จะลบเพจในบทเรียนได้อย่างไร

คุณสามารถลบเพจหนึ่งเพจหรือหลาย ๆ เพจได้หากไม่ต้องการใช้ในบทเรียนของคุณอีกต่อไป

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถลบเพจได้หากถูกใช้เป็นหน้าปก (Front Page) สำหรับบทเรียนของคุณ

เปิดเพจ

เปิดเพจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ เพจ (Pages)

ดูเพจ

เพจถูกออกแบบมาเพื่อเปิดไปยังหน้าแรกของบทเรียน หากมีการเลือกหน้าแรกไว้ เลือกเพจจากดัชนีเพจโดยคลิกที่ปุ่ม ดูเพจทั้งหมด (View All Pages)

ลบเพจ

เลือกช่องทำเครื่องหมายของเพจที่คุณต้องการลบ [1] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลบ (Delete) [2]

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถลบเพจได้หากถูกใช้เป็นหน้าปก (Front Page) สำหรับบทเรียนของคุณ [3]

ยืนยันการลบ

ยืนยันการลบ

ยืนยันการลบเพจที่เลือกโดยคลิกที่ปุ่ม ลบ (Delete)