จะใช้แผงข้อมูลในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

แผงข้อมูล (Dashboard) เป็นสิ่งแรกที่คุณจะเห็นเมื่อคุณล็อกอินเข้า Canvas แผงข้อมูล (Dashboard) ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบทเรียนปัจจุบันทั้งหมดของคุณ

คุณสามารถกลับไปที่ แผงข้อมูลผู้ใช้ (User Dashboard) ของคุณได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ลิงค์ แผงข้อมูล (Dashboard) จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation)

หมายเหตุ: หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Tutorial) ไว้ แผงข้อมูลจะปรับขนาดเต็มความกว้างสูงสุดของเบราเซอร์

เปิดแผงข้อมูล

เปิดแผงข้อมูล

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์แผงข้อมูล (Dashboard)

ดูแผงข้อมูล

แผงข้อมูล (Dashboard) คือเพจปลายทาง (Landing Page) ใน Canvas แผงข้อมูล (Dashboard) ของคุณอาจแสดงมุมองเริ่มต้นเป็นมุมมองแบบใดแบบหนึ่งจากสองมุมมองนี้: มุมมองการ์ด (Card View) หรือ มุมมองแบบกิจกรรมล่าสุด (Recent Activity View)

  • มุมมองการ์ด (Card View): จะแสดงการ์ดข้อมูลบทเรียนเพื่อให้สามารถสืบค้นบทเรียนโปรดของคุณทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว (โดยจะมีบทเรียนเดียวกันนี้แสดงอยู่ในลิงค์ บทเรียน (Courses) จากเมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) ด้วย)
  • มุมมองกิจกรรมล่าสุด (Recent Activity View): จะแสดงกิจกรรมล่าสุดทั้งหมดสำหรับทุกบทเรียน

ดูรายการสิ่งที่ต้องทำและแถบรายการด้านข้าง

ดูรายการสิ่งที่ต้องทำและแถบรายการด้านข้าง

ในแผงข้อมูลมุมมองการ์ด (Card View Dashboard) และแผงข้อมูลกิจกรรมล่าสุด (Recent Activity Dashboard) แถบรายการด้านข้างจะประกอบด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) และหัวข้ออื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณทราบว่าภารกิจและเหตุการณ์ใดที่กำลังจะมีขึ้นในทุกบทเรียนของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบรายการด้านข้างของแผงข้อมูล

ดูประกาศส่วนกลาง

ดูประกาศส่วนกลาง

แผงข้อมูล (Dashboard) ยังอาจมีประกาศส่วนกลาง ซึ่งเป็นประกาศที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันของคุณแสดงอยู่ด้วย หากต้องการลบประกาศออกจากแผงข้อมูล ให้คลิกที่ไอคอน ลบ

ดูประกาศที่ยกเลิกแล้ว

ดูประกาศที่ยกเลิกแล้ว

หากคุณยกเลิกประกาศส่วนกลางใดไปแล้ว คุณสามารถดูประกาศที่ยกเลิกไปแล้วได้บนเพจประกาศส่วนกลาง (Global Announcements)

เปลี่ยนมุมมองแผงข้อมูล

เปลี่ยนมุมมองแผงข้อมูล

ปรับมุมมองแผงข้อมูลของคุณโดยคลิกที่เมนู ตัวเลือก (Options) [1] คุณสามารถดูแผงข้อมูล (Dashboard) ได้จาก มุมมองการ์ด (Card View) [2] หรือ มุมมองกิจกรรมล่าสุด (Recent Activity View) [3] หาก Canvas ระดับประถม ถูกเปิดใช้งานไว้ในสถาบันของคุณ คุณยังสามารถดูแผงข้อมูล (Dashboard) ได้จาก มุมมองโฮมรูม (Homeroom View) [4]