ฉันจะใช้ SpeedGrader อย่างไร

SpeedGrader ทำให้ง่ายต่อการประเมินภารกิจของผู้เรียนแต่ละคนและภารกิจของกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว

SpeedGrader จะแสดงผลงานจัดส่งสำหรับผู้เรียนที่มีการโต้ตอบในบทเรียนของคุณ อย่างไรก็ตาม SpeedGrader จะแสดงผลงานจัดส่งภารกิจตามค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ในปัจจุบันสำหรับการลงทะเบียนที่ไม่ได้ใช้งานและการลงทะเบียนที่สรุปแล้ว ตัวอย่างเช่น หากค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) แสดงส่วนการลงทะเบียนที่ไม่ได้ใช้งาน ผลงานจัดส่งของผู้เรียนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจะปรากฏใน SpeedGrader ด้วย

คุณสามารถใช้งาน SpeedGrader ผ่าน: ภารกิจ (Assignments) แบบทดสอบ (Quizzes) การพูดคุยที่มีการให้เกรด (Graded Discussions) และ สมุดบันทึกเกรด (Gradebook)

ประสิทธิภาพของ SpeedGrader

ใน SpeedGrader ค่าทั้งหมดสำหรับภารกิจจะถูกโหลดและบันทึกไว้ในเบราเซอร์ รวมถึงข้อมูลผลงานจัดส่งของผู้เรียน เกรด (รวมถึงเกรดเดิมสำหรับภารกิจที่ส่งซ้ำ) เกณฑ์การให้คะแนนและความเห็น ลักษณะการทำงานนี้ช่วยลดเวลาในการโหลดขณะใช้ SpeedGrader ทำให้ผู้สอนให้เกรดผลงานจัดส่งทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรีเฟรชเบราเซอร์อย่างต่อเนื่อง การเลื่อนจากผลงานจัดส่งหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่งไม่ได้เป็นการโหลดเนื้อหาที่ที่มีการอัพเดตใหม่แบบเรียลไทม์

ในบทเรียนขนาดใหญ่ เวลาในการโหลด SpeedGrader จะได้รับผลกระทบจากเกณฑ์ขั้นต่ำของแหล่งข้อมูลที่สามารถโหลดได้ภายในกรอบ 60 วินาที เกณฑ์ที่กำหนดนี้ขึ้นอยู่กับผลงานจัดส่งหนึ่งรายการต่อผู้เรียนหนึ่งคน ผลงานจัดส่งหลายรายการโดยผู้เรียนคนเดียวกันจะเพิ่มเกณฑ์ขั้นต่ำผลงานจัดส่ง ภารกิจที่มีผลงานจัดส่งมากกว่า 1500 รายการอาจส่งผลให้เวลาในการโหลด SpeedGrader ล่าช้า และภารกิจที่มีผลงานจัดส่งมากกว่า 2,500 รายการอาจไม่สามารถโหลดได้เลย

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ SpeedGrader บทเรียนขนาดใหญ่ควรแยกเป็นกลุ่มย่อยซึ่งช่วยให้ SpeedGrader สามารถแสดงผลงานจัดส่งสำหรับกลุ่มย่อยที่กำหนดและลดเวลาในการโหลดโดยรวมสำหรับข้อมูลภารกิจ

ผู้ใช้ SpeedGrader

โดยทั่วไปแล้ว SpeedGrader ได้รับการออกแบบมาสำหรับบทบาทของผู้สอนเพื่อให้เกรดผลงานจัดส่งทีละรายการ เนื่องจากวิธีการโหลดและจัดเก็บข้อมูล SpeedGrader ในเบราเซอร์ ผู้ใช้หลายคนไม่ควรให้เกรดภารกิจในเวลาเดียวกัน เนื่องจากผู้ให้เกรดแต่ละรายจะไม่สามารถดูข้อมูลล่าสุดสำหรับผลงานจัดส่งได้ เกรดที่อัพเดตยังมีผลต่อสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ด้วย

หากบทเรียนของคุณมีผู้ให้เกรดหลายคน ผู้ให้เกรดที่เพิ่มในบทเรียนจะถูกจำกัดเฉพาะการโต้ตอบกับผู้ใช้ในกลุ่มย่อย และการให้เกรดเฉพาะผลงานจัดส่งในกลุ่มย่อยที่ตนเองลงทะเบียนอยู่เท่านั้น ตัวเลือกการลงทะเบียนนี้ป้องกันไม่ให้การให้เกรดภารกิจทับซ้อนกัน ดังนั้นบทบาทของผู้สอนหลาย ๆ รายจึงไม่สามารถให้เกรดภารกิจเดียวกัน

การให้เกรดแบบมีการปรับประสาน

หากคุณกำลังให้เกรดภารกิจที่มีการควบคุม และครบจำนวนผู้เรียนสูงสุดแล้ว SpeedGrader จะแสดงผลในโหมดอ่านอย่างเดียวเพื่อซ่อนชื่อผู้เรียนและรายละเอียดผลงานจัดส่งทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SpeedGrader

หมายเหตุ: ผู้สอนไม่สามารถลบผลงานจัดส่งภารกิจได้ หากคุณต้องการลบผลงานจัดส่งภารกิจที่ไม่เหมาะสม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ดู SpeedGrader

SpeedGrader มีหลายส่วนที่จะช่วยคุณในการระบุและดูผลงานจัดส่งของผู้เรียน ผลงานจัดส่งที่มีการให้เกรดและเพิ่มความเห็นในผลงานจัดส่ง

ดูไอคอนเมนู SpeedGrader

ดูไอคอนเมนู SpeedGrader

เมนู SpeedGrader มีเครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยในการให้เกรดภารกิจ

ด้านซ้ายของเมนูประกอบด้วยค่าปรับตั้งทั่วไปและตัวเลือกต่าง ๆ

กลับไปที่สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) โดยคลิกที่ไอคอนสมุดบันทึกเกรด [1]

โพสต์หรือซ่อนภารกิจ,โดยคลิกที่ไอคอนการแสดงผล [2]

ดูค่าปรับตั้ง SpeedGrader โดยคลิกที่ไอคอนค่าปรับตั้ง [3] ค่าปรับตั้ง SpeedGrader ประกอบด้วย:

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานการให้เกรดแบบมีการปรับประสานสำหรับภารกิจ ผู้ให้เกรดสรุป (ผู้ควบคุม) จะเห็นปุ่มเพจการควบคุมเนื้อหา (Moderation Page) ซึ่งสามารถใช้ดูเพจสรุปข้อมูลเกรด (Grade Summary Page) สำหรับภารกิจแบบมีการปรับประสาน

ดูรายละเอียดภารกิจ

ตรงกลางของแถบเมนูประกอบด้วยข้อมูลภารกิจและข้อมูลการให้เกรดโดยรวม ข้อมูลภารกิจครอบคลุมชื่อภารกิจ [1] วันครบกำหนดภารกิจ [2] และชื่อบทเรียน [3]

ดูรายละเอียดภารกิจโดยคลิกที่ชื่อของภารกิจ [1] เพจรายละเอียดภารกิจยังอนุญาตให้คุณดาวน์โหลดผลงานจัดส่งของผู้เรียนทั้งหมดสำหรับภารกิจ  

กลับไปที่หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) โดยคลิกชื่อบทเรียน [4]

ข้อมูลการให้เกรดครอบคลุมสถิติภารกิจ รวมถึงจำนวนภารกิจที่มีการให้เกรดจากจำนวนผู้เรียนทั้งหมดในบทเรียน [4] และคะแนนเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ [5] คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการให้เกรดของคุณ

ดูรายชื่อผู้เรียน

ดูรายชื่อผู้เรียน

ด้านขวาของแถบเมนูจะมีรายชื่อผู้เรียนสำหรับภารกิจ SpeedGrader จะเปิดภารกิจสำหรับผู้เรียนคนแรกที่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อผู้เรียน โดยจัดเรียงตามตัวอักษรจากนามสกุล หากคุณเปิดใช้งานมุมมองผู้เรียนแล้ว ผู้เรียนทดสอบ (Test Student) จะปรากฏที่ส่วนท้ายของรายชื่อผู้เรียน รายชื่อผู้เรียนยังแสดงสถานะผลงานจัดส่งของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รายชื่อผู้เรียนเพื่อค้นหาผู้เรียน

ดูผลงานจัดส่งผู้เรียน

เมื่อคุณเลือกผู้เรียนแล้ว ผลงานจัดส่งของผู้เรียนจะแสดงในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

หน้าต่างแสดงตัวอย่าง SpeedGrader อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภารกิจและประเภทผลงานจัดส่ง ตัวอย่างเช่น ประเภทผลงานจัดส่ง URL เว็บไซต์จะปรากฏในเนื้อหาหลักของ SpeedGrader พร้อมตัวเลือกในการเปิด URL ในแท็บใหม่ ผลงานจัดส่ง URL เว็บไซต์บางรายการใน Canvas จะไม่สามารถเปิดดูได้ และจะต้องดูในแท็บใหม่ ผลงานจัดส่งประเภทสื่ออาจแสดงเป็นไฟล์ที่ผนวกใน SpeedGrader หรือแสดงเป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้เท่านั้น

เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานจัดส่งเอกสาร คุณสามารถ:

  • ใช้ Canvas DocViewer เพื่อทำหมายเหตุกำกับภารกิจ .pdf, .doc/.docx และ.ppt/.pptx โดยตรงใน SpeedGrader SpeedGrader อาจใช้เวลาถึงสิบนาทีหลังส่งภารกิจในการแสดงเอกสารที่รองรับ DocViewer
  • ดาวน์โหลดผลงานจัดส่ง ใส่ผลตอบรับในเอกสารและอัพโหลดผลงานจัดส่งอีกครั้ง

หมายเหตุ: หากเปิดใช้งาน อนุญาตผลงานจัดส่ง AGS หลายไฟล์รวมกัน (Allow Multiple file AGS submissions count as one submission) ไว้ ผู้เรียนจะสามารถเลือกไฟล์หลายไฟล์สำหรับอัพโหลดไปยังภารกิจจากภายนอกใน Canvas ได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือจากภายนอกบางตัวอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

ดูการอัพโหลดผลงานจัดส่ง

หากการอัพโหลดภารกิจ Google Drive หรือ Microsoft Office 365 ถูกจัดคิวสำหรับผลงานจัดส่ง ภาพการอัพโหลดจะแสดงแทนผลงานจัดส่งของผู้เรียน [1] ไอคอนการอัพโหลดยังมีแสดงไว้ติดกับลิงค์ภารกิจ [2]

ดูการอัพโหลดผลงานจัดส่งที่ล้มเหลว

เมื่อผลงานจัดส่งภารกิจ Google Drive หรือ Microsoft Office 365 ล้มเหลวในการอัพโหลดหรือเมื่อมีการเรียกดูประเภทไฟล์ที่ไม่รองรับใน SpeedGrader ภาพการอัพโหลดล้มเหลวจะปรากกขึ้น [1] การอัพโหลดผลงานจัดส่งที่ล้มเหลวจะแสดงไอคอนอัพโหลดล้มเหลวติดกับลิงค์ภารกิจ [2]

ดูแจ้งเตือนการลงทะเบียน

ดูประกาศสำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้งาน

SpeedGrader จะแสดงผลงานจัดส่งภารกิจตามค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ในปัจจุบันสำหรับการลงทะเบียนที่ไม่ได้ใช้งานและการลงทะเบียนที่สรุปไปแล้ว หากภารกิจมีผลงานจัดส่งจากผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้งานหรือผู้เรียนที่เรียนสรุปไปแล้ว ประกาศแจ้งจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าต่าง SpeedGrader

สำหรับภารกิจกลุ่มที่มีการให้เกรดผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มจะถูกแสดงผลตราบใดที่มีผู้เรียนที่ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนในกลุ่ม หากไม่มีผู้เรียนที่มีการเคลื่อนไหวในกลุ่ม กลุ่มจะปรากฏขึ้นหากสมาชิกกลุ่มรายใดมีการปรับประสานกับค่าปรับตั้งการลงทะเบียนในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) สำหรับภารกิจกลุ่มที่มีการให้เกรดผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผลงานจัดส่งของผู้เรียนแต่ละคนจะแสดงตามค่าปรับตั้งการลงทะเบียนในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook)

ผลงานจัดส่งของผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้งานยังคงสามารถให้เกรดใน SpeedGrader ได้ แต่ผู้เรียนจะไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลใดๆเกี่ยวกับภารกิจและไม่สามารถดูเกรดของบทเรียนได้

ผลงานจัดส่งของผู้เรียนที่สรุปแล้วจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และไม่สามารถให้เกรดหรือรับความเห็นได้

หมายเหตุ: หากผู้เรียนไม่มีผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจ ผู้เรียนอาจถูกปิดใช้งานหรือถูกสรุปรายการไปแล้วก่อนที่จะส่งภารกิจได้

ดูระยะเวลาการให้เกรดที่สรุปแล้ว

ดูระยะเวลาการให้เกรดที่สรุปแล้ว

หากบทเรียนของคุณใช้ระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง การแจ้งข้อมูลจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าต่าง SpeedGrader หากภารกิจนั้นอยู่ในช่วงระยะเวลาการให้เกรดที่สรุปไปแล้ว ภารกิจในระยะเวลาการให้เกรดที่สรุปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้

ดูแถบรายการด้านข้าง

ดูแถบรายการด้านข้าง

แถบรายการด้านข้าง SpeedGrader จะแจ้งรายละเอียดผลงานจัดส่งทั้งหมดสำหรับผู้เรียนที่แสดงในรายชื่อผู้เรียน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดผลงานจัดส่งจะไม่แสดงเมื่อมีการให้เกรดภารกิจโดยไม่ระบุชื่อ

ดูรายละเอียดผลงานจัดส่ง [1] รวมถึงวันที่และเวลาของผลงานจัดส่ง หากภารกิจถูกส่งอีกครั้ง คุณสามารถดูผลงานจัดส่งเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลงานจัดส่งได้โดยการคลิกที่ลิงค์นี้ [2]

ทำการประเมินผลงานจัดส่งโดยกรอกเกรดในฟิลด์ เกรด (Grade) [3] หรือใช้เกณฑ์การให้คะแนน, (ถ้ามี) โดยคลิกที่ปุ่ม ดูเกณฑ์การให้คะแนน (View Rubric) [4]

คุณสามารถพิมพ์ความเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะหรือแทรกความเห็นจากไลบรารี่ความเห็น (Comment Library) โดยใช้หัวข้อความเห็ฯสำหรับภารกิจ (Assignment Comments) [5] ความเห็นเกี่ยวกับภารกิจยังแสดงเป็นชุดข้อมูลใหม่ใน การพูดคุย (Conversations)

ดูการจัดสรรภารกิจใหม่

ดูการจัดสรรภารกิจใหม่

จากแถบรายการด้านข้างของ SpeedGrader คุณสามารถดูปุ่ม จัดสรรภารกิจใหม่ (Reassign Assignment) [1] จัดสรรภารกิจให้แก่ผู้เรียนใหม่,โดยเพิ่มอย่างน้อยหนึ่งความเห็นไปยังผลงานจัดส่งของผู้เรียน [2]

ผู้เรียนจะเห็นรายการสิ่งที่ต้องทำในแผงข้อมูลมุมแสดงมองรายการเพื่อส่งภารกิจอีกครั้ง

ดูสถานะผลงานจัดส่ง

ดูสถานะผลงานจัดส่ง

จากแถบรายการด้านข้างของ SpeedGrader คุณสามารถดูสถานะการจัดส่งภารกิจของผู้เรียนได้ [1]

แก้ไขสถานะผลงานจัดส่งโดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไข (Edit) [2] สถานะที่มีประกอบไปด้วย ล่าช้า (Late) ขาดหาย (Missing) ยกเว้น (Excused) และ ไม่มี (None)

ดูภารกิจสำหรับผู้เรียนคนถัดไป

ดูภารกิจสำหรับผู้เรียนคนถัดไป

เมื่อคุณให้เกรดผลงานจัดส่ง ตัวระบุภารกิจของผู้เรียนจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูกเพื่อระบุว่าผลงานจัดส่งถูกให้เกรดแล้ว

คุณสามารถดูผลงานจัดส่งของผู้เรียนคนถัดไปได้โดยการคลิกที่ปุ่มลูกศรติดกับรายชื่อผู้เรียน

ดูภารกิจกลุ่ม

ดูภารกิจกลุ่ม

เมื่อมีการประเมินภารกิจของกลุ่ม รายชื่อผู้เรียนจะแสดงชื่อของแต่ละกลุ่ม เว้นแต่จะมีการให้เกรดภารกิจของกลุ่มแยกกัน การประเมินภารกิจของกลุ่มเป็นกระบวนการเดียวกันสำหรับผู้เรียนแต่ละราย คุณสามารถทำหมายเหตุกำกับเอกสารได้โดยตรงหรือดาวน์โหลดเพื่อให้ข้อเสนอแนะ กรอกเกรดและดูเกณฑ์การให้คะแนนตลอดจนโพสต์และดูความเห็นต่าง ๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้เกรดภารกิจของกลุ่ม

ดูภารกิจที่ไม่ระบุชื่อ

ดูภารกิจที่ไม่ระบุชื่อ

หากภารกิจถูกกำหนดให้เป็นแบบไม่ระบุชื่อ รายชื่อผู้เรียนจะแสดงชื่อผู้เรียนทั้งหมดเป็นแบบไม่ระบุชื่อ ลำดับรายชื่อผู้เรียนจะไม่ตรงกับลำดับในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) และจะนำเสนอแบบสุ่มสำหรับแต่ละภารกิจ

หากเป็นภารกิจที่ไม่ระบุชื่อ คุณสามารถเปิดใช้งานการให้เกรดแบบไม่ระบุชื่อใน SpeedGrader เพื่อซ่อนชื่อผู้เรียนได้ตลอดเวลา