ฉันจะจัดทำ ePortfolio ใหม่ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถจัดทำ ePortfolio ใหม่ในค่าปรับตั้งผู้ใช้ของคุณได้ คุณจะต้องลงทะเบียนในบทเรียนเพื่อจัดทำ ePortfolio

หมายเหตุ:

  • หากคุณไม่เห็นลิงค์ ePortfolio ใน บัญชีผู้ใช้ (User Account) ของคุณ แสดงว่าสถาบันของคุณปิดการใช้งานคุณสมบัติการใช้งานนี้
  • หากคุณกำลังใช้บัญชีฟรีสำหรับผู้สอน (Free-for-Teacher) คุณจะไม่สามารถเผยแพร่บทเรียนได้จนกว่าคุณจะยืนยันอีเมลแอดเดรสของคุณ
  • หากคุณไม่เห็นปุ่ม จัดทำ ePortfolio (Create an ePortfolio) คุณอาจมี ePortfolio ที่ถูกกำกับไว้ว่าเป็นสแปม ติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ
  • บทเรียนนี้แสดงวิธีการใช้ Canvas ePortfolios ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ หาก ePortfolios ในบัญชีผู้ใช้ของคุณแสดงผลแตกต่างไปจากภาพในบทเรียนนี้ ให้เรียนรู้วิธีการใช้ Canvas Student ePortfolios

เปิด ePortfolios

เปิด ePortfolios

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ ePortfolios [2]

จัดทำ ePortfolio

จัดทำ ePortfolio

คลิกที่ปุ่ม จัดทำ ePortfolio (Create an ePortfolio)

หมายเหตุ:

  • คุณจะต้องลงทะเบียนในบทเรียนเพื่อจัดทำ ePortfolio ใหม่
  • หากปุ่ม Create and ePortfolio (จัดทำ ePortfolio) ไม่ปรากฏขึ้น คุณอาจมี ePortfolio ที่ถูกกำกับว่าเป็นสแปมอยู่ ติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ

จัดทำ ePortfolio

จัดทำ ePortfolio

ตั้งชื่อ ePortfolio ของคุณโดยพิมพ์ในฟิลด์ ชื่อ ePortfolio (ePortfolio Name) [1] เลือกว่าจะเผยแพร่ ePortfolio ของคุณหรือไม่ [2] (สามารถเปลี่ยนค่าปรับตั้งนี้ได้ในภายหลัง) แล้วคลิกที่ปุ่ม จัดทำ ePortfolio (Make ePortfolio) [3]

ดู ePortfolio

ดู ePortfolio

เมื่อจัดทำ ePortfolio แล้ว จะมีตัวเลือกสำหรับการจัดทำเนื้อหาสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณอยู่หลายแบบ ซึ่งรวมถึง ตัวช่วยดำเนินการที่จะแนะนำคุณในการจัดทำแบบเป็นขั้นตอน

ดูข้อความเตือน

ดูข้อความเตือน

หาก ePortfolio ของคุณถูกกำกับไว้ว่าเป็นสแปม จะมีข้อความเตือนแสดงขึ้นใน ePortfolio ของคุณ คุณจะไม่สามารถแก้ไข ePortfolio ของคุณได้จนกว่าผู้ดูแลระบบ Canvas จะทำเครื่องหมายว่า ePortfolio ดังกล่าวปลอดภัย นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถจัดทำ ePortfolio ใหม่ใด ๆ ได้จนกว่าผู้ดูแลระบบ Canvas จะทำเครื่องหมายว่า ePortfolio นั้นปลอดภัย

แก้ไข ePortfolio

แก้ไข ePortfolio

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่า ePortfolio ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง ePortfolio (ePortfolio Settings)

อัพเดต ePortfolio

อัพเดต ePortfolio

แก้ไขชื่อ ePortfolio หรือตัวเลือกในการแสดงผลจากค่าปรับตั้ง ePortfolio (ePortfolio Settings) [1] คลิกที่ปุ่ม อัพเดต ePortfolio (Update ePortfolio) [2]