ฉันจะนำเข้าแบบทดสอบจากแพคเกจ QTI ได้อย่างไร

คุณสามารถนำเข้าแบบทดสอบจากโปรแกรมที่จัดทำไฟล์ QTI ได้ง่าย ๆ หากโปรแกรมใดไม่มีการจัดทำไฟล์ QTI จะไม่สามารถนำเข้าไปยัง Canvas ได้

ไฟล์ QTI สามารถจัดทำขึ้นมาได้จากระบบการจัดการการเรียนรู้และซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย:

 • แบบทดสอบที่จัดทำขึ้นใน Respondus 4.0 (ซอฟต์แวร์ Windows) สามารถส่งออกเป็นแพ็คเกจ QTI ได้ หากต้องการศึกษาวิธีใช้ Respondus 4.0 ให้ดูที่คู่มือการใช้งานนี้ (DOC) และยังมีคู่มือ QuickStart สำหรับ Respondus 4.0 จัดไว้ให้อีกด้วย (PDF)
 • แบบทดสอบที่จัดทำขึ้นใน Blackboard (WebCT, Angel) สามารถส่งออกเป็นแพคเกจ QTI ได้
 • แบบทดสอบที่จัดทำขึ้นใน Moodle สามารถส่งออกเป็นแพคเกจ QTI ได้ โดยจะใช้งานได้กับ Moodle 2.0 หรือเวอร์ชั่นที่เก่ากว่า ส่วน Moodle 2.1 และเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านั้นจะไม่สามารถส่งออกแพคเกจ QTI ได้อีกต่อไป

หมายเหตุ:

 • Canvas รองรับ QTI เวอร์ชั่น 1.2 และ 2.1
 • การส่งออกแบบทดสอบจะไม่ครอบคลุมคำถามจากแบบทดสอบที่ใช้คำถามที่สุ่มเลือกจากแถวคำถาม

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

นำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียน

นำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม นำเข้าเนื้อหาบทเรียน (Import Course Content)

เลือกประเภทเนื้อหา

เลือกประเภทเนื้อหา

จากเมนูแสดงรายการ ให้เลือกตัวเลือกไฟล์ QTI .zip (QTI.zip file)

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์

คลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ (Choose File)

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

ค้นหาและคลิกที่ไฟล์ ZIP ที่คุณต้องการนำเข้า [1] คลิกที่ปุ่ม เปิด (Open) [2]

ดูตัวเลือกการนำเข้า

ดูตัวเลือกการนำเข้า

คุณสามารถจัดการตัวเลือกสำหรับการนำเข้าของคุณก่อนจัดทำชุดข้อมูลนำเข้า

หากแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ถูกเปิดใช้งานในบทเรียนของคุณ คุณสามารถแปลงแบบทดสอบในแพคเกจนำเข้าเป็นรูปแบบแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) [1]

นอกจากนี้ยังสามารถเขียนทับเนื้อหาการประเมินด้วย ID ที่ตรงกัน [2]

นำเข้าแบบทดสอบในปัจจุบันเป็นแบบทดสอบใหม่

นำเข้าแบบทดสอบในปัจจุบันเป็น แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)

หากสถาบันของคุณอนุญาต คุณสามารถนำเข้าแบบทดสอบในปัจจุบันไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย นำเข้าแบบทดสอบในปัจจุบันเป็นแบบทดสอบใหม่ (Import existing quizzes as New Quizzes)

หากสถาบันของคุณเปิดใช้คุณสมบัติการโอนย้ายแบบทดสอบ แถวคำถามที่เชื่อมโยงผ่านกลุ่มคำถามในแบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) จะโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) หากไม่ได้เปิดใช้คุณสมบัติการโอนย้ายแบบทดสอบโดยสถาบันของคุณ คำถามจากแถวแบบทดสอบจะต้องเพิ่มทีละรายการก่อนที่จะโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)

หมายเหตุ:

 • ตัวเลือก นำเข้าแบบทดสอบในปัจจุบันเป็นแบบทดสอบแบบใหม่ (Import existing quizzes as New Quizzes) จะแสดงเฉพาะบทเรียนที่เปิดใช้งานแบบทดสอบแบบใหม่ (New Quizzes) ไว้
 • หากคุณเปิดใช้งานแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ไว้ แต่ตัวเลือกนี้ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าสถาบันของคุณไม่ได้เปิดใช้งานการโอนย้ายแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) เมื่อนำเข้า
 • คุณไม่สามารถเลือกแถวคำถามเริ่มต้นได้เมื่อใช้ตัวเลือก นำเข้าเนื้อหาการประเมินเป็นแบบทดสอบแบบใหม่ (Import assessment content as New Quizzes)
 • แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ไม่มีคุณสมบัติในการทำแบบสำรวจ ดังนั้นแบบสำรวจที่โอนย้ายจาก แบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) จะกลายเป็นแบบทดสอบมาตรฐานใน แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)
 • หลังการโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) คำถามแบบแสดงรายการหลาย ๆ ชุดจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุเป็นคำถามที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อความสำหรับคำถามแบบ ไม่มีคำถาม (No Question) จะโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) เป็นคำถามกระตุ้น (Stimulus) ผู้สอนจะต้องเพิ่มคำถามเพื่อให้มีการจัดแสดงในแบบทดสอบ
 • กลุ่มคำถามที่มีคำถามจัดทำเองจะโอนย้ายเป็นแถวรายการในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)
 • หากแบบทดสอบถูกโอนย้ายหลายครั้ง Canvas จะใช้ระบบผสานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อถอดรหัสเนื้อหาแถวคำถามที่ควรเก็บรักษาไว้ กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจว่าเนื้อหาทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ เช่น ในกรณีที่มีผู้ใช้หลายรายทำการแก้ไขแบบทดสอบพร้อม ๆ กัน

เขียนทับเนื้อหาการประเมิน

เขียนทับเนื้อหาการประเมิน

เขียนทับเนื้อหาการประเมินด้วย ID ที่ตรงกันโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย เขียนทับเนื้อหาการประเมินที่มี ID ที่ตรงกัน (Overwrite assessment content with matching IDs)

ระบบบางส่วนมีการรีไซเคิล ID สำหรับการส่งออกใหม่แต่ละรายการ ดังนั้นหากคุณส่งออกแถวคำถามแยกสองแถว ข้อมูลจะมี ID เดียวกัน เพื่อป้องกันข้อมูลการประเมินสูญหาย Canvas จะจัดการแถวคำถามเป็นออบเจคต์แยกต่างหากไม่ว่าจะเป็น ID ใดก็ตาม การเลือกตัวเลือกนี้จะเป็นการปิดระบบความปลอดภัยและทำให้ข้อมูลการประเมินสามารถเขียนทับข้อมูลในปัจจุบันโดยใช้ ID เดียวกัน

เลือกแถวคำถาม

เลือกแถวคำถาม

ในเมนูแสดงรายการ แถวคำถามเริ่มต้น (Default Question bank) ให้เลือกแถวคำถามที่คุณต้องการใช้สำหรับแถวคำถามของคุณ  

จัดทำแถวคำถาม

จัดทำแถวคำถาม

หากคุณไม่มีแถวคำถามที่ต้องการใช้ คุณสามารถจัดทำแถวคำถามใหม่ จากเมนูแสดงรายการ เลือกตัวเลือก จัดทำแถวคำถามใหม่ (Create new question bank)

นำเข้าบทเรียน

นำเข้าบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม นำเข้า (Import) [1]

ส่วนแสดงสถานะจะแสดงสถานะการอัพโหลดเป็นเปอร์เซ็นต์ [2]

ดูงานในปัจจุบัน

หัวข้องานในปัจจุบันจะแสดงสถานะของการนำเข้าของคุณ รายงานการดำเนินการจะมีแถบความคืบหน้าแสดงซึ่งระบุเวลาที่เหลือในการนำเข้าให้เสร็จสิ้น

การนำเข้ายังแสดงสถานะอื่น ๆ สำหรับกระบวนการนำเข้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการนำเข้าบทเรียน

เมื่อจบบทเรียนแล้ว ให้ดูแบบทดสอบของคุณโดยเข้าไปที่เพจ แบบทดสอบ (Quizzes) ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation)

หมายเหตุ: หากคุณนำเข้าการประเมินของคุณไปยังแบบทดสอบแบบใหม่ (New Quizzes) คุณสามารถดูแบบทดสอบของคุณได้จากเพจ ภารกิจ (Assignments)