ฉันจะใช้เพจดัชนีหน่วยการเรียน (Modules Index Page) ได้อย่างไร

หน่วยการเรียนมีผลควบคุมโครงสร้างบทเรียนทั้งหมดและเนื้อหาภายใน ในฐานะผู้สอน คุณสามารถเพิ่มหน่วยการเรียน เพิ่มรายการไปยังหน่วยการเรียนและจัดการค่าปรับตั้งหน่วยการเรียนได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดลำดับหน่วยการเรียนและรายการหน่วยการเรียนทั้งหมดใหม่ได้

เปิดหน่วยการเรียน

เปิดหน่วยการเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์หน่วยการเรียน (Modules)

ดูเพจดัชนีหน่วยการเรียน

เพจดัชนีหน่วยการเรียน (Modules Index Page) ออกแบบมาโดยใช้ค่าปรับตั้งส่วนกลางที่ด้านบนของเพจ [1] ตามด้วยหน่วยการเรียนแยกเฉพาะ [2] รายการเนื้อหาบทเรียนจะซ้อนกันอยู่ในแต่ละหน่วยการเรียน [3]

หมายเหตุ: เพจดัชนีหน่วยการเรียน (Modules Index Page) รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูหน้าต่างที่มีรายการชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สำหรับสืบค้นเนื้อหาโดยกดปุ่ม Shift+เครื่องหมายคำถามพร้อม ๆ กันที่แป้นพิมพ์

ดูค่าปรับตั้งส่วนกลางสำหรับหน่วยการเรียน

ดูค่าปรับตั้งส่วนกลางสำหรับหน่วยการเรียน

ค่าปรับตั้งกลางครอบคลุมทั้งการย่อหรือขยายหน่วยการเรียนทั้งหมด การดูสถานะของผู้เรียนในหน่วยการเรียน, การเผยแพร่และยกเลิกการเผยแพร่หน่วยการเรียนและรายการภายในหน่วยการเรียนรวมกัน, และ การเพิ่มหน่วยการเรียนใหม่

หมายเหตุ:

  • ปุ่มย่อทั้งหมด (Collapse All) จะปรากฏขึ้นหากมีการขยายหน่วยการเรียนอย่างน้อยหนึ่งหน่วยการเรียน ปุ่มขยายทั้งหมด (Expand All) จะปรากฏขึ้นหากหน่วยการเรียนทั้งหมดถูกย่อไว้
  • หากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบทเรียนไว้ถูกย่อหรือมีการขยายหน่วยการเรียนบางส่วน เพจดัชนีหน่วยการเรียน (Modules Index) จะคงสถานะของแต่ละหน่วยการเรียนไว้เมื่อกลับไปที่เพจดังกล่าว

ดูหน่วยการเรียน

ดูหน่วยการเรียน

ในหน่วยการเรียน (Modules) คุณสามารถดูหน่วยการเรียนทั้งหมดในบทเรียนของคุณ หน่วยการเรียนถูกกำหนดโครงสร้างตามลําดับของความก้าวหน้า

หน่วยการเรียนจัดเก็บรายการเนื้อหาภายในแต่ละหน่วยการเรียน ตามค่าเริ่มต้น หน่วยการเรียนจะขยายและแสดงรายการทั้งหมดในหน่วยการเรียน [1] หากต้องการย่อหน่วยการเรียน ให้คลิกที่ลูกศรย่อ [2]

หมายเหตุ: หากคุณเลือกที่จะย่อหรือขยายหน่วยการเรียนตั้งแต่หนึ่งหน่วยการเรียนขึ้นไป เพจดัชนีหน่วยการเรียน (Modules Index Page) จะคงสถานะของแต่ละหน่วยการเรียนไว้

ดูหัวเรื่องหน่วยการเรียน

ดูหัวเรื่องหน่วยการเรียน

หัวเรื่องของแต่ละหน่วยการเรียนจะมีชื่อของหน่วยการเรียนกำกับ [1]

หัวข้ออาจมีเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับหน่วยการเรียน [2] และ เงื่อนไขของหน่วยการเรียน [3]

จัดการค่าปรับตั้งหน่วยการเรียน

จัดการค่าปรับตั้งหน่วยการเรียน

ไอคอนทางด้านขวาของชื่อหน่วยการเรียนจะควบคุมหน่วยการเรียนทั้งหมด คุณสามารถยกเลิกการเผยแพร่หน่วยการเรียนและรายการทั้งหมด เผยแพร่หน่วยการเรียนอย่างเดียวหรือเลิกเผยแพร่หน่วยการเรียนและรายการทั้งหมด [1] และ เพิ่มรายการเนื้อหาใหม่ไปยังหน่วยการเรียน [2]

จากเมนูแสดงรายการ ตัวเลือก (Options) [3] คุณสามารถแก้ไขหน่วยการเรียน [4] ซึ่งอนุญาตให้คุณเปลี่ยนชื่อหน่วยการเรียน ล็อคหน่วยการเรียน, กำหนดเงื่อนไขเบื้องต้น, และ กำหนดเงื่อนไขของหน่วยการเรียน

นอกจากนี้คุณยังสามารถ ย้ายหน่วยการเรียน [5] ย้ายรายการหน่วยการเรียน [6] ลบหน่วยการเรียน [7] หรือทำสำเนาหน่วยการเรียน [8]

จัดลำดับหน่วยการเรียนใหม่

จัดลำดับหน่วยการเรียนใหม่

คุณสามารถ จัดลำดับหน่วยการเรียนใหม่ โดยการเลื่อนเมาส์ไปที่ตัวลากรายการถัดจากชื่อของหน่วยการเรียนแล้วลากหน่วยการเรียนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ดูไอคอนหน่วยการเรียน

ดูไอคอนหน่วยการเรียน

หน่วยการเรียนสามารถบรรจุเนื้อหาประเภทที่แตกต่างกันได้ แต่ละรายการหน่วยการเรียนยังมีไอคอนที่แสดงประเภทของหน่วยการเรียนเองอยู่ด้วยได้แก่  

  • เพจ (Page) [1]: เพจของเนื้อหาที่จะอ่าน
  • การพูดคุย (Discussion) [2]: การพูดคุยของบทเรียน
  • แบบทดสอบ (Quiz) [3]: แบบทดสอบบทเรียน
  • ภารกิจ (Assignment) [4]: ภารกิจบทเรียน
  • ลิงค์หรือเครื่องมือจากภายนอก (Link or External Tool) [5]: ลิงค์จากภายนอกหรือเครื่องมือเพื่อเรียกดูจากนอกบทเรียน
  • ไฟล์ (File) [6]: ไฟล์ที่ดาวน์โหลดหรือเรียกดู

ดูรายการหน่วยการเรียนแยกเฉพาะ

ดูรายการหน่วยการเรียนแยกเฉพาะ

แต่ละหน่วยการเรียนประกอบด้วยรายการเนื้อหาหน่วยการเรียนที่อาจแสดงชื่อรายการ [1] วันครบกำหนด [2] จำนวนคะแนน [3] เงื่อนไขหน่วยการเรียน [4] และสถานะสถานะร่างของรายการหน่วยการเรียน [5] หน่วยการเรียนอาจครอบคลุมรายการที่ไม่มีการให้เกรด [6] เช่น เพจและการพูดคุยที่ไม่มีการให้เกรด หากวันที่ สิ่งที่ต้องทำ (To-Do) ถูกเพิ่มไปยังรายการที่ไม่มีการให้เกรด วันที่จะแสดงถัดจากรายการหน่วยการเรียน [7]

จัดการรายการหน่วยการเรียนแยกเฉพาะ

สำหรับรายการเนื้อหาในหน่วยการเรียนแต่ละหน่วย คุณสามารถใช้เมนูแสดงรายการตัวเลือกเพื่อ [1] แก้ไขรายการเนื้อหา [2] เปิด SpeedGrader [3]  ทำสำเนารายการหากรายการรองรับการทำสำเนา [4] ลบรายการเนื้อหาจากหน่วยการเรียน [5]  ย้ายรายการ [6]  เยื้องรายการได้สูงสุด 5 ระดับ (หรือลบการเยื้อง) [7] เพื่อส่ง เนื้อหาให้แก่ผู้ใช้อื่น [8] หรือ คัดลอกไปยังบทเรียนอื่น [9]

หมายเหตุ: ค่าเส้นทางความเชี่ยวชาญ (Mastery Paths) สามารถจัดการได้จากบทเรียนของคุณหากค่าปรับตั้งถูกเปิดใช้งานโดยสถาบันของคุณ

จัดลำดับรายการหน่วยการเรียนใหม่

จัดลำดับรายการหน่วยการเรียนใหม่

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดลำดับรายการหน่วยการเรียนใหม่ได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปที่ตัวลากรายการถัดจากชื่อของรายการและลากรายการไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ดูเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ดูเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

หากคุณใช้ เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ (MasteryPaths) ในบทเรียนของคุณ คุณสามารถดูเพจหน่วยการเรียน (Modules) และระบุว่ารายการหน่วยการเรียนใดถูกตั้งค่าสำหรับเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ (MasteryPaths)

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

หากบทเรียนของคุณมีไอคอนพิมพ์เขียว แสดงว่าบทเรียนของคุณเชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียว บทเรียนพิมพ์เขียวคือบทเรียนที่ใช้เป็นแม่แบบ และอาจมีออบเจคต์ที่ล็อคไว้ซึ่งจัดการโดยผู้ดูแลระบบ Canvas ผู้ออกแบบบทเรียนหรือผู้สอนรายอื่น หน่วยการเรียน (Modules) จะแสดงสถานะขอออบเจคต์ที่แสดงในเพจดัชนีที่เกี่ยวข้องของออบเจคต์เช่นเดียวกับไอคอนสถานะแบบร่าง

แท็บรายละเอียดบทเรียนในค่าปรับตั้งบทเรียนจะแจ้งให้คุณทราบว่าบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวหรือไม่ โดยทั่วไป บทเรียนของคุณจะไม่เป็นบทเรียนพิมพ์เขียว และคุณสามารถจัดการได้เฉพาะเนื้อหาที่ปลดล็อคไว้ในบทเรียนของคุณเท่านั้น หากบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียว คุณสามารถล็อคและซิงค์เนื้อหาบทเรียนไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้

ดูการเผยแพร่เพจตามกำหนดเวลา

หากเปิดใช้งานโดยสถาบันของคุณ คุณสามารถนัดหมายเวลาที่จะเผยแพร่เพจ และสามารถดูได้ว่าเพจมีกำหนดการเผยแพร่เมื่อใด

ดูมุมมองผู้เรียน

ดูเพจดัชนีหน่วยการเรียนในฐานะผู้เรียนโดยคลิกที่ปุ่ม มุมมองผู้เรียน (Student View)

หมายเหตุ: หากลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเพจถูกปิดใช้งานและซ่อนจากผู้เรียน ปุ่ม มุมมองผู้เรียน จะไม่ปรากฏขึ้น