จะเพิ่มแอพจากภายนอกไว้ในบทเรียนได้อย่างไร

คุณสามารถค้นหาแอพสำหรับใช้ในบทเรียนของคุณได้จากหลายที่มา คุณสามารถเพิ่มแอพจากภายนอกใน ศูนย์แอพ Canvas, Edu App Center หรือผ่านเครื่องมือที่ผู้ให้บริการจัดไว้ให้

หลังจากกำหนดค่าแล้ว อาจสามารถเพิ่มแอพจากภายนอกไปยังหน่วยการเรียน ส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน Rich Content Editor และภารกิจต่าง ๆ แอพจากภายนอกควรมีระบุตำแหน่งการจัดวางแอพใน Canvas อยู่ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพจากภายนอก

ดูศูนย์แอพ Canvas

ดูศูนย์แอพ Canvas

จากค่าปรับตั้งบทเรียน ศูนย์แอพ คือช่องทางสำหรับคุณไปยังเครื่องมือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถผสานรวมได้ง่าย ๆ กับบัญชี Canvas หรือบทเรียนใน Canvas: แอพเหล่านี้สามารถติดตั้งไปยัง Canvas ได้โดยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ดู Edu App Center

หากสถาบันของคุณไม่ได้กำหนดค่าศูนย์แอพ Canvas ไว้ Edu App Center คือรายการดัชนีสำหรับแอพจากภายนอกทั้งหมดในปัจจุบันที่ใช้งานได้กับ Canvas และจะมีการอัพเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

แอพแต่ละตัวระบุรายละเอียดที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดค่าแอพด้วยตัวเองผ่าน URL, หรือ XML

ใช้เครื่องมือที่จัดหาโดยผู้ให้บริการ

ใช้เครื่องมือที่จัดหาโดยผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการหลายรายมีการผสานรวมการทำงานของเครื่องมือจากภายนอกจัดไว้ ผู้ใให้บริการจะมีหน้าปลายทางของตนเองที่ระบุคำแนะนำในการกำหนดค่าและใช้เครื่องมือดังกล่าว ผู้ให้บริการบางรายอาจมี Common Cartridge สำหรับนำเข้าเครื่องมือจัดไว้ให้กับคุณ อย่างไรก็ตาม แอพที่ใช้โดยผู้ให้บริการจะต้องมีคีย์และข้อมูลลับที่จัดหาโดยผู้ให้บริการ และจะต้องกำหนดค่าด้วยตัวเองผ่านทาง URL, หรือ XML