จะเพิ่มรายการจากแถวรายการไปยังแบบทดสอบในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มรายการแยกเฉพาะจากแถวรายการไปยังแบบทดสอบในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) นอกจากนี้คุณยังสามารถ เพิ่มรายการหลายรายการจากแถวรายการ

บทเรียนนี้แสดงวิธีการเพิ่มรายการจากแถวรายการโดยใช้ปุ่มแถวรายการ (Item Banks) ในเพจ จัดทำ (Build) นอกจากนี้คุณยังสามารถสืบค้นแถวรายการของคุณขณะ เพิ่มเนื้อหาไปยังแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถสืบค้นแบบทดสอบได้จากเพจ ภารกิจ (Assignments)

เปิดเพจจัดทำ

เพิ่มรายการจากแถวรายการโดยค้นหาแบบทดสอบที่คุณต้องการเปิด [1]

เปิดแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) จากแบบทดสอบในปัจจุบันโดยที่ไอคอนตัวเลือก [2] จากนั้นคลิกลิงค์จัดทำ (Build) [3]

เปิดแถวรายการ

คลิกที่ปุ่มแถวรายการ (Item Banks)

 

เปิดแถวรายการ

เปิดแถวรายการ

คลิกที่ชื่อแถวรายการ

เพิ่มรายการ

เพิ่มรายการ

เพิ่มรายการไปยังแบบทดสอบโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add) ติดกับรายการดังกล่าว

รายการจะปรากฏขึ้นในแบบทดสอบ

ดูรายการ

ดูรายการในแบบทดสอบ แก้ไขรายการโดยคลิกที่ไอคอนแก้ไข [1] ทำสำเนารายการ,โดยคลิกที่ไอคอนคัดลอก [2] ย้ายรายการ,โดยคลิกที่ไอคอนย้าย [3]  ลบรายการโดยคลิกที่ไอคอนลบ [4]

หากมีแท็กที่ถูกเพิ่มเข้าไป แท็กดังกล่าวจะแสดงอยู่ในรายการดังกล่าว [5]

แก้ไขรายการ

ขณะแก้ไขรายการในแถวรายการในแบบทดสอบ คุณจะสามารถแก้ไขค่าคะแนน [1] และตัวเลือกบางส่วน [2] เท่านั้น แก้ไขส่วนอื่น ๆ ของคำถามโดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไขในแถว (Edit in Bank) [3]

0 Likes
Was this article helpful? Yes No