จะใช้ค่าปรับตั้งสำหรับบทเรียนได้อย่างไร

ลิงค์การสืบค้นค่าปรับตั้งสามารถใช้เพื่ออัพเดตและดูผู้ใช้และกลุ่มย่อยต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก โดยนอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าบทเรียนระดับต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสิทธิ์อนุญาตของคุณ

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ส่วนค่าปรับตั้งของบทเรียนของคุณจะมีให้เฉพาะผู้สอนเท่านั้น

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

ดูรายละเอียดบทเรียน

ดูรายละเอียดบทเรียน

จากแท็บ รายละเอียดบทเรียน (Course Details) คุณจะเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ของบทเรียนของคุณ ซึ่งรวมถึง ชื่อบทเรียน โควต้าที่กำหนด และสิทธิ์ใช้งานที่คุณแนบมากับเนื้อหาในบทเรียนของคุณ นอกจากนี้นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสถานะของบทเรียน หากไม่สามารถยกเลิกการเผยแพร่บทเรียนได้ จะมีข้อความเลื่อนแจ้งให้ทราบ

ดูกลุ่มย่อย

ดูกลุ่มย่อย

ในแท็บกลุ่มย่อย (Sections) คุณสามารถเพิ่มกลุ่มย่อยให้กับบทเรียนของคุณและจัดการการลงทะเบียนในกลุ่มย่อยของผู้เรียนได้

ดูการสืบค้นเนื้อหา

ดูการสืบค้นเนื้อหา

ในแท็บ การสืบค้นเนื้อหา (Navigation) คุณสามารถแก้ไขลิงค์สืบค้นเนื้อหาในบทเรียนของคุณได้ คุณสามารถลากและวางเพื่อจัดลำดับใหม่และซ่อนลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

แอพจากภายนอก (เครื่องมือ LTI) สำหรับการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนที่กำหนดค่าไว้ซึ่งปรากฏใน การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) จะปรากฏขึ้นที่นี่ด้วยเช่นกัน

ดูแอพ

ดูแอพ

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งาน ศูนย์แอพ Canvas (Canvas App Center) ในแท็บแอพ (Apps) คุณจะสามารถดูเครื่องมือการเรียนรู้จากภายนอกที่ใช้ได้ทั้งหมดใน Canvas อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าแอพได้ด้วยตนเองเช่นกัน

ดูตัวเลือกคุณสมบัติ

ดูตัวเลือกคุณสมบัติ

ในแท็บ ตัวเลือกคุณสมบัติการใช้งาน (Feature Options) คุณสามารถเปิดและปิดการใช้งานคุณสมบัติการใช้งานของ Canvas ภายในบทเรียนที่ผู้ดูแลบัญชีของคุณจัดไว้ให้ได้

ดูการผสานรวม

ดูการผสานรวม

หากเปิดใช้งานไว้โดยสถาบันของคุณ คุณยังสามารถดูแท็บการผสานการทำงานได้ด้วย จากแท็บการผสานการทำงาน คุณสามารถซิงค์ข้อมูลการลงทะเบียนไปยัง Microsoft Teams