จะซิงค์เนื้อหาบทเรียนในบทเรียนพิมพ์เขียวในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

หากคุณลงทะเบียนในบทเรียนพิมพ์เขียวในฐานะผู้สอน คุณสามารถซิงค์การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาพิมพ์เขียวไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้

การซิงค์เนื้อหา

หลังทำการแก้ไขออบเจคต์หรือคุณลักษณะ แถบรายการด้านข้างสำหรับบทเรียนพิมพ์เขียวจะแสดงตัวเลือกในการซิงค์เพื่อแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้ซิงค์ในบทเรียน สามารถซิงค์เนื้อหาได้ทุกเมื่อ

เนื้อหาบทเรียนทั้งหมดจะรวมอยู่ในการซิงค์พิมพ์เขียว ไม่ว่าเนื้อหาจะถูกล็อคอยู่หรือไม่ก็ตาม เนื้อหาที่มีการแก้ไขจะเขียนทับเนื้อหาในปัจจุบันทุกครั้งในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้สำหรับออบเจคต์ทั้งหมดที่ล็อคไว้ เนื้อหาที่ผู้สอนสามารถจัดการได้หรือเนื้อหาใหม่ที่จัดทำในบทเรียนที่เชื่อมโยงโดยผู้สอนจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

การแจ้งข้อมูลภายในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้จะถูกจัดส่งได้ก็ต่อเมื่อยังไม่มีการสั่งการแจ้งข้อมูล คุณสมบัติการใช้งานอย่างประกาศในบทเรียนพิมพ์เขียวอาจต้องจัดทำเป็นโพสต์แบบหน่วงเวลาเพื่อให้ประกาศแสดงในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้หลังจากซิงค์เนื้อหาบทเรียน

สถานะเนื้อหา

การซิงค์นี้ยังครอบคลุมสถานะของแต่ละออบเจคต์ที่มีอยู่ในบทเรียนพิมพ์เขียว เช่น หากภารกิจถูกเลิกเผยแพร่ในบทเรียนพิมพ์เขียว ข้อมูลจะสามารถเลิกเผยแพร่ในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หลังจากแก้ไขสถานะในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ สถานะภายในบทเรียนพิมพ์เขียวจะไม่มีผลอีกต่อไป

ข้อยกเว้นสำหรับหน่วยการเรียน

หากบทเรียนพิมพ์เขียวมีหน่วยการเรียนอยู่ด้วย การเปลี่ยนแปลงไปยังโครงสร้างหน่วยการเรียนจะถูกดำเนินการระหว่างการซิงค์บทเรียน หน่วยการเรียนจะไม่สามารถล็อคได้ แต่สถานะบทเรียนจะมีผลกับรายการหน่วยการเรียนแต่ละส่วนทั้งหมด

มีข้อยกเว้นในการซิงค์ดังต่อไปนี้สำหรับเนื้อหาหน่วยการเรียน:

  • บทเรียนที่เกี่ยวข้องจะเชื่อมโยงกับโครงสร้างหน่วยการเรียนที่จัดทำไว้เบื้องต้นในบทเรียนพิมพ์เขียว หน่วยการเรียนเพิ่มเติมใด ๆ และเนื้อหาที่ถูกเพิ่มเข้าไว้ในบทเรียนพิมพ์เขียวและซิงค์ไว้กับบทเรียนที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มไปยังด้านล่างของเพจ หน่วยการเรียน ในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้เสมอ
  • หากหน่วยการเรียนหรือรายการหน่วยการเรียนถูกจัดเรียงใหม่ในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ ลำดับของหน่วยการเรียนจะถูกอัพเดตให้ตรงกับโครงสร้างบทเรียนพิมพ์เขียวในการซิงค์ครั้งถัดไป หากรายการหน่วยการเรียนในบทเรียนที่เกี่ยวข้องถูกย้ายไปยังหน่วยการเรียนอื่น รายการหน่วยการเรียนจะยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนทั้งสอง
  • หน่วยการเรียนที่จัดทำจากบทเรียนพิมพ์เขียวและถูกลบจากบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้จะไม่ถูกกู้คืนในการซิงค์บทเรียนเพิ่มเติมใด ๆ
  • รายการหน่วยการเรียนที่จัดทำเองในบทเรียนที่เกี่ยวข้องจะยังคงค้างอยู่ในหน่วยการเรียน แต่จะแสดงอยู่ด้านบนรายการหน่วยการเรียนซิงค์แบบพิมพ์เขียวทั้งหมด รายการหน่วยการเรียนที่นำเข้าในบทเรียนที่เกี่ยวข้องจะถูกลบระหว่างการซิงค์พิมพ์เขียว

หมายเหตุ:

  • การเปลี่ยนแปลงภายในค่าปรับตั้งบทเรียนจะไม่ทำให้เกิดการแจ้งเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่มีการซิงค์ บทเรียนจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการซิงค์ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขเนื้อหาในบทเรียน
  • บทเรียนที่เชื่อมโยงไว้จะแสดงข้อมูลการซิงค์พิมพ์เขียวล่าสุดใน ค่าปรับตั้งบทเรียน
  • บทเรียนพิมพ์เขียวไม่ซิงค์ค่าปรับตั้งบางอย่างสำหรับบทเรียนไปยังบทเรียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเขตเวลา เทอม และรูปแบบบทเรียน

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

เปิดแถบรายการพิมพ์เขียวด้านข้าง

จากหน้าหลักบทเรียน ให้คลิกที่แถบรายการพิมพ์เขียวด้านข้าง

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกใช้แถบรายการด้านข้างสำหรับพิมพ์เขียวได้จากเพจการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนทุกหน้า

ดูแถบรายการด้านข้าง

ดูแถบรายการพิมพ์เขียวด้านข้าง

แถบรายการพิมพ์เขียวด้านข้างเป็นช่องทางด่วนในการสืบค้นข้อมูลซิงค์พิมพ์เขียว  

หากมีการเปลี่ยนแปลงในบทเรียน แถบรายการด้านข้างจะแสดงจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ซิงค์ไว้ในบทเรียน [1] เนื้อหาบทเรียนทั้งหมดจะถูกคัดลอกไว้ในข้อมูลซิงค์ดังกล่าว ไม่ว่าออบเจคต์จะถูกล็อคไว้หรือไม่ก็ตาม ข้อยกเว้นอย่างเดียวค่าสำหรับค่าปรับตั้งบทเรียน ซึ่งจะต้องเลือกเองระหว่างการซิงค์แต่ละรอบจากตัวเลือกการซิงค์ข้อมูล [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดทำการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซิงค์จากแถบรายการด้านข้าง [3]

หากคุณทราบว่าข้อมูลใดที่กำลังซิงค์และคุณพร้อมสำหรับซิงค์เนื้อหาของคุณ คุณสามารถซิงค์ข้อมูลอัพเดตได้โดยตรงจากแถบรายการด้านข้าง [4]

ดูการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ซิงค์

ดูการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ซิงค์

หากคุณไม่แน่ใจว่าเนื้อหาใดที่มีการซิงค์ไว้ หรือหากคุณแค่ต้องการยืนยันการเปลี่ยนแปลงภายในบทเรียน คุณสามารถดูรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ซิงค์ดังกล่าวได้โดยคลิกที่ลิงค์ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ซิงค์ (Unsynced Changes)

เพจ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ซิงค์ จะแสดงเนื้อหาเฉพาะที่มีการอัพเดต ออบเจคต์เนื้อหาแต่ละส่วนจะแสดงสถานะปัจจุบันของออบเจคต์ (ล็อคหรือไม่ได้ล็อค) [1] ชื่อรายการเนื้อหา [2] การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา [3] และประเภทออบเจคต์เนื้อหา [4]

สามารถจัดทำ อัพเดตหรือลบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับเนื้อหาได้ การเปลี่ยนแปลงที่อัพเดตไว้ใช้ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาปัจจุบัน

เลือกตัวเลือกการซิงค์

เลือกตัวเลือกการซิงค์

ค่าปรับตั้งบทเรียนครอบคลุมค่าปรับตั้งทั้งหมดในบทเรียน รวมทั้งส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ซิงค์ค่าปรับตั้งบทเรียนกับบทเรียนที่เกี่ยวข้องโดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย รวมค่าปรับตั้งบทเรียน [1]

หากคุณต้องการส่งการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซิงค์พิมพ์เขียว ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ส่งการแจ้งข้อมูล [2] ผู้ดูแลระบบและผู้สอนคนอื่น ๆ จะสามารถกำหนดการแจ้งข้อมูลซิงค์พิมพ์เขียวและรับข้อมูลอัพเดตได้เมื่อการซิงค์เสร็จสิ้น

เพิ่มข้อความเป็นส่วนหนึ่งของการแจ้งข้อมูลโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย เพิ่มข้อความ [3] สามารถเพิ่มข้อความไว้สำหรับอ้างอิงว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างในการซิงค์ และแสดงไว้ในเพจ ประวัติการซิงค์

การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ซิงค์

การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ซิงค์

คลิกที่ปุ่ม ซิงค์ (Sync)

ดูการซิงค์

ดูการซิงค์การเชื่อมโยง

หลังจากเริ่มการซิงค์แล้ว แถบรายการด้านข้างจะแสดงสถานะการซิงค์ขณะที่คุณกำลังดูเพจดังกล่าวอยู่ คุณสามารถออกจากเพจดังกล่าวได้ แต่การซิงค์อาจต้องใช้เวลาดำเนินการครู่หนึ่ง

หมายเหตุ:

  • หากคุณดูบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ในทันทีและไม่พบข้อมูลอัพเดตใด ๆ แสดงว่าข้อมูลซิงค์อาจอยู่ระหว่างดำเนินการ ยืนยันการซิงค์ที่เสร็จสมบูรณ์โดยเปิดใช้งานการแจ้งข้อมูลการซิงค์พิมพ์เขียวในค่าปรับตั้งผู้ใช้
  • เฉพาะเนื้อหาบทเรียนพิมพ์เขียว (BluePrint) หลักเท่านั้นที่จะซิงค์กับบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ เนื้อหาที่เพิ่มหรือคัดลอกไว้เองโดยใช้ฟอร์แมตอื่นจะไม่ถูกซิงค์ข้อมูล