จะใช้เพจผลลัพธ์ในบทเรียนได้อย่างไร

ผลลัพธ์ถูกใช้เพื่อติดตามความเชี่ยวชาญในบทเรียน จากเพจผลลัพธ์ คุณสามารถจัดทำและจัดการผลลัพธ์ จัดทำกลุ่มผลลัพธ์ นำเข้าผลลัพธ์และจัดการเกณฑ์การให้คะแนน

บทเรียนนี้แสดงวิธีการใช้เพจ ผลลัพธ์ (Outcomes) ในมุมมองเพจ ผลลัพธ์ (Outcomes) แบบคลาสสิค หากเพจผลลัพธ์ (Outcomes) ในบทเรียนของคุณแสดงผลแตกต่างไปจากภาพในบทเรียนนี้ ให้เรียนรู้วิธีการใช้เพจผลลัพธ์บทเรียนจากบทเรียนภายในบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานตัวเลือกคุณสมบัติ การจัดการผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Improved Outcomes Management) ไว้

เปิดผลลัพธ์

เปิดผลลัพธ์

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ ผลลัพธ์ (Outcomes)

ดูผลลัพธ์

จากเพจผลลัพธ์ คุณสามารถจัดทำผลลัพธ์ใหม่ [1] จัดทำกลุ่มผลลัพธ์ใหม่ [2] และ ค้นหาผลลัพธ์ [3] หากคุณได้รับสิทธิ์อนุญาต คุณสามารถนำเข้าผลลัพธ์ [4]

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผลลัพธ์ โดยคลิกที่ชื่อของกลุ่มผลลัพธ์ [5]

ดูผลลัพธ์ โดยคลิกที่ชื่อของผลลัพธ์ [6]

ดูผลลัพธ์

ดูผลลัพธ์ โดยคลิกที่ชื่อของผลลัพธ์ [1]

คุณสามารถดูรายละเอียดผลลัพธ์ [2] คะแนนตามเกณฑ์ [3] คะแนนที่จำเป็นสำหรับความเชี่ยวชาญ [4] วิธีการคำนวณ [5] และรายละเอียดวิธีการคำนวณ [6]

ดูรายการที่ปรับประสานกับผลลัพธ์และผลงาน โดยคลิกที่ชื่อผลลัพธ์ [7]

หมายเหตุ: หากคะแนนความเชี่ยวชาญและวิธีการคำนวณไม่ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์ของคุณ แสดงว่าสถาบันของคุณเปิดใช้งานคะแนนความเชี่ยวชาญและวิธีการคำนวณไว้สำหรับทั้งบทเรียน

จัดการผลลัพธ์และกลุ่มผลลัพธ์

จัดการผลลัพธ์

คุณสามารถย้าย [1] แก้ไข [2] หรือลบ [3] ผลลัพธ์หรือกลุ่มผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบผลลัพธ์ที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนได้

ดูมุมมองผู้เรียน

ดูเพจดัชนีผลลัพธ์ในฐานะผู้เรียน โดยคลิกที่ปุ่ม มุมมองผู้เรียน (Student View)

หมายเหตุ: หากลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเพจถูกปิดใช้งานและซ่อนจากผู้เรียน ปุ่ม มุมมองผู้เรียน จะไม่ปรากฏขึ้น