ฉันจะค้นหาผลลัพธ์ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มในบทเรียนได้อย่างไร

ผลลัพธ์ทั้งหมดที่เพิ่มเข้าไปในระดับบัญชีผู้ใช้หรือระดับบัญชีย่อยมีจัดไว้ให้สำหรับคุณในฐานะผู้สอน คุณสามารถค้นหาและนำเข้ามาตรฐานทางบัญชี (Account Standards) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ถูกจัดทำโดยผู้ดูแลระบบของ Canvas (Canvas Administrator) สำหรับทั้งสถาบัน นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหามาตรฐานหลักทั่วไปของรัฐ (Common Core State Standards)

คุณสามารถนำเข้าผลลัพธ์แต่ละรายการหรือนำเข้ากลุ่มผลลัพธ์ทั้งหมด

บทเรียนนี้แสดงวิธีการค้นหาผลลัพธ์ในมุมมองเพจผลลัพธ์ (Outcomes) แบบคลาสสิค หากเพจผลลัพธ์ (Outcomes) ในบทเรียนของคุณแสดงผลแตกต่างไปจากภาพในบทเรียนนี้ ให้เรียนรู้วิธีการค้นหาผลลัพธ์ในบทเรียนภายในบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างคุณสมบัติ การจัดการผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Improved Outcomes Management) ไว้

เปิดผลลัพธ์

เปิดผลลัพธ์

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ ผลลัพธ์ (Outcomes)

ค้นหาผลลัพธ์

ค้นหาผลลัพธ์

คลิกที่ปุ่มค้นหา (Find)

นำเข้าผลลัพธ์

เลือกชื่อของกลุ่มผลลัพธ์เพื่อดูผลลัพธ์ที่มี [1] นอกจากนี้คุณยังสามารถดูกลุ่มผลลัพธ์ภายในกลุ่มผลลัพธ์อื่น ๆ

ขณะระบุตำแหน่งผลลัพธ์แล้ว ให้คลิกที่ชื่อผลลัพธ์ที่คุณต้องการนำเข้า [2] คลิกที่ปุ่ม นำเข้า (Import) [3]

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้ากลุ่มผลลัพธ์ทั้งหมดได้

ดูผลลัพธ์

ดูผลลัพธ์ที่นำเข้า

ผลลัพธ์และกลุ่มผลลัพธ์จะถูกนำเข้าสู่ระดับผลลัพธ์หลัก เรียนรู้วิธีการย้ายผลลัพธ์หรือกลุ่มผลลัพธ์