จะใช้ไฟล์ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ในฐานะผู้สอน ไฟล์ (Files) ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บไฟล์และภารกิจใน Canvas คุณสามารถอัพโหลดไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับไฟล์ของคุณ แสดงตัวอย่างไฟล์ เผยแพร่และเลิกเผยแพร่ไฟล์ ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานและจำกัดการใช้งานไฟล์ ไฟล์ถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบที่ตอบสนองต่อองค์ประกอบแวดล้อมเพื่อให้บูรณาการการทำงานได้กับเบราเซอร์ หน้าต่างการสืบค้นโฟลเดอร์ การจัดแสดงไฟล์และชื่อไฟล์จะปรับตามความกว้างของหน้าต่างเบราเซอร์

โควต้าไฟล์

คุณสามารถใช้งานไฟล์ต่าง ๆ (เอกสาร ภาพ สื่อ ฯลฯ) โดยใช้คุณสมบัติสามรูปแบบได้แก่

ดูไฟล์

ฟังก์ชั่นพื้นฐานภายในไฟล์ (Files) จะเหมือนกันในแต่ละตำแหน่งไฟล์ แต่คุณลักษณะบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติ

แผงรายการด้านซ้าย [1] จะแสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดสำหรับการสืบค้นอย่างรวดเร็ว บางโฟลเดอร์อาจซ้อนอยู่ในโฟลเดอร์อื่น คลิกลูกศรติดกับชื่อโฟลเดอร์เพื่อขยายโฟลเดอร์ทั้งหมด

คลิกชื่อของโฟลเดอร์ เนื้อหาทั้งหมดภายในโฟลเดอร์ที่คุณกำลังดูจะแสดงในแผงรายการด้านขวา [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ชื่อโฟลเดอร์ในแผงรายการด้านขวาเพื่อดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ได้

จัดการไฟล์

ไฟล์อาจจะประกอบด้วยหลาย ๆ ตัวเลือกเพื่อจัดการไฟล์ขึ้นอยู่กับขอบเขตของไฟล์:

ค้นหาไฟล์ (Search for files) [1] ไฟล์สามารถค้นหาได้ทั้งหมดโดยใช้ชื่อไฟล์

เพิ่มโฟลเดอร์ (Add a folder) [2] เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ไปยังไฟล์เพื่อจัดเก็บไฟล์ โฟลเดอร์ยังสามารถรองรับโฟลเดอร์อื่น ๆ ได้

อัพโหลดไฟล์ (Upload a file) [3] อัพโหลดไฟล์ไปยัง ไฟล์ (Files)

สำหรับบทเรียนและกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์การใช้งาน ให้ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน (ลิขสิทธิ์) สำหรับไฟล์ [4] คุณจะต้องตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้สำหรับไฟล์ก่อนจึงจะสามารถเผยแพร่ได้ ไฟล์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานจะแสดงเป็นไอคอนเตือน

แก้ไขสถานะของไฟล์ (Change the state of the file) [5] ไฟล์อาจมีสถานะเป็นเผยแพร่แล้ว ยังไม่ได้เผยแพร่ และรวมถึง ถูกจำกัด

จัดการไฟล์ที่เลือก

เลือกไฟล์โดยคลิกที่ชื่อของไฟล์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันได้โดยกดปุ่ม command (MAC) หรือปุ่ม control (PC) ค้างไว้

เมื่อไฟล์ถูกเลือก ไฟล์ (Files) จะแสดงแถบเครื่องมือไฟล์ที่ส่วนบนของหน้าต่าง แถบเครื่องมืออาจจะประกอบด้วยหลาย ๆ ตัวเลือกเพื่อจัดการไฟล์ที่เลือกขึ้นอยู่กับขอบเขตไฟล์:

  • ดูตัวอย่างไฟล์ (Preview the file) [1]
  • จัดการไฟล์เพื่อจำกัดการใช้งาน [2]
  • ดาวน์โหลดไฟล์ (Download the file) [3] (หากเลือกมากกว่าหนึ่งไฟล์ จะมีตัวเลือกสำหรับดาวน์โหลดเป็นไฟล์ zip แสดงขึ้น)
  • ย้ายไฟล์ (Move the file) [4]
  • จัดการสิทธิ์การใช้งาน (Manage Usage Rights) สำหรับไฟล์ [5]
  • ลบไฟล์ (Delete the file) [6]

 นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการตัวเลือกทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับไฟล์ที่เลือกภายเมนู ตัวเลือก (Options) ของไฟล์ [7]

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

หากบทเรียนของคุณมีไอคอนพิมพ์เขียว แสดงว่าบทเรียนของคุณเชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียว บทเรียนพิมพ์เขียวคือบทเรียนที่ใช้เป็นแม่แบบ และอาจมีออบเจคต์ที่ล็อคไว้ซึ่งจัดการโดยผู้ดูแลระบบ Canvas ผู้ออกแบบบทเรียนหรือผู้สอนรายอื่น

แท็บรายละเอียดบทเรียนในค่าปรับตั้งบทเรียนจะแจ้งให้คุณทราบว่าบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวหรือไม่ โดยทั่วไป บทเรียนของคุณจะไม่เป็นบทเรียนพิมพ์เขียว และคุณสามารถจัดการได้เฉพาะเนื้อหาที่ปลดล็อคไว้ในบทเรียนของคุณเท่านั้น หากบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียว คุณสามารถล็อคและซิงค์เนื้อหาบทเรียนไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้