ฉันจะเลือกเนื้อหาจากแอพจากภายนอกใน Rich Content Editor ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ Rich Content Editor เพื่อผนวกเนื้อหาและลิงค์จากแอพภายนอกที่ตั้งค่าไว้ในบทเรียนของคุณ คุณสมบัติหลายอย่างใน Canvas รองรับ Rich Content Editor รวมถึงประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) เพจ (Pages) และแบบทดสอบ (Quizzes)

ตัวเลือกการผนวกและการเชื่อมโยงจะแตกต่างกันไปตามแอพที่คุณกำลังใช้ ดูคำแนะนำเฉพาะสำหรับการผนวกและการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของแอพจากภายนอกได้จากคู่มือผู้ใช้ของผู้จำหน่ายแอพ

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor

เปิด Rich Content Editor เมื่อมีการจัดทำหรือการแก้ไขประกาศ ภารกิจ การพูดคุย เพจ แบบทดสอบหรือหลักสูตร

หมายเหตุ: Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูเมนูชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ (Keyboard Shortcuts) โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์หรือกด ALT+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac)

เลือกตำแหน่งที่ผนวก

ผนวกเนื้อหาจากแอพใน Rich Content Editor โดยคลิกเพื่อวางเคอร์เซอร์ของคุณที่ Rich Content Editor ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้เนื้อหาของแอพปรากฏขึ้น [1]

เชื่อมโยงข้อความกับเนื้อหาจากแอพโดยเลือกข้อความสำหรับเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยง [2]

เปิดแอพ

เปิดแอพ

คุณสามารถดูรายการเครื่องมือจากภายนอกได้จากแถบเมนู คลิกที่ลิงค์ เครื่องมือ (Tools) [1] ไปที่ตัวเลือก แอพ (Apps) [2] แล้วเลือกตัวเลือก ดูทั้งหมด (View All) [3]

หรือคุณสามารถดูแอพของคุณได้จากแถบเครื่องมือ จากแถบเครื่องมือให้คลิกที่ไอคอนแอพ [4]

หมายเหตุ: ดูไอคอนแอพโดยคุณอาจจะต้องคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [5]

ดูแอพที่ใช้ล่าสุด

ดูแอพที่ใช้ล่าสุด

หากคุณเคยใช้แอพจากภายนอกจาก Rich Content Editor ก่อนหน้านี้ คุณสามารถเปิดแอพที่ใช้ล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว

ดูแอพที่ใช้ล่าสุดโดยคลิกที่ไอคอนแอพ [1] แล้วเลือกแอพที่คุณต้องการเปิด [2]

ดูแอพทั้งหมดโดยคลิกที่ลิงค์ ดูทั้งหมด (View All) [3]

เลือกแอพ

เลือกแอพ

ค้นหาแอพโดยพิมพ์ชื่อแอพในฟิลด์ ค้นหา (Search) [1] ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงขึ้นขณะที่คุณพิมพ์

เลือกแอพโดยคลิกที่ชื่อของแอพ [2]

อ่านรายละเอียดสั้น ๆ ของแอพโดยคลิกที่ลิงค์ ดูรายละเอียด (View description) [3]

เลือกเนื้อหาแอพ

เลือกเนื้อหาแอพ

ใช้แอพเพื่อค้นหาและเลือกเนื้อหาที่จะเชื่อมโยงหรือผนวก ค่าปรับตั้งและตัวเลือกแอพจากภายนอกอาจแตกต่างกันไปตามแอพที่ใช้

ดูแอพที่ผนวกไว้

คุณสามารถดูและโต้ตอบกับเนื้อหาแอพที่ผนวกไว้หรือลิงค์ของแอพได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งการผนวกหรือเชื่อมโยงของคุณ

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหาของคุณ คุณสามารถโต้ตอบกับเนื้อหาแอพที่ผนวกได้โดยตรงใน Canvas ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งสำหรับแอพจากภายนอก