วันครบกำหนดสำหรับภารกิจและวันที่พร้อมใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

นอกเหนือจากการกำหนดวันที่สำหรับภารกิจ ผู้สอนยังสามารถระบุช่วงวันที่เฉพาะที่ผู้เรียนสามารถส่งภารกิจ วันที่เหล่านี้คือวันที่พร้อมใช้งาน วันที่เหล่านี้เป็นวันที่เผื่อเลือกและสามารถกำหนดได้ตามรูปแบบการจัดการภารกิจของคุณ

ในแบบทดสอบ (Quizzes) วันที่พร้อมใช้งานอาจมีผลต่อผลงานจัดส่งของผู้เรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก บทเรียนเกี่ยวกับวันที่พร้อมใช้งานสำหรับบทเรียน

หมายเหตุ:

 • ด้านล่างของฟิลด์ วันครบกำหนด (Due Date) และวันที่พร้อมใช้งาน (Availability date) Canvas จะแสดงวันที่และเวลาตามเขตเวลาในบริบทที่เกี่ยวข้อง หากคุณจัดการบทเรียนในเขตเวลาอื่นที่ไม่ใช่เขตเวลาของคุณ และจัดทำหรือแก้ไขวันครบกำหนดสำหรับภารกิจ เวลาสำหรับบทเรียนและเวลาท้องถิ่นจะปรากฏขึ้นเพื่อใช้อ้างอิง
 • หากเปิดใช้งาน ระยะเวลาให้เกรดหลายช่วง (Multiple Grading Periods) ไว้ เฉพาะวันครบกำหนดเท่านั้นที่จะถูกตรวจสอบกับระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้ว วันที่พร้อมใช้งานจะไม่มีผลเกี่ยวข้อง
 • ผู้เรียนจะได้รับการแจ้งข้อมูลว่าคุณเผยแพร่ภารกิจหรือไม่แม้ว่าจะไม่ถึงวันที่พร้อมใช้งานก็ตาม ขึ้นอยู่กับค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดูวันครบกำหนด

ดูวันครบกำหนด

วันครบกำหนดคือวันที่และเวลาที่กำหนดไว้สำหรับภารกิจ ภารกิจของผู้เรียนที่จัดส่งหลังจากวันครบกำหนดจะถูกกำกับว่าล่าช้าในสมุดบันทึกเกรด วันครบกำหนด (Due Dates) ไม่ได้เป็นเงื่อนไขภาคบังคับใน Canvas แต่จะเป็นประโยชน์ในการจัดการกระบวนงานภายในบทเรียนและสำหรับกำหนดเวลาต่าง ๆ

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเวลาเฉพาะภายใต้วันคครบกำหนดเหล่านี้ เมื่อมีการแก้ไขเวลาครบกำหนดสำหรับภารกิจ ค่าวินาทีจะปรับค่าเริ่มต้นเป็น 0 ยกเว้นหากค่านาทีถูกปรับเป็น 59 ซึ่งในกรณีนี้วินาทีจะถูกกำหนดไว้เป็น 59 เช่นกัน เช่น หากคุณกำหนดวันครบกำหนดไว้ที่ 19 กันยายนเวลา 4:15 pm ผลงานจัดส่งของผู้เรียนที่มีขึ้น ณ หรือหลังจาก 19 กันยายนเวลา 4:15:01 จะถูกกำกับว่าล่าช้า

หากวันที่ไม่มีเวลาระบุไว้ วันที่ที่ระบุจะปรับค่าเริ่มต้นเป็นกำหนดเวลาเริ่มต้นของบทเรียน

ดูวันที่พร้อมใช้งาน

ดูวันที่พร้อมใช้งาน

หากคุณต้องการกำหนดช่วงวันที่สำหรับผู้เรียนในการดูและจัดส่งภารกิจ คุณสามารถกำหนดวันที่พร้อมใช้งานได้ วันที่พร้อมใช้งานเรียกอีกอย่างว่าวันที่ล็อค

ใช้ได้จาก (Available From) [1]: วันที่และเวลาที่ภารกิจจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้เรียน หากวันครบกำหนดไม่มีเวลาระบุไว้ วันที่ที่ระบุจะปรับค่าเริ่มต้นเป็นกำหนดเวลาเริ่มต้นของบทเรียน ผู้เรียนจะไม่สามารถดูเนื้อหาภารกิจได้จนกว่าจะพ้นจากวันที่ใช้ได้จาก (Available from date) ไปแล้ว

จนถึง (Until) [2]: วันที่และเวลาเมื่อผู้เรียนไม่สามารถส่งภารกิจได้อีกต่อไป หากไม่มีเวลากำหนดไว้ เวลาจะปรับค่าเริ่มต้นเป็น 11:59 pm ตามเขตเวลาของบทเรียน และภารกิจจะปิดในเวลา 12:00:00 am ในวันถัดไป

เมื่อมีการเผยแพร่ภารกิจ วันที่พร้อมใช้งานที่ปล่อยว่างไว้จะทำให้สามารถจัดส่งภารกิจได้ทุกเมื่อตลอดระยะเวลาของบทเรียน

ดูรายละเอียดภารกิจ

ดูรายละเอียดภารกิจ

หลังจากบันทึกภารกิจของคุณแล้ว คุณสามารถดูรายละเอียดสำหรับภารกิจได้ หากมีวันครบกำหนดสำหรับภารกิจ วันที่ดังกล่าวจะแสดงอยู่ด้านล่างหัวเรื่อง กำหนดเวลา (Due) [1] หากมีวันที่พร้อมใช้งานระบุไว้ ข้อมูลจะแสดงอยู่ด้านล่าง ใช้ได้จาก (Available from) และ ถึง (Until) [2]

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายละเอียดสำหรับภารกิจทั้งหมดใน เพจดัชนีภารกิจ (Assignments Index Page)

ดูคำตอบที่ถูกต้องในแบบทดสอบ

ดูคำตอบที่ถูกต้องในแบบทดสอบ

ในแบบทดสอบ (Quizzes) วันที่ ถึง (Until) จะไม่จำกัดสิทธิ์ผู้เรียนในการดูผลการทดสอบของตน เช่น คุณอาจไม่ต้องการให้ผู้เรียนดูผลกาารทดสอบหลังจากวันที่ ถึง (Until) ทำการแก้ไขได้โดยจะต้องแก้ไขตัวเลือกแบบทดสอบและจำกัดผลการทดสอบไว้

การดำเนินการกับกำหนดเวลาและวันที่พร้อมใช้งาน

วันครบกำหนด (Due Dates) และวันที่พร้อมใช้งาน (Availability Dates) สามารถใช้ร่วมกัน ขึ้นอยู่กับแนวทางการจัดการภารกิจของคุณ ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ที่มักพบได้บ่อยที่คุณสามารถกำหนดวันที่ได้ ตัวอย่างทั้งหมดมีวันครบกำหนด (Due Date) แม้ว่าจะไม่ได้กำหนดไว้สำหรับภารกิจก็ตาม  

จัดทำภารกิจแบบเปิด

จัดทำภารกิจแบบเปิด

หากต้องการเปิดภารกิจค้างไว้ระหว่างบทเรียน อย่ากำหนดวันที่พร้อมใช้งาน หากไม่ได้กำหนดวันที่พร้อมใช้งานไว้ จะสามารถส่งภารกิจได้โดยผู้ใช้ทั้งหมดจนกว่าจะสิ้นสุดบทเรียน

เช่น หากคุณต้องการให้ผู้เรียนสามารถดูและส่งภารกิจได้ทุกเมื่อ และมีการให้รางวัลผู้ที่จัดส่งภายในวันครบกำหนดที่ 19 กันยายน เวลา 11:59 pm ให้กำหนดวันครบกำหนด (Due Date) ไว้

Canvas จะตรวจดูและให้คะแนนภารกิจดังนี้

 • Canvas จะเปิดภารกิจสำหรับผลงานจัดส่งของผู้เรียนทั้งหมดในวันแรกของบทเรียน (ตามวันที่ของเทอมและเขตเวลาของบทเรียน)
 • จากสมุดบันทึกเกรด ภารกิจจะถูกกำกับว่าตรงตามกำหนดหากจัดส่งภายในวันที่ 19 กันยายน เวลา 11:59 pm (ตามเขตเวลาของบทเรียน)
 • จากสมุดบันทึกเกรด ภารกิจจะถูกกำกับว่าล่าช้าหากจัดส่ง ณ หรือหลังจากวันที่ 20 กันยายน เวลา 12:00:00 am (ตามเขตเวลาของบทเรียน)
 • Canvas จะสรุปภารกิจสำหรับผลงานจัดส่งของผู้เรียนทั้งหมดในวันสุดท้ายของบทเรียน (ตามวันที่ของเทอมและเขตเวลาของบทเรียน)

หมายเหตุ: เวลาครบกำหนดที่กำหนดเป็น 12am และ 24:00 แก้ไขอัตโนมัติเป็น 11:59pm และ 23:59

จำกัด วันที่ใช้ได้จาก สำหรับผลงานจัดส่ง

จำกัด วันที่ใช้ได้จาก สำหรับผลงานจัดส่ง

หากไม่ต้องการให้ผู้เรียนดูและส่งภารกิจจนกว่าจะถึงวันที่ที่กำหนด ให้กำหนดวันที่ ใช้ได้จาก (Available From) เนื้อหาสำหรับภารกิจจะไม่เปิดเผยกับผู้เรียนจนกว่าจะพ้นวันที่และเวลา ใช้ได้จาก (Available from) ไปแล้ว ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนจะแสดงให้กับผู้เรียนไม่ว่าจะกำหนดวันที่พร้อมใช้งานไว้อย่างไรก็ตาม

เช่น หากคุณกำหนดว่าภารกิจครบกำหนดในวันที่ 19 กันยายนเวลา 11:59 pm แต่ไม่ต้องการให้ผู้เรียนส่งภารกิจจนกว่าจะถึงวันที่ 9 กันยายนเวลา 12 am ให้กำหนดวันที่ใช้ได้จาก (Available From) เป็นวันที่ 9 กันยายน เวลา 12 am

Canvas จะตรวจดูและให้คะแนนภารกิจดังนี้

 • Canvas จะเปิดภารกิจสำหรับรับผลงานจัดส่งจากผู้เรียนทั้งหมดในวันที่ 9 กันยายนเวลา 12:00 am (ตามเขตเวลาของบทเรียน)
 • จากสมุดบันทึกเกรด ภารกิจจะถือว่าตรงตามกำหนดหากจัดส่งภายในวันที่ 19 กันยายน เวลา 11:59 pm (ตามเขตเวลาของบทเรียน)
 • จากสมุดบันทึกเกรด ภารกิจจะถูกกำกับว่าล่าช้าหากจัดส่ง ณ หรือหลังจากวันที่ 20 กันยายน เวลา 12:00:00 am (ตามเขตเวลาของบทเรียน)
 • Canvas จะสรุปภารกิจสำหรับผลงานจัดส่งของผู้เรียนทั้งหมดในวันสุดท้ายของบทเรียน (ตามวันที่ของเทอมและเขตเวลาของบทเรียน)

จำกัดวันที่ จัดส่งจนถึง

จำกัดวันที่ จัดส่งจนถึง

หากต้องการอนุญาตให้ผู้เรียนจัดส่งภารกิจได้จนถึงวันที่ที่กำหนด ให้กำหนดวันที่ ถึง (Until) ไว้ วันที่ที่คุณกำหนดจะขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการรับผลงานจัดส่งล่าช้าหรือไม่ เมื่อพ้นวันที่ ถึง (Until) แล้ว ผู้เรียนจะยังสามารถดูหรือดาวน์โหลดผลงานจัดส่งของตนเองได้ และสามารถดูความเห็นสำหรับผลงานจัดส่ง

ห้ามจัดส่งล่าช้า (No late submissions)—ผู้สอนบางรายอาจไม่อนุญาตให้มีการจัดส่งล่าช้าโดยการกำหนด วันที่ถึง (Until Date) เป็นวันครบกำหนด (Due Date) เช่น หากคุณต้องการให้ผู้เรียนสามารถดูภารกิจได้ทุกเมื่อโดยมีวันครบกำหนดคือ 19 กันยายนเวลา 11:59 pm แต่ไม่ต้องการรับผลงานจัดส่งล่าช้าใด ๆ ให้ตั้งค่า วันที่ถึง (Until Date) เป็นวันที่ 19 กันยายนเวลา 11:59 pm  

Canvas จะตรวจดูและให้คะแนนภารกิจดังนี้

 • Canvas จะเปิดภารกิจสำหรับผลงานจัดส่งของผู้เรียนทั้งหมดในวันแรกของบทเรียน (ตามวันที่ของเทอมและเขตเวลาของบทเรียน)
 • จากสมุดบันทึกเกรด ภารกิจจะถือว่าตรงตามกำหนดหากจัดส่งภายในวันที่ 19 กันยายน เวลา 11:59 pm (ตามเขตเวลาของบทเรียน)
 • Canvas จะสรุปภารกิจสำหรับรับผลงานจัดส่งจากผู้เรียนทั้งหมดในวันที่ 20 กันยายนเวลา 12:00 am (ตามเขตเวลาของบทเรียน)

 หมายเหตุ: เวลาครบกำหนดที่กำหนดเป็น 12am และ 24:00 แก้ไขอัตโนมัติเป็น 11:59pm และ 23:59

อนุญาตให้จัดส่งล่าช้า

อนุญาตให้จัดส่งล่าช้า (Allow late submissions)—ผู้สอนบางรายอาจอนุญาตให้จัดส่งผลงานล่าช้าภายในกรอบเวลาที่กำหนดหลังจากพ้นวันครบกำหนดไปแล้ว เช่น หากคุณต้องการให้ผู้เรียนสามารถส่งภารกิจล่าช้าได้สูงสุดสามวันหลังจากวันครบกำหนด ให้ตั้งค่า วันที่ถึง (Until Date) เป็นวันที่ 22 กันยายนเวลา 11:59 pm

Canvas จะตรวจดูและให้คะแนนภารกิจดังนี้

 • Canvas จะเปิดภารกิจสำหรับผลงานจัดส่งของผู้เรียนทั้งหมดในวันแรกของบทเรียน (ตามวันที่ของเทอมและเขตเวลาของบทเรียน)
 • จากสมุดบันทึกเกรด ภารกิจจะถือว่าตรงตามกำหนดหากจัดส่งภายในวันที่ 19 กันยายน เวลา 11:59 pm (ตามเขตเวลาของบทเรียน)
 • จากสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ภารกิจจะถูกกำกับว่าล่าช้าหากจัดส่งระหว่างวันที่ 20 กันยายนเวลา 12:00:00 am และวันที่ 22 กันยายนเวลา 11:59:59 pm (ตามเขตเวลาของบทเรียน)
 • Canvas จะสรุปภารกิจสำหรับรับผลงานจัดส่งจากผู้เรียนทั้งหมดในวันที่ 23 กันยายนเวลา 0:00:00 (ตามเขตเวลาของบทเรียน)

หมายเหตุ: จากแบบทดสอบ (Quizzes) ระบบจัดส่งอัตโนมัติจะถูกพ่วงกับวันที่ ถึง (Until) ซึ่งอาจมีผลต่อการจัดส่งของผู้เรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก บทเรียนเกี่ยวกับวันที่พร้อมใช้งานสำหรับบทเรียน

จำกัดช่วงวันที่จัดส่ง

จำกัดช่วงวันที่จัดส่ง

หากคุณต้องการให้ผู้เรียนสามารถส่งภารกิจได้เฉพาะในช่วงวันที่ที่กำหนด ให้ตั้งค่าทั้งวันที่พร้อมใช้งานทั้งสองส่วนสำหรับภารกิจ

เช่น หกภารกิจมีกำหนดในวันที่ 19 กันยายนเวลา 11:59 pm แต่ต้องการให้ผู้เรียนส่งภารกิจได้ระหว่างวันที่ 9 กันยายนและ 22 กันยายน และต้องการให้มีการจัดส่งล่าช้าได้ 3 วัน ให้ตั้งค่าวันที่ ใช้ได้จาก (Available From) เป็นวันที่ 9 กันยายนเวลา 12 am และวันที่ ถึง (Until) เป็นวันที่ 22 กันยายนเวลา 11:59 pm

Canvas จะตรวจดูและให้คะแนนภารกิจดังนี้

 • Canvas จะเปิดภารกิจสำหรับรับผลงานจัดส่งจากผู้เรียนทั้งหมดในวันที่ 9 กันยายนเวลา 12 am (ตามเขตเวลาของบทเรียน)
 • จากสมุดบันทึกเกรด ภารกิจจะถือว่าตรงตามกำหนดหากจัดส่งภายในวันที่ 19 กันยายน เวลา 11:59 pm (ตามเขตเวลาของบทเรียน)
 • จากสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ภารกิจจะถูกกำกับว่าล่าช้าหากจัดส่งระหว่างวันที่ 20 กันยายนเวลา 0:00 และวันที่ 22 กันยายนเวลา 11:59:59 pm (ตามเขตเวลาของบทเรียน)
 • Canvas จะสรุปภารกิจสำหรับรับผลงานจัดส่งจากผู้เรียนทั้งหมดในวันที่ 23 กันยายนเวลา 0:00:00 (ตามเขตเวลาของบทเรียน)

กำหนดเวลาอัพเดตรวมและวันที่พร้อมใช้งาน

คุณอาจสามารถอัพเดตวันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งานสำหรับหลาย ๆ ภารกิจพร้อม ๆ กัน

หากไม่มีเวลากำหนดไว้ เวลาครบกำหนดจะปรับเริ่มต้นเป็น 11:59:59 pm สำหรับเขตเวลาสำหรับบทเรียน และภารกิจจะถูกกำกับว่าล่าช้าเวลา 12:00:00 am เช่น หากคุณกำหนดวันครบกำหนดที่ 19 กันยายนเวลา 11:59 pm ภารกิจจะถูกกำกับว่าล่าช้าหากจัดส่ง ณ หรือหลังจากวันที่ 20 กันยายนเวลา 12:00:00