จะใช้นโยบายการโพสต์ในบทเรียนได้อย่างไร

คุณสามารถใช้นโยบายการโพสต์ในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) เพื่อจัดการการแสดงเกรดสำหรับภารกิจสำหรับผู้เรียน เกรดที่แจ้งจะแสดงให้กับผู้เรียนในบทเรียนของคุณ เกรดที่ซ่อนไว้จะแสดงให้กับคุณในสมุดบันทึกเกรดสำหรับบทเรียน แต่ผู้เรียนจะมองไม่เห็น

นโยบายการโพสต์สามารถถกำหนดได้สำหรับบทเรียนทั้งหมดและ/หรือภารกิจแยกเฉพาะ นโยบายการโพสต์ระดับภารกิจจะมีผลแทนที่นโยบายการโพสต์ระดับบทเรียนสำหรับภารกิจที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการกำหนดค่านโยบายการโพสต์เป็นอัตโนมัติ เกรดจะถูกโพสต์ให้แก่ผู้เรียนอัตโนมัติเมื่อมีการกรอกเกรด หากกำหนดค่านโยบายการโพสต์เป็นแมนวล จะต้องมีการแจ้งเกรดด้วยตัวเองกับผู้เรียนโดยใช้ตัวเลือกแจ้งเกรด (Post grades) ก่อนสามารถเปิดดูได้

เกรดที่แจ้งยังสามารถซ่อนโดยใช้ตัวเลือกซ่อนเกรด (Hide grades) ตัวเลือกซ่อนเกรด (Hide grades) จะซ่อนเฉพาะเกรดที่ปัจจุบันแสดงให้กับผู้เรียน เพื่อให้แน่ใจว่าเกรดสำหรับภารกิจทั้งหมดในอนาคตถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องใช้นโยบายการโพสต์แบบแมนวลสำหรับภารกิจหรือบทเรียน

หมายเหตุ:

  • แนะนำให้คุณกำหนดนโยบายการโพสต์สำหรับบทเรียนและภารกิจก่อนกรอกเกรด
  • ในแบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) ผู้เรียนจะไม่สามารถดูคำตอบสำหรับแบบทดสอบของตนหากเกรดสำหรับแบบทดสอบถูกซ่อนไว้
  • ในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) การซ่อนเกรดไม่มีผลต่อผู้เรียนในการสืบค้นคะแนนแบบทดสอบของตนใน การแสดงคะแนนแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ของผู้เรียนจะต้องมีการจัดการจากเมนูค่าปรับตั้งแบบทดสอบ

ดูแผนผังกระบวนงานนโยบายการโพสต์

ดูแผนผังกระบวนงานนโยบายการโพสต์

แผนผังกระบวนงานนี้ระบุแนวทางของนโยบายการโพสต์สำหรับผู้สอนในบทเรียนของตน คุณควรเลือกนโยบายการโพสต์สำหรับบทเรียนตามค่าปรับแต่งการแจ้งเกรดทั่วไปที่คุณต้องการ จากนั้นสามารถกำหนดนโยบายการโพสต์สำหรับภารกิจแยกเฉพาะได้ตามต้องการ

นอกจากนี้คุณยังสามารถซ่อนเกรดที่โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะหากคุณต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือหากเกรดถูกโพสต์ผิดพลาด

เมื่อผู้เรียนกำหนดค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลเกรดไว้ ผู้เรียนจะได้รับการแจ้งข้อมูลเมื่อมีการแจ้งเกรดตามที่ระบุในแผนผังกระบวนงาน

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูแผนผังกระบวนงานนี้เป็นไฟล์ PDF แบบอินเทอร์แอคทีฟ

กำหนดนโยบายการโพสต์สำหรับบทเรียน

กำหนดนโยบายการโพสต์สำหรับบทเรียน

ตามค่าเริ่มต้น บทเรียน Canvas จะมีนโยบายการโพสต์อัตโนมัติ (Automatic) [1] เกรดสำหรับภารกิจ ความเห็นในการให้เกรดและหมายเหตุกำกับผลงานจัดส่งจะแสดงให้แก่ผู้เรียนทันทีที่กรอกเกรดลงในสมุดบันทึกเกรดหรือจัดส่งใน SpeedGrader

หรือคุณสามารถเลือกนโยบายการโพสต์แบบแมนวล (Manual) สำหรับบทเรียนของคุณ [2] เกรดภารกิจ ความเห็นในการให้เกรดและหมายเหตุกำกับผลงานจัดส่งจะถูกซ่อนไว้จากผู้เรียนจนกว่าจะมีการโพสต์ด้วยตัวเอง หมายเหตุกำกับผลงานจัดส่ง (Submission Annotations) เองจะไม่ทำให้มีการแสดงตัวเลือกแจ้งเกรด จะต้องกรอกเกรดหรือความเห็นในการให้เกรดลงไป ผู้เรียนสามารถดูความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องได้เมื่อมีการซ่อนเกรดสำหรับภารกิจไว้ ทั้งนี้ผู้เรียนจะเห็นเฉพาะความเห็นของผู้สอนหากผู้สอนแจ้งเกรดหรือความเห็นสำหรับผลงานจัดส่งไว้

เรียนรู้วิธีการเลือกนโยบายการโพสต์สำหรับบทเรียน

กำหนดนโยบายการโพสต์สำหรับภารกิจ

กำหนดนโยบายการโพสต์สำหรับภารกิจ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกนโยบายการแจ้งเกรดสำหรับภารกิจแยกเฉพาะ หากมีการกำหนดนโยบายการโพสต์สำหรับภารกิจแยกเฉพาะไว้ นโยบายการโพสต์สำหรับบทเรียนจะถูกบอกล้างสำหรับภารกิจดังกล่าว  

เช่น หากคุณใช้นโยบายการโพสต์แบบอัตโนมัติ (Automatic) สำหรับบทเรียน คุณอาจต้องการซ่อนเกรดสำหรับภารกิจสำหรับภารกิจบางอย่างจนกว่าจะมีการให้เกรดผลงานจัดส่งทั้งหมด คุณสามารถกำหนดนโยบายการโพสต์แบบแมนวล (Manual) สำหรับภารกิจได้ จากนั้นเกรดจะถูกซ่อนค้างไว้จากผู้เรียนจนกว่าคุณจะโพสต์ด้วยตัวเองในบทเรียนของคุณ

เรียนรู้วิธีการเลือกนโยบายการโพสต์สำหรับภารกิจ

แจ้งเกรดที่ซ่อนไว้

แจ้งเกรดที่ซ่อนไว้

เมื่อพร้อมสำหรับเผยแพร่เกรดให้กับผู้เรียน คุณจะสามารถแจ้งเกรดและ/หรือแสดงความเห็นสำหรับผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจแยกเฉพาะ คุณสามารถแจ้งเกรดสำหรับทุกคนในบทเรียน [1] หรือแจ้งเฉพาะเกรดสำหรับผลงานจัดส่งที่ให้เกรดแล้ว [2]

เมื่อคุณแจ้งเกรดสำหรับทุกคน ผลงานจัดส่งที่ไม่ได้ให้เกรดจะไม่มีเกรดจัดแสดง

เมื่อคุณแจ้งเกรดสำหรับผลงานจัดส่งแบบให้เกรดและ/หรือความเห็นสำหรับผลงานจัดส่ง เกรดสำหรับภารกิจที่ไม่ได้ให้เกรดใด ๆ ที่อัพเดตในภายหลังจะยังถูกซ่อนไว้จนกว่าจะมีการแจ้งด้วยตัวเอง

หากคุณทำการอัพเดตเกรดที่แจ้ง ผู้เรียนจะสามารถดูข้อมูลอัพเดตเหล่านี้และอาจได้รับการแจ้งการแก้ไขเกรดจากค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลของตน  

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเกรดสำหรับภารกิจ เรียนรู้เกี่ยวกับการแจ้งเกรดสำหรับภารกิจจาก SpeedGrader

ซ่อนเกรดที่แจ้ง

ซ่อนเกรดที่แจ้ง

หากคุณต้องการซ่อนเกรดที่แจ้งกับผู้เรียนไปแล้ว คุณสามารถซ่อนเกรด (Hide Grades) ในสมุดบันทึกเกรด การซ่อนเกรดจะมีผลเฉพาะกับเกรดที่เคยกรอกไว้ก่อนหน้านี้

เรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อนเกรดสำหรับภารกิจ เรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อนเกรดสำหรับภารกิจจาก SpeedGrader

หมายเหตุ:

  • ขณะซ่อนเกรด ภารกิจจะคงนโยบายการโพสต์ของตัวเองไว้ หากคุณเพิ่มเกรดสำหรับภารกิจสำหรับผู้เรียนเพิ่มเติมไปยังภารกิจที่มีนโยบายการโพสต์อัตโนมัติ เกรดเหล่านี้จะถูกจัดแสดงสำหรับผู้เรียน
  • หลังจากซ่อนเกรด หากคุณต้องการซ่อนเกรดเพิ่มเติมของผู้เรียนสำหรับภารกิจ ให้กำหนดนโยบายการโพสต์สำหรับภารกิจเป็นแมนวล (Manual)

ดูไอคอนนโยบายการโพสต์สำหรับสมุดบันทึกเกรด

ดูไอคอนนโยบายการโพสต์สำหรับสมุดบันทึกเกรด

ภารกิจที่มีนโยบายการโพสต์แบบแมนวลจะมีฉลากกำกับเป็น แมนวล (Manual) [1] เมื่อกรอกเกรดสำหรับภารกิจภายใต้นโยบายการโพสต์แบบแมนวล สมุดบันทึกเกรดจะแสดงไอคอนการแสดงผล [2] ผู้เรียนจะไม่เห็นเกรดสำหรับภารกิจของตนจนกว่าคุณจะโพสต์ นอกจากนี้ เมื่อเกรดถูกซ่อนไว้สำหรับผู้เรียน คอลัมน์ยอดรวม (Total) จะแสดงไอคอนการแสดงผล [3]

มุมมองผู้เรียน

มุมมองผู้เรียน

หากมีการซ่อนเกรดสำหรับภารกิจไว้ เพจเกรดสำหรับผู้เรียนจะแสดงไอคอนการแสดงผล เกรดที่แจ้งจะแสดงแทนที่ไอคอน

0 Likes
Was this article helpful? Yes No