จะใช้คอลัมน์ รวม (Total) ในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ได้อย่างไร

คอลัมน์ รวม (Total) ในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) จะแสดงยอดรวมของภารกิจที่มีการให้เกรดทั้งหมดในบทเรียน รวมทั้งภารกิจที่มีเกรดที่ซ่อนไว้

คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์ทั้งหมดในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ของคุณ คอลัมน์ รวม (Total) สามารถย้ายไปที่ด้านหน้าของสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) หรือจัดเรียงเพื่อให้แสดงเกรดแบบไล่ลำดับน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้ คุณสามารถสลับเกรดรวมของผู้เรียนของคุณจากเปอร์เซ็นต์เป็นค่าคะแนนในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ตามค่าเริ่มต้น เกรดรวมจะปรากฏขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์พร้อมทศนิยมสองตำแหน่ง

หมายเหตุ:

  • การดูเกรดรวมเป็นค่าคะแนนสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้กลุ่มภารกิจแบบไม่ได้ถ่วงน้ำหนักในบทเรียนของคุณเท่านั้น หาก กลุ่มภารกิจเป็นแบบถ่วงน้ำหนัก, คะแนนจะไม่สามารถจัดแสดงสำหรับเกรดรวมได้
  • การดูคอลัมน์รวม (Total Column) ในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) อาจถูกจำกัดเมื่อมีการเปิดใช้งานระยะเวลาการให้เกรดแบบหลายช่วงไว้ คุณสมบัตินี้ยังจำกัดการเปิดดูเกรดรวมในเพจ เกรด (Grade) ของผู้เรียนด้วย
  • หากมีการเปิดใช้งาน ระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง (Multiple Grading Periods) ในบทเรียน และระยะเวลาการให้เกรดมีการถ่วงน้ำหนัก จะไม่สามารถแสดงคะแนนสำหรับเกรดรวมได้

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

เปิดเมนูคอลัมน์ รวม (Total)

เปิดเมนูคอลัมน์ รวม (Total)

เลื่อนเมาส์ไปที่หัวคอลัมน์ รวม (Total) แล้วคลิกที่เมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม (More Options)

จัดเรียงคอลัมน์ รวม (Total)

จัดเรียงคอลัมน์ รวม (Total)

จัดเรียงสมดบันทึกเกรด (Gradebook) โดยอิงเกรดรวมจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยโดยคลิกที่ลิงค์ เรียงจาก (Sort by) [1] จากนั้นเลือกตัวเลือก เกรด - ต่ำไปสูง (Grade - Low to High) หรือ เกรด - สูงไปต่ำ (Grade - High to Low) [2]

สลับเป็นคะแนน

สลับเป็นคะแนน

ตามค่าเริ่มต้น เกรดรวมจะปรากฏขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์พร้อมทศนิยมสองตำแหน่ง

หากบทเรียนของคุณใช้กลุ่มภารกิจแบบไม่ได้ถ่วงน้ำหนัก คุณสามารถดูเกรดรวมของผู้เรียนของคุณเป็นคะแนนได้ คลิกที่ลิงค์ แสดงเป็นคะแนน (Display as Points)

ดูคำเตือนคะแนน

Canvas ยืนยันว่าคุณต้องการสลับไปใช้มุมมองแบบเกรดรวม หากไม่ต้องการดูข้อความเตือนนี้สำหรับบทเรียนของคุณอีก ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ไม่แสดง (Don't show...) [1]

คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ [2]

สลับเป็นเปอร์เซ็นต์

สลับเป็นเปอร์เซ็นต์

คุณสามารถสลับกลับไปเป็นเปอร์เซ็นต์โดยคลิกที่ไอคอนเมนู รวม (Total) แล้วเลือก แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ (Display as Percentage)

ย้ายคอลัมน์ รวม (Total)

ย้ายคอลัมน์ รวม (Total)

ย้ายคอลัมน์ รวม (Total) ไปด้านหน้าของสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) โดยคลิกที่ลิงค์ ย้ายไปด้านหน้า (Move to Front)