ฉันสามารถใช้ตัวเลือกใดเพื่อปรับเกรดแบบทดสอบในบทเรียน

หากคุณเผยแพร่แบบทดสอบที่ต้องมีการแก้ไขโดยบังเอิญ คุณสามารถใช้การปรับเกรดแบบทดสอบเพื่อแก้ไขคำถามแบบทดสอบที่มีอยู่และบอกให้ Canvas คำนวณเกรดของผู้เรียนใหม่

การปรับเกรดแบบทดสอบใช้ได้กับคำถามแบบทดสอบบางอย่างเท่านั้นและปรับใช้กับผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น การเพิ่มหรือการลบคำถามจะไม่ใช่ตัวสั่งการคุณสมบัติการปรับเกรดแบบทดสอบ นอกจากนี้ การแก้ไขค่าคะแนนสำหรับคำถามแบบทดสอบจะไม่ใช่ตัวสั่งการการปรับเกรดแบบทดสอบ แบบทดสอบของผู้เรียนที่ส่งมาจะแสดงค่าคะแนนที่มีการอัพเดต แต่เกรดปัจจุบันจะไม่เปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) หากคุณแก้ไขแบบทดสอบของคุณในวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธีนี้ คุณควรจะควบคุมเนื้อหาแบบทดสอบ และให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบซ้ำ

คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วและมีการแก้ไขเฉพาะคำถามแบบทดสอบที่มีอยู่

เมื่อการปรับเกรดแบบทดสอบเสร็จสิ้น คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการปรับเกรดใหม่เสร็จสิ้นแล้ว

ประเภทคำถามปรับเกรด

ประเภทคำถามปรับเกรด

ปัจจุบันการปรับเกรดแบบทดสอบใช้ได้กับคำถามหลายตัวเลือก (Multiple Choice) จริง/ไม่จริง (True/False) และประเภทคำถามแบบหลายคำตอบ (Multiple Answers)

ข้อจำกัดในการปรับเกรด

การปรับเกรดแบบทดสอบใช้ไม่ได้กับคำถามที่ เชื่อมโยง ไปยังแถวคำถามเนื่องจากคำถามอาจถูกใช้ในแบบทดสอบมากกว่าหนึ่งแบบ

นอกจากนี้การเพิ่มหรือลบคำตอบจากคำถามที่มีผลงานจัดส่งจะเป็นการปิดตัวเลือกในการปรับเกรดคำถามดังกล่าว

ตัวเลือกการปรับเกรด

ตัวเลือกการปรับเกรด

หากมีการแก้ไขคำตอบที่ถูกต้องในคำถามแบบทดสอบ Canvas จะแสดงตัวเลือกการปรับเกรดแบบทดสอบสูงสุดสี่ตัวเลือก ขึ้นอยู่กับประเภทของคำถาม

ให้คะแนนสำหรับทั้งสองคำตอบ

ให้คะแนนสำหรับทั้งสองคำตอบ

เมื่อใช้ข้อมูลวิเคราะห์แบบทดสอบหรือผลตอบรับของผู้เรียน คุณอาจพบว่าผู้เรียนพบว่าคำถามสับสนเกินไป หรือพบว่าคำถามสามารถแสดงคำตอบได้หลายคำตอบโดยที่มีการเลือกไว้เพียงรายการเดียวเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือก ให้คะแนนสำหรับคำตอบที่ถูกแก้ไขและคำตอบที่ถูกต้องก่อนหน้านี้ (Award points for both corrected and previously correct answers) เพื่อไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากการแก้ไขดังกล่าว

หมายเหตุ:

  • หากคำถามถูกปรับเกรดหลายครั้ง คะแนน (Award point) สำหรับคำตอบที่แก้ไขและคำตอบที่ถูกต้องก่อนหน้านี้จะพิจารณาคะแนนเฉพาะคำตอบที่มีการแก้ไขและคำตอบล่าสุดจะถูกกำกับว่าถูกต้อง
  • ตัวเลือกนี้จะไม่สามารถใช้ได้สำหรับคำถามแบบหลายคำตอบ (Multiple Answer)

ให้คะแนนสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง

ให้คะแนนสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง

บางครั้งคำตอบที่ไม่ถูกต้องอาจถูกกำกับว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับแบบทดสอบ ตัวเลือก ให้คะแนนสำหรับคำตอบที่แก้ไขเท่านั้น (Only award points for the corrected answer) ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขคำตอบและให้เครดิตกับผู้ที่เลือกคำตอบที่ควรจะแก้ไข

ให้คะแนนเต็มสำหรับทุกคน

ให้คะแนนเต็มสำหรับทุกคน

ในบางกรณีอาจเป็นการเหมาะสมที่จะให้คะแนนเต็มกับทุกคนสำหรับคำถามบางข้อ เลือกตัวเลือก ให้คะแนนเต็มกับทุกคนสำหรับคำถามนี้ (Give everyone full credit for this question)

อัพเดตโดยไม่ต้องมีการปรับเกรด

อัพเดตโดยไม่ต้องมีการปรับเกรด

หากคุณต้องการปรับปรุงคำถามของคุณหรือคำตอบสำหรับแบบทดสอบในอนาคต คุณสามารถเลือกตัวเลือก อัพเดตคำถามโดยไม่ต้องมีการปรับเกรด (Update question without regrading) เพื่ออัพเดตคำถามโดยไม่ต้องมีการปรับเกรดผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว