จะจัดทำเพจใหม่ในบทเรียนได้อย่างไร

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถจัดทำเพจใหม่เพื่อเพิ่มในบทเรียนของคุณได้

ตอนจัดทำเพจ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์อนุญาตของเพจได้ว่าจะให้ใครสามารถแก้ไขเพจได้: ผู้สอน (ครู) ผู้สอนและผู้เรียน หรือใครก็ได้ นอกจากนี้นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเพจในรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ของผู้เรียนได้อีกด้วย

เปิดเพจ

เปิดเพจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ เพจ (Pages)

ดูเพจ

เพจถูกออกแบบมาเพื่อเปิดไปยังหน้าแรกของบทเรียน หากมีการเลือกหน้าแรกไว้ เลือกเพจจากดัชนีเพจโดยคลิกที่ปุ่ม ดูเพจทั้งหมด (View All Pages)

เพิ่มเพจ

เพิ่มเพจ

คลิกปุ่ม เพิ่มเพจ (Add Page)

เพิ่มเนื้อหา

กรอกชื่อเพจของคุณ [1]

เพิ่มลิงค์ ไฟล์ และเนื้อหาอื่น ๆ โดยใช้ Rich Content Editor [2] Rich Content Editor ครอบคลุมการนับคำที่แสดงที่มุมด้านล่างขวาของกล่องข้อความ

แก้ไขค่าปรับตั้งเพจ

คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ใครสามารถแก้ไขเพจได้โดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพจนี้ (Users allowed to edit this page) [1] ตัวเลือกจะมี ผู้สอนเท่านั้น ผู้สอนและผู้เรียน หรือ ทุกคน ตัวเลือก ทุกคน (Anyone) มีผลกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในบทเรียนเท่านั้น

คุณสามารถ เพิ่มเพจไปยังรายการสิ่งที่ต้องทำของผู้เรียนได้โดยคลิกช่องทำเครื่องหมาย เพิ่มไปยังรายการสิ่งที่ต้องทำของผู้เรียน (Add to student to-do) [2] เมื่อคุณเพิ่มเพจไปยังรายการสิ่งที่ต้องทำของผู้เรียน รายการสิ่งที่ต้องทำจะแสดงอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำของผู้เรียน และในรายการปฏิทินบทเรียนและรายการสิ่งที่ต้องทำในแถบรายการด้านข้างสำหรับบทเรียนของผู้เรียน

คุณสามารถกำหนดเวลาที่จะเผยแพร่เพจได้ กรอกวันที่และเวลาในฟิลด์ เผยแพร่เมื่อ (Publish At) [3] เพจของคุณจะต้องเลิกเผยแพร่ไว้เพื่อสามารถกำหนดวันที่เผยแพร่

นอกจากนี้คุณยังสามารถแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าเนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย แจ้งผู้ใช้ว่าเนื้อหานี้มีการเปลี่ยนแปลง (Notify users that this content has changed) [4]

หมายเหตุ: หากการแจ้งเตือนเนื้อหาบทเรียน (Course Content) สำหรับผู้ใช้ถูกปิดใช้งาน จะไม่มีการแจ้งข้อมูลอัพเดตสำหรับเพจ  

บันทึกและเผยแพร่

บันทึกและเผยแพร่

หากคุณพร้อมที่จะเผยแพร่เพจของคุณ ให้คลิกปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) [1] หากคุณต้องการจัดทำร่างเพจของคุณ ให้คลิกปุ่ม บันทึก (Save) [2]

หมายเหตุ: หากคุณพยายามออกจากเพจโดยไม่ได้บันทึก การแจ้งเตือนป๊อปอัพจะปรากฏขึ้น

ปุ่มเผยแพร่

เมื่อเพจของคุณถูกบันทึกไว้ในสถานะร่าง คุณสามารถกลับไปที่เพจดังกล่าวและเผยแพร่ได้ทุกเมื่อโดยคลิกปุ่ม เผยแพร่ (Publish) ปุ่มจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีเขียว [2]

ดูการเผยแพร่เพจตามกำหนดเวลา

ดูการเผยแพร่เพจตามกำหนดเวลา

ขณะบันทึกเพจของคุณสำหรับการเผยแพร่ตามกำหนดไว้ คุณจะสามารถกลับไปที่หน้าเพจและจัดการการเผยแพร่ได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ปุ่ม จะเผยแพร่เมื่อ (Will publish on...) [1]

คุณสามารถเลือกระหว่างการเผยแพร่หน้าเพจ การเลิกการเผยแพร่เพจ หรือการกำหนดเวลาเผยแพร่เพจ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK) [2]

ดูเพจ

ดูเพจ

ดูเพจที่คุณจัดทำขึ้น