ฉันจะใช้เมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

เมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation Menu) คือชุดลิงก์ทางด้านซ้ายของบทเรียนที่ช่วยให้คุณและผู้เรียนสืบค้นเนื้อหาต่าง ๆ ในบทเรียนได้ เมนูสืบค้นเนื้อหาบทเรียนจะแสดงอยู่ในเพจที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

คุณสามารถเลือกจัดลำดับใหม่และซ่อนลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบทเรียนของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณมีการเปิดใช้งาน Canvas Elementary Theme ไว้สำหรับบทเรียนของคุณ เมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation Menu) จะแสดงแบบอักษรที่แตกต่างกัน

ดูเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ลิงค์ที่ใช้งานอยู่จะถูกแรเงาด้วยข้อความสีและเส้นกำกับที่แตกต่างกันไป [1] การแรเงานี้ช่วยให้คุณสามารถระบุคุณสมบัติการใช้งานที่คุณกำลังดูอยู่ใน Canvas ได้อย่างรวดเร็ว

ลิงค์ที่ถูกซ่อนไว้สำหรับผู้เรียนจะกำกับด้วยไอคอนการแสดงผล [2] ลิงค์อาจถูกซ่อนไว้สำหรับผู้เรียนเนื่องจากส่วนคุณสมบัติไม่มีเนื้อหาหรือเนื่องจากลิงค์ถูกปิดใช้งาน

หน้าหลัก (Home page) เป็นส่วนหนึ่งของการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) และแสดงหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page)

ตามค่าเริ่มต้น บทเรียนใหม่จะแสดงลิงค์ที่นำไปสู่ดัชนีเพจสำหรับสิบสี่หัวข้อต่อไปนี้

 • ประกาศ
 • ภารกิจ
 • การพูดคุย
 • เกรด
 • บุคคล
 • เพจ
 • ไฟล์
 • หลักสูตร
 • ผลลัพธ์
 • คำถาม
 • หน่วยการเรียน
 • การประชุม
 • การประสานความร่วมมือ
 • ค่าปรับตั้ง

หมายเหตุ: เครื่องมือจากภายนอกที่กำหนดไว้ (LTI) อาจจัดทำลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ลิงค์เหล่านี้จะไม่แสดงไอคอนการแสดงผล คุณสามารถปิดใช้งานลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) สำหรับเครื่องมือ LTI ในค่าปรับตั้งบทเรียน และลิงค์จะไม่แสดงในเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) สำหรับคุณหรือผู้เรียนของคุณอีกต่อไป

ดูพื้นที่บทเรียน

ดูพื้นที่บทเรียน

เมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) จะแสดงส่วนคุณสมบัติเป็นลิงค์ใช้งาน