จะส่งข้อความถึงผู้เรียนทั้งหมดพิจารณาตามเกณฑ์เฉพาะสำหรับบทเรียนในข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ได้อย่างไร

ขณะดูการ์ดเปรียบเทียบข้อมูล คุณสามารถส่งข้อความไปยังผู้เรียนที่เกรดหรือผลงานจัดส่งอยู่ในสามเกณฑ์เฉพาะต่อไปนี้ เกรดในช่วงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด ภารกิจที่ขาดหาย หรือ ภารกิจที่ล่าช้า ผู้รับข้อความจะถูกกรอกอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่เลือกไว้และตามตัวกรองที่ปรับใช้

เกณฑ์การเลือกจะปรับใช้กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสำหรับภารกิจทั้งหมด การเลือกผู้เรียนรายบุคคลจะพิจารณาจากคะแนนของผู้เรียนและสถานะผลงานจัดส่ง

ข้อความที่ส่งสามารถเรียกดูได้ภายในโฟลเดอร์ Sent ในกล่องจดหมายสำหรับการพูดคุย ข้อความที่จัดส่งถึงผู้เรียนมากกว่าหนึ่งรายจะถูกส่งเป็นข้อความแยกเฉพาะ

ในกรณีที่จำเป็น คุณยังสามารถส่งข้อความไปยังผู้เรียนเฉพาะรายได้

หมายเหตุ:

  • หากคุณไม่สามารถดูลิงค์ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คุณอาจต้องแสดงลิงค์นี้ไว้ผ่านแท็บ การสืบค้นเนื้อหา (Navigation) ใน ค่าปรับตั้งสำหรับบทเรียน (Course Settings) หากลิงค์ข้อมูลวิเคราะห์ไม่พร้อมใช้งานในแท็บ การสืบค้น แสดงว่าสถาบันของคุณปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ไว้
  • ข้อมูลจะถูกรีเฟรชใน ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) ทุก ๆ 24 ชั่วโมง กรุณายืนยันข้อมูลเวลาที่อัพเดตล่าสุดในบทเรียน เนื่องจากข้อมูลอาจล้าสมัยเมื่อเทียบกับกิจกรรมสำหรับบทเรียนและผลงานจัดส่งล่าสุดสำหรับผู้เรียน
  • ผู้เรียนไม่สามารถดูข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ได้
  • เพื่อให้ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่จัดแสดงใน Canvas อาจต้องเปิดใช้งานคุกกี้จากภายนอกจากค่าปรับตั้งเบราเซอร์ของคุณ

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

เปิดข้อมูลวิเคราะห์ใหม่

เปิดข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) โดยคลิกที่ลิงค์ ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) [1] หรือคลิกที่ปุ่ม ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) ในหน้าหลักสำหรับบทเรียน [2]

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถดูลิงค์ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) คุณอาจต้องแสดงลิงค์นี้ไว้ผ่านแท็บ การสืบค้นเนื้อหา (Navigation) ใน ค่าปรับตั้งสำหรับบทเรียน (Course Settings)

เปิดข้อมูลวิเคราะห์เกรดบทเรียน

เปิดข้อมูลวิเคราะห์เกรดบทเรียน

ดูข้อมูลวิเคราะห์เกรดบทเรียนโดยคลิกที่แท็บ เกรดบทเรียน (Course Grade)

ส่งข้อความถึงผู้เรียนที่

ส่งข้อความถึงผู้เรียนที่

ผู้รับข้อความจะถูกกรอกอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่เลือกไว้และตามตัวกรองที่ปรับใช้

หากต้องการกรอกข้อมูลวิเคราะห์สำหรับภารกิจ กลุ่มย่อยหรือผู้เรียนใดโดยเฉพาะ ให้ค้นหาและเลือกตัวกรองที่ต้องการในฟิลด์ ตัวกรอง (Filter) [1] จากนั้นคลิกที่ไอคอนข้อความ [2]

เลือกเกณฑ์

หน้าต่าง ส่งข้อความถึงผู้เรียนที่ (Message Students Who) จะปรับค่าเริ่มต้นเป็นเกณฑ์ ช่วงคะแนน (Score Range) [1] เพื่อให้คุณสามารถส่งข้อความผู้เรียนได้ตามช่วงเปอร์เซ็นต์เกรดเฉพาะในปัจจุบันสำหรับบทเรียน

ฟิลด์ ช่วง (Range) จะเป็นตัวกำหนดช่วงเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ [2] และฟิลด์ BCC จะทำหน้าที่แสดงจำนวนผู้เรียนที่อยู่ในช่วงที่ระบุ [3] ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์ ช่วง (Range) จะแสดงค่าระหว่าง 0 - 100% ส่วนฟิลด์ BCC จะครอบคลุมผู้เรียนทั้งหมดในบทเรียน นอกจากนี้ ตัวกรองในเพจข้อมูลวิเคราะห์ที่กำหนดจะแสดงอัตโนมัติเป็นผู้รับสำหรับข้อความดังกล่าว หากไม่ได้กำหนดตัวกรองไว้ ข้อความจะแสดงว่าถูกส่งไปยังกลุ่มย่อยทั้งหมด

เลือกช่วงใหม่โดยกรอกเปอร์เซ็นต์เกรดปัจจุบันต่ำสุดและสูงสุดในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ [4] ฟิลด์ BCC จะแสดงจำนวนผู้เรียนที่มีการอัพเดตและ/หรือกลุ่มย่อยที่เปอร์เซ็นต์เกรดอยู่ในช่วงที่ระบุ [5]

เลือก ขาดหาย (Missing) หรือ ผลงานจัดส่งล่าช้า (Late Submissions)

ตัวเลือกเกณฑ์พิจารณา ขาดหาย (Missing) และ ล่าช้า (Late) จะไม่ครอบคลุมเกณฑ์พิจารณาเพิ่มเติมอื่น ๆ ผู้เรียนที่เลือกจะพิจารณาตามสถานะการจัดส่ง และจำนวนผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจะแสดงอยู่ในฟิลด์ BCC ตัวกรองใด ๆ ในเพจข้อมูลวิเคราะห์จะปรากฏขึ้นเป็นผู้รับเป้าหมาย

หมายเหตุ: เมื่อคุณส่งข้อความถึงผู้เรียนที่พลาดภารกิจใด ๆ ไป ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) จะแสดงให้ผู้เรียนทราบเฉพาะในกรณีที่วันครบกำหนดของภารกิจผ่านพ้นไปแล้ว

ยืนยันผู้รับ

ยืนยันผู้รับ

สำหรับเกณฑ์พิจารณา คุณสามารถจัดการผู้ใช้ที่จะได้รับข้อความตามแต่สถานการณ์ คลิกที่ลิงค์ที่มีหมายเลขของผู้เรียน [1] จากนั้นดูรายละเอียดในฟิลด์ BCC แบบขยาย [2]

ลบผู้เรียนจากข้อความโดยคลิกที่ไอคอนลบ [3]

รีเซ็ตชื่อ

รีเซ็ตชื่อผู้เรียนกลับเป็นรายชื่อที่ระบุไว้แต่เดิมโดยคลิกที่ลิงค์ รีเซ็ตชื่อ (Reset Names)

ส่งข้อความ

ส่งข้อความ

จากฟิลด์ วิชา (Subject) [1] ให้กรอกวิชาสำหรับข้อความของคุณ

จากฟิลด์ ข้อความ (Message) [2] ให้กรอกรายละเอียดข้อความของคุณ

คลิกที่ปุ่ม ส่ง (Send) [3]