จะดูและจัดเรียงการตอบกลับการพูดคุยในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

คุณสามารถดูการตอบกลับทั้งหมดในส่วนการพูดคุยโดยการเลื่อนดูหรือสืบค้นเนื้อหา การตอบกลับส่วนการพูดคุยที่มีเป้าหมายเฉพาะจะปรากฏตามลำดับโครงสร้าง ในส่วนการพูดคุยโต้ตอบ โดยจัดเป็นโครงสร้างการปฏิสัมพันธ์ที่สามารถย่อและขยายได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาการตอบกลับส่วนการพูดคุยหรือคัดลอกลิงค์ตรงไปยังการตอบกลับส่วนการพูดคุย

หากขั้นตอนในบทเรียนนี้ไม่ตรงกับสิ่งที่ปรากฏในบทเรียนของคุณ ให้ดูวิธีการดูและจัดเรียงการตอบกลับส่วนการพูดคุยได้จากอินเทอร์เฟซ การปรับรูปแบบการพูดคุย (Discussions Redesign)

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

คลิกชื่อของส่วนการพูดคุย

ดูการพูดคุย

ดูการพูดคุย

ในส่วนการพูดคุย คุณมีหลายตัวเลือกในการดูและจัดเรียงส่วนการพูดคุยต่าง ๆ ใช้ฟิลด์ค้นหา [1] เพื่อค้นหาการตอบกลับหรือผู้จัดทำเนื้อหาที่ต้องการ คัดกรองการตอบกลับที่ไม่ได้อ่านโดยคลิกที่ปุ่ม ไม่ได้อ่าน (Unread) [2] ดูการตอบกลับที่ถูกลบโดยคลิกที่ปุ่ม แสดง (Show) [3] นอกจากนี้คุณยังสามารถย่อและขยายการตอบกลับสำหรับส่วนการพูดคุยทั้งหมด [4]

สมัครบริการของส่วนการพูดคุยโดยคลิกที่ปุ่ม สมัครบริการ (Subscribe) [5] การสมัครบริการของส่วนการพูดคุยจะทำให้คุณสามารถติดตามการพูดคุยและรับแจ้งข้อมุลตามที่กำหนดไว้ในค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมุลของคุณ คุณจะถูกสมัครบริการอัตโนมัติกับส่วนการพูดคุยที่คุณตอบกลับ ขณะจัดทำส่วนการพูดคุย คุณจะสมัครเข้ากับส่วนการพูดคุยดังกล่าวอัตโนมัติด้วยเช่นกัน หากคุณสมัครบริการไว้แล้ว ปุ่มนี้จะมีพื้นหลังเปนสีเขียว เลิกสมัครบริการโดยคลิกที่ปุ่ม สมัครบริการ (Subscribe) จากนั้นพื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเทา

แก้ไขหัวข้อการพูดคุย,โดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไข (Edit) [6]

เปิดตัวเลือกสำหรับส่วนการพูดคุยโดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [7] ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถกำกับโพสต์ที่มีอยู่ทั้งหมด (การตอบกลับ) ว่าอ่านแล้ว ลบการพูดคุยและปิดการพูดคุยไม่ให้เปิดรับความเห็น หากการพูดคุยของคุณมีการให้เกรด คุณสามารถดูเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับส่วนการพูดคุยที่มี รวมทั้งเข้าไปยัง SpeedGrader เพื่อให้เกรดส่วนการพูดคุยดังกล่าว

คุณสามารถดูจำนวนรายการที่ไม่ได้อ่านและการตอบกลับที่อยู่ในชุดข้อมูลโต้ตอบ [8] จำนวนทางด้านซ้ายระบุจำนวนการตอบกลับที่ไม่ได้อ่าน ส่วนจำนวนทางด้านขวาใช้ระบุจำนวนการตอบกลับทั้งหมด

หมายเหตุ: เพจ การพูดคุย รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูหน้าต่างพร้อมรายชื่อชอร์ตคัทแป้นพิมพ์การสืบค้นเนื้อหาโดยกด Alt+F8 (แป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+F8 (แป้นพิมพ์ Mac) พร้อม ๆ กัน

ดูการพูดคุยแบบให้เกรด

ดูการพูดคุยแบบให้เกรด

หากการพูดคุยของคุณเป็นการพูดคุยแบบให้เกรด คุณจะสามารถดูการพูดคุยลักษณะเดียวกับการพูดคุยทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูคะแนนสำหรับส่วนการพูดคุย [1] และวันครบกำหนด [2] ไอคอนตัวเลือก [3] จะแสดงเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับส่วนการพูดคุยที่มีการให้เกรด และลิงค์ไปยัง SpeedGrader

ดูการพูดคุยของกลุ่ม

ดูการพูดคุยของกลุ่ม

หากส่วนการพูดคุยเป็นการพูดคุยแบบกลุ่ม คุณสามารถดูกลุ่มที่สามารถเข้าไปยังส่วนการพูดคุยดังกล่าวได้ สืบค้นและเรียกดูการพูดคุยของกลุ่มโดยคลิกที่ลิงค์กลุ่ม

การพูดคุยของกลุ่มจะปรากฏขึ้นเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเท่านั้น

ดูการตอบกลับ

ดูการตอบกลับ

การตอบกลับการพูดคุยจะปรากฏขึ้นตามลำดับวันที่โพสต์ ในการตอบกลับการพูดคุย ไอคอนไม่ได้อ่านจะใช้ระบุการตอบกลับใหม่ที่ยังไม่ได้อ่าน [1] ไอคอนอ่านแล้วใช้ระบุการตอบกลับที่มีการอ่านแล้ว [2] เมื่อคุณออกจากส่วนการพูดคุยหรือรีเฟรชหน้าเพจ Canvas จะกำกับการตอบกลับดังกล่าวอัตโนมัติว่าอ่านแล้ว หลังจากที่ Canvas แก้ไขสถานะการตอบกลับ คุณสามารถ กำกับการตอบกลับสำหรับการพูดคุยว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านได้ทุกเมื่อ

นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไข ค่าปรับตั้งการพูดคุย (Discussion Settings) เพื่อให้คุณสามารถ กำกับการตอบกลับการพูดคุยว่าอ่านแล้วได้

ดูการพูดคุยแบบต่อเนื่อง

ดูการพูดคุยแบบต่อเนื่อง

การพูดคุยแบบต่อเนื่อง (Threaded Discussions) เป็นการพูดคุยที่มีการตอบกลับต่อเนื่องกันไป นอกจากวันที่โพสต์ การตอบกลับยังจะถูกจัดส่งตามลำดับโครงสร้าง โดยการตอบกลับจะถูกเยื้องเข้าไปเรื่อย ๆ เพื่อแสดงการตอบกลับของผู้เรียนจากส่วนการตอบกลับของผู้เรียนรายอื่น

ขณะเปิดดูการตอบกลับการพูดคุยแบบต่อเนื่อง การย่อและขยายการพูดคุยแบบต่อเนื่องที่ต้องการจะสามารถทำได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปด้านบนของช่องสีขาวที่มีการตอบกลับทั้งหมด [1] หากมีการย่อการตอบกลับการพูดคุยแบบต่อเนื่อง คุณสามารถดูสถานะการตอบกลับระบุจำนวนการตอบกลับที่ไม่ได้อ่านและการตอบกลับทั้งหมด [2]

ดูการพูดคุยที่มีการกดไลค์

ดูการพูดคุยที่มีการกดไลค์

หากคุณอนุญาตให้ผู้เรียนกดไลค์การตอบกลับในการพูดคุย ไอคอนไลค์จะปรากฏขึ้นติดกับการตอบกลับแต่ละรายการในการพูดคุย ไอคอนสีน้ำเงินระบุการตอบกลับที่คุณกดไลค์ไว้ จำนวนไลค์ทั้งหมดยังจะปรากฏขึ้นติดกับไอคอนด้วย

ดูแจ้งเตือนการลงทะเบียน

ดูแจ้งเตือนการลงทะเบียน

หากการพูดคุยมีการตอบกลับจากผู้เรียนที่ไม่มีการใช้งานจริง ฉลากกำกับจะปรากฏขึ้นติดกับชื่อของผู้เรียน การพูดคุยที่มีการให้เกรดของผู้เรียนที่ไม่มีการใช้งานจริงยังคงสามารถให้เกรดใน SpeedGrader ได้ แต่ผู้เรียนจะไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการพูดคุยและไม่สามารถดูเกรดของบทเรียนได้

ค้นหาการตอบกลับ

ค้นหาการตอบกลับการพูดคุยโดยกรอกคำใดก็ได้ลงในฟิลด์ ค้นหา (Search) [1] ผลการค้นหาจะแสดงข้อมูลที่พบสำหรับชื่อผู้ใช้ [2] และข้อความตอบกลับ [3]

ดูการตอบกลับในการพูดคุย

ดูการตอบกลับในการพูดคุย

ล้างผลการค้นหาและดูการตอบกลับเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยทั้งหมดโดยคลิกที่ลิงค์ดูในการพูดคุย (View in discussion) [1]

คัดลอกลิงค์ตรงไปยังการตอบกลับการพูดคุยโดยคลิกขวาที่มุมมอง (View) ในลิงค์การพูดคุยแล้วเลือกตัวเลือก คัดลอกที่อยู่ลิงค์ (Copy Link Address) [2]

ดูค่าปรับตั้งการตอบกลับ

ดูค่าปรับตั้งการตอบกลับ

การตอบกลับการพูดคุยแต่ละส่วนจะมีเมนูตัวเลือกของตัวเอง

ในการตอบกลับส่วนการพูดคุยเดิม คุณสามารถกลับไปที่หัวข้อการพูดคุยหลักโดยคลิกที่ลิงค์ไปที่หัวข้อ (Go to Topic) [1]

ในการพูดคุยแบบต่อเนื่อง หากคุณกำลังดูการตอบกลับของการตอบกลับอีกที สามารถกลับไปที่การตอบกลับเดิมโดยคลิกที่ลิงค์ไปที่ต้นทาง (Go to Parent) [2]

แก้ไขหรือลบการตอบกลับโดยคลิกที่ลิงค์ แก้ไข (Edit) หรือ ลบ (Delete) [3]

ค่าปรับตั้งดูการพูดคุยแบบให้เกรด

ค่าปรับตั้งดูการพูดคุยแบบให้เกรด

การพูดคุยแบบให้เกรดยังครอบคลุมลิงค์ เปิดใน SpeedGrader (Open in SpeedGrader) เพื่อให้เกรดการตอบกลับของส่วนการพูดคุย

ตอบกลับการพูดคุย

ตอบกลับการพูดคุย

ตอบกลับการพูดคุย,โดยตอบกลับหัวข้อการพูดคุยหลักโดยคลิกที่ฟิลด์ตอบกลับ (Reply) [1] หากการพูดคุยของคุณเป็นการโต้ตอบต่อเนื่อง คุณสามารถตอบกลับโพสต์อื่น ๆ ในการพูดคุยโดยคลิกที่ลิงค์ตอบกลับ (Reply) [2]