จะใช้เพจดัชนีความร่วมมือ (Collaborations Index Page) ได้อย่างไร

เพจดัชนีความร่วมมือ (Collaborations Index Page) ช่วยให้คุณสามารถจัดทำความร่วมมือให้กับผู้ใช้ในบทเรียนของคุณได้ คุณสามารถจัดทำความร่วมมือใหม่ แก้ไขความร่วมมือที่มีอยู่ และลบความร่วมมือต่าง ๆ ได้

หากสถาบันของคุณให้สิทธิ์อนุญาต ผู้เรียนสามารถจัดทำความร่วมมือในบทเรียนได้ ผู้สอนของคุณสามารถดูความร่วมมือใด ๆ ที่ผู้เรียนจัดทำขึ้นได้เสมอ ในขณะที่ผู้เรียนรายอื่นจะสามารถดูได้เฉพาะความร่วมมือที่ถูกแชร์ให้กับพวกเขาเท่านั้น หากคุณจัดทำกลุ่มขึ้นในบทเรียนของคุณ ผู้เรียนจะสามารถจัดทำความร่วมมือขึ้นได้ภายในกลุ่ม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือ (Collaborations)

หมายเหตุ: เพจความร่วมมือ (Collaborations) ของคุณอาจไม่ตรงกับภาพที่แสดงในบทเรียนนี้ ขึ้นอยู่กับค่าปรับแต่งของสถาบันของคุณ อย่างไรก็ตาม การใช้งานของเพจยังคงเหมือนเดิม

เปิดความร่วมมือ

เปิดความร่วมมือ

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ความร่วมมือ (Collaborations)

ดูความร่วมมือ

เพจ ความร่วมมือ (Collaborations) จะมีความร่วมมือทั้งหมดที่เคยจัดทำขึ้นไว้สำหรับบทเรียนนั้นแสดงอยู่ สำหรับแต่ละความร่วมมือ คุณสามารถดูชื่อของความร่วมมือ [1] รายละเอียด [2] บุคคลผู้ที่จัดทำความร่วมมือ [3] และวันที่และเวลาที่จัดทำความร่วมมือ [4]

เพิ่มความร่วมมือ

จัดทำการประสานความร่วมมือใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มความร่วมมือ (Add Collaboration)

คุณสามารถ จัดทำความร่วมมือกับ Google Drive หรือ จัดทำความร่วมมือกับ Microsoft Office 365 ขึ้นอยู่กับค่าปรับแต่งของสถาบันของคุณ

หากเพจความร่วมมือของคุณไม่ตรงกับภาพที่แสดงในบทเรียนนี้ คุณยังสามารถจัดทำความร่วมมือกับ Google Docs ได้

เปิดความร่วมมือ

เปิดความร่วมมือโดยคลิกที่ชื่อของส่วนความร่วมมือ

หมายเหตุ: ความร่วมมือจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่ คุณอาจถูกร้องขอให้ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูไฟล์

จัดการความร่วมมือ

หากต้องการแก้ไขความร่วมมือ ให้คลิกที่ไอคอนแก้ไข [1] หากต้องการลบความร่วมมือ ให้คลิกที่ไอคอนลบ [2]