ฉันจะใช้ เมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

เมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) จะอยู่ที่ด้านซ้ายของทุกเพจใน Canvas ลิงค์สำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) จะช่วยให้ใช้งานคุณสมบัติการใช้งานของ Canvas ที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว ลิงค์เหล่านี้จะให้สิทธิ์ใช้งานบทเรียนของคุณทั้งหมดโดยรวม โดยลิงค์ที่มีให้เริ่มต้นจะประกอบด้วยแผงข้อมูล (Dashboard) บทเรียน (Courses) กลุ่ม (Groups) ปฏิทิน (Calendar) กล่องจดหมาย (Inbox) บัญชีผู้ใช้ (User Account) และความช่วยเหลือ (Help)

อาจมีลิงค์อื่น ๆ ปรากฏอยู่ในเมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) ด้วย ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งบัญชีสถาบันของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณ เปิดใช้งาน Canvas Elementary Theme ในบทเรียนของคุณ เมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) จะแสดงแบบอักษรแตกต่างไปเวลาที่ดูเนื้อหาบทเรียน

ดูบัญชี

ดูบัญชี

หากต้องการดูข้อมูลผู้ใช้ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [2] เมนูจะขยายออกและแสดงลิงค์สำหรับการใช้งาน ค่าปรับตั้งผู้ใช้ ค่าปรับแต่งการแจ้งข้อมูล ไฟล์ส่วนบุคคล และ ePortfolios (หากเปิดใช้งานไว้) หากสถาบันของคุณเปิดใช้งาน โพรไฟล์ (Profiles) ไว้ คุณสามารถใช้งานโพรไฟล์ของคุณได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ลิงค์ บัญชี (Account) เพื่อออกจากระบบ Canvas ได้ด้วย

ดูแผงข้อมูล

แผงข้อมูล (Dashboard) คือเพจปลายทาง (Landing Page) หลังจากที่ผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Canvas แผงข้อมูล (Dashboard) สามารถสลับมุมมองเป็นแบบบทเรียนหรือแบบกิจกรรมล่าสุดได้ และแสดงการแจ้งข้อมูลสำหรับบทเรียนใน Canvas ในปัจจุบันทั้งหมด

ดูบทเรียน

ดูบทเรียน

หากต้องการดูบทเรียนต่าง ๆ ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] เมนู บทเรียน (Courses) จะได้รับการจัดกลุ่มเป็นบทเรียนที่เผยแพร่ (Published Courses) [2] และบทเรียนที่ไม่ได้เผยแพร่ (Unpublished Courses) [3]

เมนูบทเรียน (Course) ยังแสดงบทเรียนโปรดด้วย แต่หากไม่มีการเลือกบทเรียนใดไว้เป็นรายการโปรด รายการบทเรียนจะแสดงบทเรียนในปัจจุบันทั้งหมด หากบทเรียนมีวันที่เปิดเปิดเทอม ชื่อของเทอมนั้นจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อบทเรียน

หากต้องการดูบทเรียนใด ให้คลิกที่ชื่อของบทเรียนนั้น [4] หากต้องการปรับแต่งรายการบทเรียน หรือ ดูบทเรียนของคุณใน Canvas ทั้งหมด ให้คลิกที่ลิงค์ บทเรียนทั้งหมด (All Courses) [5]

ดูกลุ่ม

ดูกลุ่ม

หากคุณได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในกลุ่ม (Groups) ให้ดูกลุ่มของคุณได้ในลิงค์ กลุ่ม (Groups) [1] เมนูจะขยายออกและแสดงทุกกลุ่มในบทเรียนปัจจุบันที่คุณได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ [2]

หากต้องการดูกลุ่มใด ให้คลิกที่ชื่อของกลุ่มนั้น [2] หากต้องการดูกลุ่มของคุณทั้งหมด ให้คลิกที่ลิงค์ ทุกกลุ่ม (All Groups) [3]

หมายเหตุ: ไม่สามารถปรับแต่งกลุ่มในเมนูแสดงรายการ

ดูปฏิทิน

หากต้องการดูปฏิทินของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar)

ดูกล่องจดหมาย

หากต้องการดูกล่องการพูดคุย (Conversations Inbox) ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ กล่องจดหมาย (Inbox) การพูดคุย (Conversations) เป็นระบบส่งข้อความของ Canvas ที่คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นในบทเรียนของคุณได้ จำนวนข้อความใหม่จะถูกนำมาแสดงเป็นส่วนหนึ่งของไอคอนกล่องจดหมาย

ดูประวัติ

ดูประวัติ

หากต้องการดูประวัติการดูเพจบทเรียนใน Canvas ล่าสุดของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ ประวัติ (History) ประวัติล่าสุด (Recent History) จะแสดงประวัติการดูหน้าบทเรียนใน Canvas ของคุณย้อนกลับไปไกลถึงสามสัปดาห์

ดู Commons

หากคุณเป็นผู้สอนและสถาบันของคุณเข้าร่วมใน Canvas Commons คุณสามารถใช้งาน Commons ได้ด้วยลิงค์ ึCommons

ดูความช่วยเหลือ

ดูความช่วยเหลือ

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canvas ให้คลิกที่ลิงค์ ความช่วยเหลือ (Help) เลือกตัวเลือกความช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการของคุณ

หมายเหตุ: เมนู ความช่วยเหลือ (Help) อาจแสดงตัวเลือกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบทบาทผู้ใช้ของคุณและค่าปรับตั้งของสถาบัน

ย่อเมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง

หากต้องการขยายหรือย่อเมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ไอคอนลูกศร

เมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) จะถูกย่อไว้โดยอัตโนมัติสำหรับหน้าจอแท็บเล็ต