2] พร้อมลิงค์สำหรับคู่มือที่เกี่ยวข้องสำหรับ Canvas [3]

ดูข้อมูลแนะนำต่อ

ดูข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียนสำหรับเพจต่าง ๆ ใน Canvas โดยคลิกที่ลิงค์สำหรับเพจในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน [1]

เนื้อหาแนะนำจะปรับเปลี่ยนไปตามเพจที่คุณเปิดดู [2]

ย่อข้อมูลแนะนำ

ย่อหรือขยายข้อมูลแนะนำ

ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลแนะนำจะถูกขยายเพื่อแสดงไว้ในแต่ละเพจ หลังจากอ่านเนื้อหาข้อมูลแนะนำแล้ว คุณสามารถย่อข้อมูลแนะนำได้เนื่องจากเพจบางเพจมีเนื้อหาอยู่ด้านหลังข้อมูลแนะนำดังกล่าว สถานะของข้อมูลแนะนำจะค้างอยู่ในเพจ Canvas ทั้งหมด ดังนั้นหากคุณย่อข้อมูลแนะนำในเพจใด ข้อมูลจะย่อค้างไว้จนกว่าจะมีการเรียกดูอีกครั้ง

ขยายหรือย่อข้อมูลแนะนำโดยคลิกที่ไอคอนลูกศร

สิ้นสุดข้อมูลแนะนำ

สิ้นสุดข้อมูลแนะนำ

สิ้นสุดข้อมูลแนะนำได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ปุ่ม ไม่แสดงอีก

หมายเหตุ: การสิ้นสุดข้อมูลแนะนำคือการปิดการจัดแสดงข้อมูลแนะนำโดยสิ้นเชิงในบทเรียนของคุณ

สิ้นสุดข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม ตกลง