ฉันจะดูข้อมูลวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนในบทเรียนได้อย่างไร

ข้อมูลวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนจะทำให้คุณทราบว่าผู้เรียนรายใดมีผลสัมฤทธิ์ในบทเรียนของคุณมากแค่ไหน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนหลังจากที่บทเรียนของคุณสรุปแล้ว

สถาบันของคุณอาจอนุญาตให้ผู้เรียนดูข้อมูลวิเคราะห์บทเรียนของตนเอง ซึ่งจะช่วยแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมในบทเรียนและการปฏิสัมพันธ์ของพวกเขา หากเปิดใช้สิทธิ์อนุญาตนี้ มุมมองของคุณและมุมมองของผู้เรียนเกี่ยวกับข้อมูลวิเคราะห์จะเหมือนกัน

หมายเหตุ:

  • คุณสมบัติข้อมูลวิเคราะห์ (Analytics) ที่แสดงในบทเรียนนี้จะถูกลบออกในเวอร์ชั่นต่อ ๆ ไปและจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics) ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่ (New Analytics)
  • การดูข้อมูลวิเคราะห์คือสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทเรียน หากคุณไม่สามารถดูข้อมูลวิเคราะห์ได้ แสดงว่าสถาบันของคุณจำกัดคุณสมบัตินี้ไว้
  • ข้อมูลวิเคราะห์สามารถใช้งานได้ผ่านเพจบุคคล (People) และดูได้จากเพจรายละเอียดผู้ใช้ของผู้เรียน

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

เปิดข้อมูลวิเคราะห์บทเรียน

เปิดข้อมูลวิเคราะห์บทเรียน

คลิกที่ปุ่ม ดูข้อมูลวิเคราะห์บทเรียน (View Course Analytics)

เปิดข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน

จากตารางข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียน (Student Analytics) ให้คลิกที่ชื่อของผู้เรียน

ค้นหาผู้เรียนโดยคุณสามารถจัดเรียงตารางตามชื่อผู้เรียน มุมมองเพจ การมีส่วนร่วมและคะแนนปัจจุบัน ตารางข้อมูลวิเคราะห์มีการแบ่งหน้าไว้เพื่อให้คุณสามารถดูผู้เรียนได้มากขึ้นหากคุณเลื่อนเพจลงมา

ดูข้อมูลผู้เรียน

ขณะดูข้อมูลวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนแต่ละคน คุณสามารถดูชื่อผู้เรียนและเปอร์เซ็นต์ในปัจจุบันในบทเรียนได้ [1] ส่งข้อความโดยตรงไปยังผู้เรียนโดยคลิกที่ไอคอนส่ง [2]

หากต้องการดูข้อมูลวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนรายอื่น ให้คลิกที่ปุ่มถัดไปหรือก่อนหน้าในเมนูผู้ใช้ [3] หรือระบุผู้เรียนในเมนูแสดงรายการ [4]

ดูกราฟข้อมูลวิเคราะห์

ดูกราฟข้อมูลวิเคราะห์

ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลวิเคราะห์จะแสดงในรูปแบบกราฟ มีกราฟอยู่สี่ประเภทได้แก่ กิจกรรมตามวันที่ (Activity by Date) การสื่อสาร (Communication) ผลงานจัดส่ง (Submissions) และเกรด (Grades)

ดูกิจกรรมตามวันที่

กราฟกิจกรรมตามวันที่จะแสดงกิจกรรมทั้งหมดของบทเรียนสำหรับผู้เรียน แกน x ใช้ระบุวันที่ของบทเรียน ในขณะที่แกน y ใช้ระบุจำนวนการเปิดดูเพจ แถบสีน้ำเงินเข้มใช้ระบุการมีส่วนร่วมในบทเรียน หากวันที่ครอบคลุมเฉพาะการเปิดดูเพจ แถบจะแสดงเป็นสีฟ้าอ่อนเท่านั้น

กราฟจะเปลี่ยนการแสดงแถบรายการตามระยะเวลา กิจกรรมที่มีอายุน้อยกว่าหกเดือนจะแสดงแถบเป็นกิจกรรมรายวัน แถบหกเดือนจะแสดงเป็นกิจกรรมรายสัปดาห์ และแถบประมาณหนึ่งปีจะแสดงเป็นกิจกรรมรายเดือน ดูรายละเอียดกราฟแท่งโดยเลื่อนไปที่แถวรายการเฉพาะที่คุณต้องการดู มุมมองรายสัปดาห์แสดงวันแรกและวันสุดท้ายของสัปดาห์ มุมมองรายเดือนแสดงเดือนและปี ขนาดหน้าต่างเบราเซอร์ ระดับการซูมและความละเอียดหน้าจออาจมีผลต่อการแสดงแถบรายการ

การดำเนินการของผู้ใช้ต่อไปนี้จะเป็นการจัดทำการเข้าร่วมบทเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลวิเคราะห์:

  • โหลดส่วนความร่วมมือเพื่อดู/แก้ไขเอกสาร
  • เข้าร่วมการประชุมทางเว็บ
  • โพสต์ความเห็นใหม่ในการพูดคุยหรือการประกาศ
  • ส่งแบบทดสอบ
  • เริ่มทำแบบทดสอบ
  • ส่งภารกิจ
  • จัดทำเพจ wiki

 

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูข้อมูลการมีส่วนร่วมสำหรับเนื้อหาเฉพาะในรายงานการสืบค้นบทเรียน

ดูการสื่อสาร

กราฟการสื่อสาร (Communication) จะแสดงการพูดคุยที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในกล่องจดหมายของ Canvas (Canvas Inbox) แกน y ใช้ระบุประเภทผู้ใช้ ไอคอนข้อความสีส้มจะปรากฏเมื่อผู้เรียนส่งข้อความถึงผู้สอนและไอคอนข้อความสีน้ำเงินจะปรากฏเมื่อผู้สอนส่งข้อความถึงผู้เรียน แกน x ใช้ระบุวันที่ของการโต้ตอบ

ดูรายละเอียดกราฟแท่งโดยเลื่อนไปที่แถวรายการเฉพาะที่คุณต้องการดู คุณสามารถดูวันที่ของการสื่อสารและจำนวนข้อความที่ส่ง ข้อความคือข้อความส่วนบุคคลที่ส่งผ่านจากผู้ใช้รายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่ง ในชุดข้อความติดต่อ แต่ละข้อความจะถูกนับแยกกัน จากการพูดคุยเป็นกลุ่ม การโต้ตอบจะถูกนับตราบเท่าที่ผู้เรียนเป็นหนึ่งในผู้รับสาร การแจ้งข้อมูลจะไม่รวมอยู่ในข้อมูลวิเคราะห์ เว้นแต่ผู้ใช้จะดำเนินการกับส่วนการแจ้งข้อมูลและเขียนข้อความใหม่ที่ส่งผ่านกล่องจดหมายของ Canvas ประกาศไม่รวมอยู่ในข้อมูลวิเคราะห์การสื่อสาร

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูข้อมูลการสื่อสารเฉพาะในรายงานการโต้ตอบของผู้เรียน

ดูผลงานจัดส่ง

ดูผลงานจัดส่ง

กราฟผลงานจัดส่ง (Submissions) จะแสดงสถานะของภารกิจแต่ละภารกิจสำหรับผู้เรียน แกน y ใช้ระบุแต่ละภารกิจ ในขณะที่แกน x ใช้ระบุวันที่ของผลงานจัดส่ง วงกลมสีเขียวระบุภารกิจที่ส่งตรงเวลา สามเหลี่ยมสีเหลืองระบุภารกิจที่ส่งล่าช้า สี่เหลี่ยมสีแดงระบุภารกิจที่ขาดหายไป (ไม่ได้ส่ง) วงกลมสีขาวที่มีกรอบสีดำระบุภารกิจที่มีวันครบกำหนดในอนาคต

หากผลงานจัดส่งมีวันครบกำหนด ผลงานจัดส่งอาจมีเส้นแนวนอนอยู่ด้วย เส้นนี้ใช้ระบุว่าภารกิจถูกส่งเมื่อใด ในขณะที่รูปทรงใช้ระบุวันครบกำหนดจริง หากผลงานจัดส่งถูกส่งก่อนวันครบกำหนด เส้นแนวนอนจะเป็นสีเขียว หากถูกส่งหลังวันครบกำหนด เส้นแนวนอนจะเป็นสีเหลือง ผลงานจัดส่งที่ไม่มีเส้นแนวนอนแสดงว่าไม่มีวันครบกำหนดหรือส่งภารกิจในวันครบกำหนด

ดูรายละเอียดกราฟแท่งโดยเลื่อนไปที่แถวรายการเฉพาะที่คุณต้องการดู ภารกิจปัจจุบันและที่ผ่านมารวมถึงชื่อภารกิจ วันครบกำหนด (ถ้ามี) วันที่ของผลงานจัดส่งและคะแนน ภารกิจในอนาคตครอบคลุมชื่อภารกิจ วันครบกำหนด (ถ้ามี) และคะแนน

หมายเหตุ: แผนภูมิผลงานจัดส่ง (Submissions) ไม่ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจที่ไม่ต้องส่ง (เช่น ไม่ได้ให้เกรด ภารกิจแบบเอกสาร) ภารกิจที่ได้รับการยกเว้นหรือภารกิจที่ไม่ใช้กับผู้เรียนเนื่องจากภารกิจแตกต่างกัน

ดูเกรด

กราฟเกรด (Grades) แสดง คะแนนมัธยฐาน คะแนนสูงและต่ำสำหรับแต่ละภารกิจ แกน x ใช้ระบุภารกิจแต่ละภารกิจ ในขณะที่แกน y ใช้ระบุจำนวนคะแนนสำหรับภารกิจ เส้นสีดำแนวตั้งจะแสดงจากคะแนนสูงสุดไปยังคะแนนต่ำสุด [1] กล่องสีเทาจะแสดงจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ถึง 25 [2] เส้นสีดำแนวนอนแสดงคะแนนมัธยฐานสำหรับภารกิจ [3]

คะแนนของผู้เรียนจะระบุด้วยรูปทรงเดียวกับที่พบในกราฟผลงานจัดส่ง (Submissions) วงกลมสีเขียวระบุภารกิจที่มีคะแนนดี คะแนนดีเท่ากับหรือมากกว่าคะแนนเฉลี่ย สามเหลี่ยมสีเหลืองระบุภารกิจที่มีคะแนนที่ยอมรับได้ คะแนนที่ยอมรับได้อยู่ต่ำกว่าค่ามัธยฐานแต่ยังอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ถึง 25 สี่เหลี่ยมสีแดงระบุภารกิจที่มีคะแนนต่ำ คะแนนที่ไม่ดีอยู่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25

หากต้องการดูชื่อภารกิจและรายละเอียด ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไว้ที่กราฟ [4]

ดูตารางข้อมูลวิเคราะห์

ดูตารางข้อมูลวิเคราะห์

เพื่อดูข้อมูลวิเคราะห์โดยไม่ต้องเลื่อนเมาส์ไปเหนือคอลัมน์กราฟ โดยคุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบตาราง สลับไปใช้รูปแบบตาราง โดยคลิกที่ไอคอนข้อมูลวิเคราะห์ ไอคอนจะเปลี่ยนจากด้านซ้ายไปด้านขวา ซึ่งระบุมุมมองข้อมูลวิเคราะห์ในปัจจุบัน

ดูข้อมูลตาราง

ดูข้อมูลตาราง

ตารางใช้กับทุกกราฟในเพจที่เกี่ยวข้อง และแต่ละคอลัมน์จะระบุข้อมูลภายในกราฟที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกราฟิกจะแสดงตามคอลัมน์

ดูการแบ่งเพจตาราง

แต่ละตารางมีการแบ่งเพจเป็น 30 รายการต่อเพจ สามารถดูเพจเพิ่มเติมได้โดยเลื่อนไปยังเพจถัดไป