ฉันจะนำเข้าแพคเกจการส่งออกบทเรียน Canvas ได้อย่างไร

หากคุณมีแพคเกจการส่งออกบทเรียน Canvas จากบุคคลอื่นที่คุณต้องการใช้ใน Canvas หรือคุณส่งออกบทเรียนไปก่อนหน้านี้, คุณสามารถนำเข้าบทเรียนเป็นแพคเกจส่งออกบทเรียน Canvas แพคเกจการส่งออกจะถูกนำเข้าเป็นไฟล์ IMSCC

หมายเหตุ:

 • ขณะนำเข้าบทเรียน ข้อมูลส่งออกบทเรียนจะมีข้อจำกัดเช่นเดียวกับการนำเข้าบทเรียน ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องมือการนำเข้าบทเรียน (Course Import Tool)
 • เมื่อมีการนำเข้าแพคเกจการส่งออกบทเรียน Canvas แพคเกจจะเขียนทับค่าปรับตั้งบทเรียนที่มีอยู่บางส่วน ตัวอย่างเช่น หากบทเรียนปลายทางของคุณตั้งค่าด้วยลิขสิทธิ์ส่วนตัว และคุณนำเข้าแพคเกจที่มีลิขสิทธิ์ creative commons (CC) สิทธิ์ใช้งานลิขสิทธิ์ในบทเรียนปลายทางจะเปลี่ยนจากส่วนตัว (Private) เป็น CC โปรดตรวจสอบค่าปรับตั้งบทเรียนหลังจากนำเข้าบทเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าค่าปรับตั้งที่สำคัญยังคงอยู่
 • คุณไม่สามารถแก้ไขแบบทดสอบที่มีอยู่โดยการนำเข้าเวอร์ชั่นที่มีการแก้ไข ข้อมูลนำเข้าสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดทำแบบทดสอบเป็นครั้งแรก หากคุณนำเข้าแบบทดสอบเดียวกันหลายครั้ง แบบทดสอบที่นำเข้าก่อนหน้าจะไม่ถูกเขียนทับ แต่จะทำให้มีสำเนาแบบทดสอบเดียวกันหลายชุด
 • บทเรียนกำหนดขีดจำกัดขนาดไฟล์เฉพาะไว้สำหรับพื้นที่จัดเก็บไฟล์ ขนาดไฟล์แพคเกจการส่งออกบทเรียนของคุณต้องเล็กกว่าโควต้าสำหรับบทเรียนของคุณตามที่แสดงในสถิติบทเรียน หากคุณมีพื้นที่เก็บข้อมูลไม่เพียงพอในบทเรียนของคุณเพื่อนำเข้าแพคเกจการส่งออก โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ
 • ผู้สอนจะต้องสมัครด้วยตนเองหรือเปิดใช้งานการแจ้งข้อมูลสำหรับการพูดคุยและประกาศหลังจากการนำเข้าในบทเรียนใหม่
 • แพคเกจส่งออกของ Canvas ระดับประถม (Canvas for Elementary) จะเก็บรักษาธีม Canvas ระดับประถม (Canvas for Elementary) ไว้เมื่อมีการนำเข้า

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

นำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียน

นำเข้าเนื้อหา (Import Content) ไปยังปุ่มบทเรียน (Course) นี้

คลิกที่ลิงค์ นำเข้าเนื้อหาบทเรียน (Import Course Content)

เลือกประเภทเนื้อหา

เลือกแพคเกจการส่งออกบทเรียน Canvas

จากเมนูแสดงรายการประเภทเนื้อหา (Content Type) เลือกตัวเลือก แพคเกจการส่งออกบทเรียน Canvas (Canvas Course Export Package)

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์

คลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ (Choose File)

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

เลือกไฟล์ .imscc ที่คุณต้องการนำเข้า [1] คลิกที่ปุ่ม เปิด (Open) [2]

เลือกเนื้อหาการโอนย้าย

เลือกบทเรียน

นำเข้าเนื้อหาทั้งหมดจากบทเรียนโดยเลือกปุ่มเลือกรายการ เนื้อหาทั้งหมด (All Content) [1]

หากต้องการเลือกเนื้อหาใดโดยเฉพาะ ให้คลิกที่ปุ่มเลือกรายการ เลือกเนื้อหาเฉพาะ (Select specific content) [2]

หมายเหตุ:

 • หากคุณเลือกตัวเลือกเนื้อหาเฉพาะ คุณจะต้องเลือกเนื้อหาที่ต้องการนำเข้าหลังจากพิจารณาตัวเลือกที่เหลือสำหรับเพจ หลังจากเริ่มการนำเข้าเนื้อหา จะไม่สามารถเลิกการเลือกการนำเข้าได้  
 • หากคุณเลือกตัวเลือกเนื้อหาใดเป็นการเฉพาะ ไฟล์และภาพที่เชื่อมโยงไว้ในเนื้อหาเหล่านี้ เช่น ในภารกิจ ส่วนการพูดคุย และเพจต่าง ๆ จะไม่ถูกเก็บรักษาไว้

การโอนย้ายแบบทดสอบในปัจจุบันหลายรายการไปยังแบบทดสอบใหม่

นำเข้าแบบทดสอบในปัจจุบันเป็น แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)

หากสถาบันของคุณอนุญาต คุณสามารถโอนย้ายแบบทดสอบในปัจจุบันหลายรายการไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย นำเข้าแบบทดสอบในปัจจุบันเป็นแบบทดสอบใหม่ (Import existing quizzes as New Quizzes)

หากสถาบันของคุณเปิดใช้คุณสมบัติการโอนย้ายแบบทดสอบ แถวคำถามที่เชื่อมโยงผ่านกลุ่มคำถามในแบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) จะโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) หากไม่ได้เปิดใช้คุณสมบัติการโอนย้ายแบบทดสอบโดยสถาบันของคุณ คำถามจากแถวแบบทดสอบจะต้องเพิ่มทีละรายการก่อนที่จะโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)

หมายเหตุ:

 • แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ไม่มีคุณสมบัติในการทำแบบสำรวจ ดังนั้นแบบสำรวจที่โอนย้ายจาก แบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) จะกลายเป็นแบบทดสอบมาตรฐานใน แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)
 • หลังการโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) คำถามแบบแสดงรายการหลาย ๆ ชุดจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุเป็นคำถามที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อความสำหรับคำถามแบบ ไม่มีคำถาม (No Question) จะโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) เป็นคำถามกระตุ้น (Stimulus) ผู้สอนจะต้องเพิ่มคำถามเพื่อให้มีการจัดแสดงในแบบทดสอบ
 • กลุ่มคำถามที่มีคำถามจัดทำเองจะโอนย้ายเป็นแถวรายการในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes)
 • หากแบบทดสอบถูกโอนย้ายหลายครั้ง Canvas จะใช้ระบบผสานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อถอดรหัสเนื้อหาแถวคำถามที่ควรเก็บรักษาไว้ กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจว่าเนื้อหาทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ เช่น ในกรณีที่มีผู้ใช้หลายรายทำการแก้ไขแบบทดสอบพร้อม ๆ กัน
 • แบบทดสอบฝึกหัดจาก แบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) สามารถโอนย้ายไปยังแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) ได้ หลังจากทำการโอนย้าย ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แบบทดสอบฝึกหัดจะแสดงคะแนนเป็นศูนย์ได้และจะถูกซ่อนไว้จากเพจ สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) และ เกรด (Grades)

ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด

เลือกบทเรียน

หากต้องการปรับวันครบกำหนดที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมและภารกิจสำหรับบทเรียน ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด (Adjust events and due dates)

ดูข้อความแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อหา

ดูข้อความแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อหา

ขณะนำเข้าเนื้อหา ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อชี้แจงว่าการนำเข้าเนื้อหาบทเรียนที่เหมือนกันหรือการส่งออกแพคเกจมากกว่าหนึ่งครั้งจะเป็นการเขียนทับเนื้อหาปัจจุบันของบทเรียน

นำเข้าบทเรียน

นำเข้าบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม นำเข้า (Import) [1]

ส่วนแสดงสถานะจะแสดงสถานะการอัพโหลดเป็นเปอร์เซ็นต์ [2]

ดูงานในปัจจุบัน

หัวข้องานในปัจจุบันจะแสดงสถานะของการนำเข้าของคุณ รายงานที่กำลังดำเนินการจะแสดงแถบสถานะระบุเวลาที่เหลือในการนำเข้าให้เสร็จสิ้น [1]

หากคุณเลือกที่จะเลือกเนื้อหาเฉพาะในบทเรียนของคุณ งานในปัจจุบันจะแสดงเป็น กำลังรอให้เลือก [2] ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการนำเข้า

การนำเข้ายังแสดงสถานะอื่น ๆ สำหรับกระบวนการนำเข้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการนำเข้าบทเรียน

ดูเนื้อหาจากส่วนการนำเข้าที่เสร็จสิ้นแล้วโดยเข้าไปที่ลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน