จะจัดทำแบบทดสอบพร้อมกลุ่มคำถามเพื่อสุ่มคำถามสำหรับแบบทดสอบได้อย่างไร

คุณสามารถจัดทำแบบทดสอบโดยใช้กลุ่มคำถาม กลุ่มคำถามใช้เพื่อจัดวางคำถามต่าง ๆ ภายในกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนตอบ คุณสามารถเลือกจำนวนคำถามที่ควรตอบจากกลุ่มดังกล่าว และระดับคะแนนที่จัดสรรให้กับแต่ละคำถาม การจัดทำกลุ่มคำถามจะเป็นการสุ่มคำถามภายในแบบทดสอบ

คุณสามารถเพิ่มคำถามไปยังกลุ่มคำถามของคุณได้หลายรูปแบบได้แก่

  • ลิงค์ไปยังแถวคำถามเพื่ออ้างอิงคำถามทั้งหมดในแถวคำถาม
  • เพิ่มคำถามเฉพาะรายการเพื่อจัดทำคำถามของคุณเองใหม่ทั้งหมด
  • ค้นหาคำถามเพื่ออ้างอิงกับคำถามเฉพาะจากแถวคำถาม

หมายเหตุ:

  • หากต้องการให้แสดงคำถามของคุณตามลำดับใดโดยเฉพาะ อย่าจัดวางคำถามสำหรับแบบทดสอบไว้ภายในกลุ่มคำถาม
  • หากเปิดใช้งานตัวเลือก ปรับค่าเริ่มต้นเป็นแบบทดสอบใหม่ (Default to New Quizzes) คุณจะไม่สามารถจัดทำแบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) ใหม่ได้ ทั้งนี้ แบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) ยังสามารถแก้ไข นำเข้าและโอนย้ายไปแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

เพิ่มแบบทดสอบ

เพิ่มแบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มแบบทดสอบ (Add Quiz)

เลือกเอนจินแบบทดสอบ

เลือกเอนจินแบบทดสอบ

หากบทเรียนของคุณมีแบบทดสอบใหม่ที่เปิดใช้งานไว้ คุณจะต้องเลือกเอนจินแบบทดสอบ

เลือกแบบทดสอบใหม่โดยคลิกที่ตัวเลือก แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) [1]

จัดทำแบบทดสอบคลาสสิคโดยคลิกที่ตัวเลือก แบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) [2]

บันทึกการเลือกเอนจินแบบทดสอบของคุณสำหรับบทเรียนนี้โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย จดจำตัวเลือกของฉันสำหรับบทเรียนนี้ (Remember my choice for this course) [3]

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit) [4]

หมายเหตุ: 

แก้ไขรายละเอียดแบบทดสอบ

จากแท็บ รายละเอียด ให้กรอกชื่อแบบทดสอบของคุณ [1] จาก Rich Content Editor [2] ให้นำเสนอแบบทดสอบของคุณที่มีข้อความกำหนดรูปแบบแล้ว หรือภาพ วิดีโอและตัวอย่างสมการทางคณิตศาสตร์ คุณสามารถใช้เครื่องมือแสดงความเห็นในสื่อเพื่อบันทึกข้อมูลแนะนำแบบทดสอบของคุณ

กรอกรายละเอียดที่เหลือของแบบทดสอบ [3]

เพิ่มกลุ่มคำถามใหม่

เพิ่มกลุ่มคำถามใหม่

คลิกที่แท็บ คำถาม (Questions) [1] คลิกที่ปุ่ม กลุ่มคำถามใหม่ [2]

จัดทำรายละเอียดกลุ่ม

จัดทำรายละเอียดกลุ่ม

กำหนดชื่อกลุ่มคำถามของคุณ [1] กลุ่มคำถามแบบทดสอบจะไม่ถูกกำหนดชื่ออัตโนมัติสำหรับผู้สอน เพิ่มชื่อกำหนดเองสำหรับกลุ่มคำถามสำหรับแบบทดสอบของคุณ แล้วกรอกชื่อในฟิลด์ข้อความของกลุ่ม ชื่อกำหนดเองสามารถช่วยให้คุณระบุกลุ่มคำถามสำหรับแบบทดสอบได้ง่ายขึ้น

ไม่ว่าชื่อกลุ่มคำถามจะเป็นอะไร ผู้เรียนจะเห็นคำถามสำหรับแบบทดสอบตามลำดับตัวเลข (เช่น คำถามที่ 1 คำถามที่ 2)

พิจารณาจำนวนคำถามที่คุณต้องการให้ Canvas สุ่มเลือกจากลุ่ม [2] และจำนวนคะแนนที่กำหนดให้สำหรับแต่ละคำถาม [3]

หมายเหตุ: ค่าคะแนนแบบทดสอบรองรับทศนิยมสูงสุดสองหลัก การกรอกทศนิยมมากกว่าสองหลักจะถูกปัดเศษเป็นค่าคะแนนในหลักที่สองที่ใกล้เคียงที่สุด

จัดทำกลุ่ม

จัดทำกลุ่ม

คลิกที่ปุ่ม จัดทำกลุ่ม (Create Group)

เพิ่มคำถามแยกเฉพาะไปยังกลุ่ม

เพิ่มคำถามแยกเฉพาะไปยังกลุ่ม

เพิ่มคำถามแยกเฉพาะไปยังกลุ่มโดยคลิกที่ไอคอน เพิ่ม

ค้นหาคำถามจากแถวคำถาม

ค้นหาคำถามจากแถวคำถาม

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาคำถามจากแถวคำถามในปัจจุบันและเพิ่มไปยังกลุ่มคำถาม

แก้ไขกลุ่มคำถาม

แก้ไขกลุ่มคำถาม

แก้ไขจำนวนคำถามที่จะเลือกจากกลุ่มหรือแก้ไขคะแนนที่จัดสรรโดยคลิกที่ไอคอน แก้ไข [1] ลบกลุ่มคำถามโดยคลิกที่ไอคอน ลบ [2]

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคำถามจะไม่ถูกบันทีกจนกว่าจะมีการบันทึกคำถาม

ดูข้อความแจ้งเตือนกลุ่มคำถาม

ขณะจัดทำกลุ่มคำถามภายในแบบทดสอบ คุณอาจพบข้อความเตือนระบุว่ากลุ่มคำถามตั้งค่าให้เลือกคำถามมากกว่าที่มีจัดไว้ให้ คุณสามารถเพิ่มคำถามไปยังแถวคำถามที่คุณใช้เรียกค้นคำถามหรือเพิ่มคำถามแยกเฉพาะไปจนกว่าจำนวนคำถามจะมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนคำถามที่จะถูกเลือก

หมายเหตุ: ข้อความนี้จะค้างอยู่ในหน้าจอจนกว่าคุณจะบันทึกแบบทดสอบ

บันทึกแบบทดสอบ

บันทึกแบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกผลงานของคุณและแสดงตัวอย่างแบบทดสอบ

หมายเหตุ: คุณไม่ควรเผยแพร่แบบทดสอบของคุณจนกว่าจะเป็นผลงานขั้นสุดท้ายแล้ว หากคุณพร้อมเผยแพร่แบบทดสอบของคุณและนำเสนอกับผู้เรียน ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish)

แสดงตัวอย่างและเผยแพร่แบบทดสอบ

แสดงตัวอย่างและเผยแพร่แบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม แสดงตัวอย่าง (Preview) [1] เพื่อดูว่าผู้เรียนใดที่จะเห็นเมื่อทำแบบทดสอบ หากการแสดงตัวอย่างแสดงแบบทดสอบในรูปแบบที่คุณต้องการ ให้คลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) [2]

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถแก้ไขแบบทดสอบได้หลังการเผยแพร่ แต่ผู้เรียนที่เปิดหรือทำแบบทดสอบไปแล้วจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อเกรดของผู้เรียน