หลังจากเผยแพร่แบบทดสอบแบบกำหนดเวลาแล้ว ฉันสามารถต่อเวลาให้กับผู้เรียนได้หรือไม่

หากคุณกำหนดจำกัดเวลาสำหรับแบบทดสอบของคุณไว้ คุณจะสามารถให้สิทธิ์การสืบค้นเพื่อต่อเวลาได้ หากผู้เรียนยังไม่ได้ทำแบบทดสอบ เวลาพิเศษจะถูกเพิ่มไปยังส่วนการดำเนินการเบื้องต้นของผู้เรียนและส่วนการดำเนินการเพิ่มเติมที่มี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ดำเนินการเพิ่มเติม

หากผู้เรียนปัจจุบันทำแบบทดสอบขณะที่คุณกำลังดูเพจ ควบคุมแบบทดสอบ (Moderate Quiz) คุณจะสามารถเพิ่มเวลาแบบทดสอบได้สำหรับการดำเนินการในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเลือกจำนวนนาทีที่จะเพิ่มสำหรับแบบทดสอบ และตัวเลือกในการเพิ่มเวลาในปัจจุบันหรือเวลาสิ้นสุด (ที่กำหนด) ในปัจจุบัน

หมายเหตุ:

  • จะต้องเผยแพร่แบบทดสอบก่อนสามารถควบคุมเนื้อหาได้ หากต้องการจัดการตัวเลือกการควบคุมเนื้อหาแบบทดสอบก่อนให้อนุญาตผู้เรียนในการสืบค้น ให้ตั้งค่า วันที่ใช้ได้จาก (Available from date) ของแบบทดสอบเป็นวันที่ในอนาคตแล้วทำการเผยแพร่แบบทดสอบ ผู้เรียนของคุณจะไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลใด ๆ สำหรับแบบทดสอบที่ไม่พร้อมใช้งาน หลังจากทำการกำหนดกรอบเวลาแล้ว คุณสามารถเลิกเผยแพร่แบบทดสอบเพื่อบันทึกข้อมูลที่คุณกำหนดไว้ จากนั้นคุณสามารถแก้ไขแบบทดสอบก่อนทำการเผยแพร่สำหรับให้ผู้เรียนสืบค้น
  • วันที่พร้อมใช้งานสำหรับแบบทดสอบยังคงมีผลขณะควบคุมเนื้อหาแบบทดสอบ หากวันที่ จนถึง (Until) ผ่านมาแล้วขณะที่ผู้เรียนทำแบบทดสอบโดยมีการต่อเวลา แบบทดสอบจะจัดส่งอัตโนมัติหากยังไม่พ้นกำหนดเวลาที่เพิ่มเข้ามาสำหรับผู้เรียน
  • เวลาสูงสุดที่คุณสามารถต่อเวลาสำหรับการดำเนินการในปัจจุบันได้คือ 1440 นาที (24 ชั่วโมง)
  • หากคุณให้เวลาเพิ่มแก่ผู้เรียนระหว่างทำแบบทดสอบที่มีการกำหนดวันที่และเวลาพร้อมใช้งานไว้ เวลาจัดส่งจะแสดงว่าอยู่หลังจากเวลาพร้อมใช้งานที่เลือกไว้

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

คลิกที่ชื่อแบบทดสอบ

ควบคุมเนื้อหาแบบทดสอบนี้

ควบคุมเนื้อหาแบบทดสอบนี้

คลิกที่ลิงค์ ควบคุมแบบทดสอบนี้ (Moderate This Quiz)

ควบคุมแบบทดสอบ

ควบคุมเนื้อหาแบบทดสอบสำหรับผู้เรียนหนึ่งรายโดยค้นหาผู้เรียนแล้วคลิกที่ไอคอน แก้ไข (Edit) [1] คุณยังสามารถคัดกรองผู้เรียนในบทเรียนของคุณได้จากฟิลด์ ค้นหาบุคคล (Search People) [2]

ควบคุมเนื้อหาบทเรียนสำหรับผู้เรียนหลายราย

หากต้องการเลือกผู้เรียนหลายราย ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย [1] ติดกับชื่อของแต่ละคน หากต้องการเลือกผู้เรียนทั้งหมด ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายด้านบน [2] คลิกที่ปุ่ม (แก้ไขการต่อเวลาสำหรับ [#] ผู้เรียนที่เลือก (Change Extensions for [#] Selected Students) [3]

เพิ่มเวลาสำหรับการดำเนินการ

เพิ่มเวลาสำหรับการดำเนินการ

พิมพ์จำนวนนาทีเพิ่มในฟิลด์ เวลาเพิ่มสำหรับการดำเนินการแต่ละครั้ง (Extra Time on Every Attempt) เวลาเพิ่มจะสามารถเพิ่มได้ทีละหนึ่งนาที

หากคุณเพิ่มเวลาสำหรับผู้เรียนหลายราย ช่องการต่อเวลาสำหรับผู้เรียนจะปรับใช้เวลาที่ต่อสำหรับผู้เรียนทั้งหมดที่เลือก

หากผู้เรียนยังไม่ได้ทำแบบทดสอบ เวลาพิเศษจะถูกเพิ่มไปยังส่วนการดำเนินการเบื้องต้นของผู้เรียนและส่วนการดำเนินการเพิ่มเติมที่มี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ดำเนินการเพิ่มเติม

หมายเหตุ:

  • ฟิลด์ เวลาเพิ่มสำหรับการดำเนินการแต่ละครั้ง (Extra Time on Every Attempt) จะแสดงเฉพาะแบบทดสอบที่มีจำกัดเวลา
  • วันที่พร้อมใช้งานสำหรับแบบทดสอบยังคงมีผลขณะควบคุมเนื้อหาแบบทดสอบ หากวันที่ จนถึง (Until) ผ่านมาแล้วขณะที่ผู้เรียนทำแบบทดสอบโดยมีการต่อเวลา แบบทดสอบจะจัดส่งอัตโนมัติหากยังไม่พ้นกำหนดเวลาที่เพิ่มเข้ามาสำหรับผู้เรียน

เพิ่มเวลาสำหรับการดำเนินการในปัจจุบัน

หากผู้เรียนปัจจุบันทำแบบทดสอบขณะที่คุณกำลังดูเพจ ควบคุมแบบทดสอบ (Moderate Quiz) คุณจะสามารถเพิ่มเวลาแบบทดสอบได้สำหรับการดำเนินการในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการดำเนินการในปัจจุบัน เวลาที่เหลือจะแสดงติดกับไอคอนรูปนาฬิกา

ต่อเวลาที่แบบทดสอบโดยคลิกที่ไอคอนนาฬิกา

หมายเหตุ: คุณสามารถต่อเวลาสำหรับการทำแบบทดสอบในปัจจุบันทีละรอบเท่านั้น

ขยายเวลาแบบทดสอบ

ขยายเวลาแบบทดสอบ

Canvas จะแสดงให้คุณทราบว่าแบบทดสอบเริ่มต้นในเวลาใด และสิ้นสุดเวลาใด

ขยายเวลาแบบทดสอบ

ในฟิลด์นาที [1] ให้กรอกจำนวนนาทีเพิ่มที่ต้องการให้แก่ผู้เรียนสำหรับการดำเนินการในปัจจุบัน เวลาสูงสุดที่คุณสามารถต่อเวลาสำหรับการดำเนินการในปัจจุบันได้คือ 1440 นาที (24 ชั่วโมง)

จากเมนูแสดงรายการเวลา [2] ให้เลือกว่าคุณต้องการเพิ่มเวลาเหล่านี้ไปยังเวลาปัจจุบันหรือเวลาสิ้นสุด (ที่กำหนด) ในปัจจุบัน

หากต้องการสิ้นสุดแบบทดสอบในส่วนที่เกี่ยวกับเวลาในปัจจุบัน ให้เลือกตัวเลือก ตอนนี้ (now) จากเมนูแสดงรายการ

  • เช่น ผู้เรียนอาจเริ่มทำแบบทดสอบระยะเวลา 20 นาทีในเวลา 11:30 am แสดงว่าแบบทดสอบจะสิ้นสุดในเวลา 11:50 am คุณมีการปรับแบบทดสอบไว้ที่ 11:40 ซึ่งเวลาผ่านไปแล้ว 10 นาที และคุณต้องการให้แบบทดสอบสิ้นสุดที่ 11:45 เนื่องจากเวลาปัจจุบันคือ 11:40 คุณจึงต้องทำแบบทดสอบนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 นาที กรอกเลข 5 ในฟิลด์นาที จากนั้นเลือกตัวเลือก ตอนนี้ (now) จากเมนูแสดงรายการ

 

หากต้องการสิ้นสุดแบบทดสอบในส่วนที่เกี่ยวกับเวลาสิ้นสุดของแบบทดสอบ ให้เลือกตัวเลือก เวลาสิ้นสุดในปัจจุบัน (current end time) ในเมนูแสดงรายการ

  • เช่น ผู้เรียนอาจเริ่มทำแบบทดสอบระยะเวลา 20 นาทีในเวลา 11:30 am แสดงว่าแบบทดสอบจะสิ้นสุดในเวลา 11:50 am คุณปรับแบบทดสอบนี้ไว้ที่ 11:30 ซึ่งเกือบจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผู้เรียนเริ่มทำแบบทดสอบ และคุณต้องการต่อเวลาแบบทดสอบให้สิ้นสุดในตอนเที่ยง หากเวลาสิ้นสุดในปัจจุบันคือ 11:50 am และคุณต้องการต่อเวลา 10 นาที ให้กรอกเลข 10 ในฟิลด์นาที แล้วเลือกตัวเลือก เวลาสิ้นสุดในปัจจุบัน (current end time) ในเมนูแสดงรายการ  

หมายเหตุ: วันที่พร้อมใช้งานสำหรับแบบทดสอบยังคงมีผลขณะควบคุมเนื้อหาแบบทดสอบ หากวันที่ จนถึง (Until) ผ่านมาแล้วขณะที่ผู้เรียนทำแบบทดสอบโดยมีการต่อเวลา แบบทดสอบจะจัดส่งอัตโนมัติหากยังไม่พ้นกำหนดเวลาที่เพิ่มเข้ามาสำหรับผู้เรียน

ขยายเวลา

ขยายเวลา

คลิกที่ปุ่ม ขยายเวลา (Extend Time)

การแจ้งเตือนเวลาสั้นลง

การแจ้งเตือนเวลาสั้นลง

การปรับเวลาสำหรับตัวเลือก ตอนนี้ (Now) อาจทำให้ผู้เรียนมีเวลาน้อยลงมากเดิม จากตัวอย่างของเรา ผู้เรียนยังมีเวลาอีก 10 นาทีเมื่อผู้สอนมีการปรับแบบทดสอบ เมื่อเปลี่ยนเวลาเป็น 5 นาที ผู้เรียนจะมีเวลาน้อยลง 5 นาทีในการทำแบบทดสอบ  

หากคุณต้องการแก้ไขตัวเลือกนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก (Cancel) ไม่เช่นนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK)

ยืนยันการต่อเวลา

ยืนยันการต่อเวลา

ดูการต่อเวลาสำหรับผู้เรียนในเพจควบคุมแบบทดสอบ (Moderate Quiz)  

หมายเหตุ: หลังจากสิ้นสุดการปรับแบบทดสอบแล้ว คุณสามารถเลิกเผยแพร่แบบทดสอบ และส่วนการปรับแต่งทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ จากนั้นคุณสามารถแก้ไขแบบทดสอบก่อนทำการเผยแพร่สำหรับให้ผู้เรียนสืบค้น