จะจัดทำผลลัพธ์สำหรับบทเรียนได้อย่างไร

หากคุณไม่สามารถค้นหาผลลัพธ์เพื่อใช้ในบทเรียนของคุณ คุณสามารถจัดทำผลลัพธ์ใหม่

ผลลัพธ์สามารถรวมอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนภารกิจเพื่อเป็นวิธีที่สะดวกในการประเมินความเชี่ยวชาญสำหรับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ขณะจัดทำรายละเอียดผลการเรียนรู้ คุณควรระบุรายละเอียดเกณฑ์พิจารณาที่สามารถใช้ขณะจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนของภารกิจ ระบุคอลัมน์เกณฑ์การให้คะแนนได้มากเท่าที่ต้องการ และระบุเกณฑ์คะแนนที่จะใช้เพื่อชี้วัดความเชี่ยวชาญสำหรับผลลัพธ์นี้

ดูวิดีโอเกี่ยวกับผลลัพธ์ (Outcomes) หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์

บทเรียนนี้แสดงวิธีการจัดทำผลลัพธ์ในมุมมองเพจผลลัพธ์ (Outcomes) แบบคลาสสิค หากเพจผลลัพธ์ (Outcomes) ในบทเรียนของคุณแสดงผลแตกต่างไปจากภาพในบทเรียนนี้ ให้เรียนรู้วิธีการจัดทำผลลัพธ์ในบทเรียนภายในบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานตัวเลือกคุณสมบัติ การจัดการผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Improved Outcomes Management) ไว้

เปิดผลลัพธ์

เปิดผลลัพธ์

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ ผลลัพธ์ (Outcomes)

เพิ่มผลลัพธ์

เพิ่มผลลัพธ์

คลิกที่ปุ่ม ผลลัพธ์ใหม่ (New Outcome)

จัดทำผลลัพธ์

จัดทำผลลัพธ์

กรอกชื่อผลลัพธ์ในฟิลด์ กำหนดชื่อผลลัพธ์นี้ (Name this outcome) [1] นี่คือชื่ออย่างเป็นทางการของผลลัพธ์ที่จะปรากฏใน สมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery Gradebook)

หากคุณอนุญาตให้ผู้เรียนดูคะแนนความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ในหน้าเกรด ผู้เรียนจะเห็นชื่อผลลัพธ์ ทั้งนี้ คุณอาจจำเป็นต้องจัดทำชื่อที่เป็นกันเองแบบกำหนดเอง จัดทำชื่อที่เป็นกันเองสำหรับมุมองของผู้เรียนโดยกรอกชื่อในฟิลด์ ชื่อที่เป็นกันเอง (เผื่อเลือก) (Friendly name (optional)) [2]  

นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอกรายละเอียดในฟิลด์ Rich Content Editor [3]

เพิ่มคะแนนตามเกณฑ์

เพิ่มคะแนนตามเกณฑ์

คลิกที่ไอคอน แก้ไข [1] เพื่อแก้ไขคะแนนตามเกณฑ์ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่มีอยู่ (หากต้องการ) สำหรับเกณฑ์ในฟิลด์ ชื่อเกณฑ์ (Criterion Name) [2] กำหนดค่าคะแนนเกณฑ์โดยการพิมพ์ในฟิลด์คะแนน (Points) [3]

บันทึกเกณฑ์การพิจารณาโดยคลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK) [4] ลบเกณฑ์พิจารณาทั้งหมดโดยคลิกที่ปุ่ม ลบ (Delete) [5]

เพิ่มคะแนนตามเกณฑ์เพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงค์ แทรก (Insert) [6]

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถแก้ไขเกณฑ์สำหรับผลลัพธ์ของคุณ แสดงว่าสถาบันของคุณมีการเปิดใช้งานสัดส่วนความเชี่ยวชาญครอบคลุมบทเรียนไว้

กำหนดความเชี่ยวชาญและวิธีการคำนวณ

กำหนดความเชี่ยวชาญและวิธีการคำนวณ

กำหนดค่าคะแนนความเชี่ยวชาญในฟิลด์ ความเชี่ยวชาญที่ (Mastery at) [1] ฟิลด์นี้ระบุจำนวนคะแนนที่จะต้องได้สำหรับระดับความเชี่ยวชาญสำหรับคะแนนตามเกณฑ์

จากเมนูแสดงรายการ วิธีการคำนวณ (Calculation Method) [2] ให้เลือกวิธีการคำนวณผลลัพธ์ ตามค่าเริ่มต้นผลลัพธ์ใหม่จะถูกำหนดไว้สำหรับวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) ในอินเทอร์เฟซ Canvas

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [3]

เลือกวิธีการคำนวณ

คุณสามารถกำหนดวิธีการคำนวณต่อไปนี้ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average), ค่าเฉลี่ยแบบเสื่อมถอย (Decaying Average), n ครั้ง (n Number of Times), คะแนนล่าสุด (Most Recent Score) และ คะแนนสูงสุด (Highest Score)

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเฉลี่ยคะแนนรายการการประเมินโดยมีการถ่วงน้ำหนักมากกว่าสำหรับรายการการประเมินที่แก้ไขล่าสุด การคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) จะแยกเปอร์เซ็นต์รวมระหว่างรายการประเมินที่แก้ไขล่าสุดกับค่าเฉลี่ยของรายการประเมินก่อนหน้าทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าภารกิจที่แก้ไขล่าสุดให้ถ่วงน้ำหนักที่ 40% ของทั้งหมด และรายการก่อนหน้าที่จะถ่วงน้ำหนักที่ 60% ของทั้งหมด

กรอกเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 1% ถึง 99% สำหรับถ่วงน้ำหนักรายการล่าสุด จำนวนที่เหลือใช้ถ่วงน้ำหนักคะแนนก่อนหน้า การแบ่งเปอร์เซ็นต์ถูกตั้งค่าเป็น 65/35 เป็นค่าเริ่มต้น ค่าเฉลี่ยถูกปัดเศษเป็นทศนิยมสองตำแหน่งถัดไป หากมีเพียงผลลัพธ์เดียว จะมีเพียงคะแนนเดียวที่ถูกแสดงขึ้น

Decaying Average: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเฉลี่ยคะแนนรายการการประเมินโดยมีการถ่วงน้ำหนักมากกว่าสำหรับรายการการประเมินที่แก้ไขล่าสุด การคำนวณค่า Decaying Average จะแยกเปอร์เซ็นต์รวมระหว่างรายการประเมินที่แก้ไขล่าสุดกับค่าเฉลี่ยของรายการประเมินก่อนหน้าทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าภารกิจที่แก้ไขล่าสุดให้ถ่วงน้ำหนักที่ 40% ของทั้งหมด และรายการก่อนหน้าที่จะถ่วงน้ำหนักที่ 60% ของทั้งหมด

กรอกเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 50% ถึง 99% สำหรับถ่วงน้ำหนักรายการล่าสุด จำนวนที่เหลือใช้ถ่วงน้ำหนักคะแนนก่อนหน้า การแบ่งเปอร์เซ็นต์ถูกตั้งค่าเป็น 65/35 เป็นค่าเริ่มต้น ค่าเฉลี่ยถูกปัดเศษเป็นทศนิยมสองตำแหน่งถัดไป หากมีเพียงผลลัพธ์เดียว จะมีเพียงคะแนนเดียวที่ถูกแสดงขึ้น

n จำนวนครั้ง (n Number of Times): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดจำนวนครั้งที่ผู้เรียนต้องผ่านหรือมีคุณสมบัติเหนือกว่าเกณฑ์ความเชี่ยวชาญสำหรับรายการปรับประสานที่กำหนดไว้ คะแนนที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ความเชี่ยวชาญจะไม่ถูกใช้ในการคำนวณ คุณสามารถระบุได้ระหว่าง 1 ถึง 10 รายการที่กำหนดสำหรับความเชี่ยวชาญ

คะแนนล่าสุด (Most Recent Score): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกคะแนนล่าสุดสำหรับรายการการประเมินทั้งหมดเสมอ

คะแนนสูงสุด (Highest Score): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเลือกคะแนนสูงสุดสำหรับรายการการประเมินทั้งหมดเสมอ

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถแก้ไขวิธีการคำนวณสำหรับผลลัพธ์ของคุณ สถาบันของคุณอาจเปิดใช้งานวิธีการคำนวณผลลัพธ์ครอบคลุมทั้งบทเรียนไว้

ดูผลลัพธ์

ดูผลลัพธ์ที่จัดทำไว้