ฉันจะดูกลุ่มทั้งหมดในบทเรียนในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

Canvas มีกลุ่มสองประเภทได้แก่ กลุ่มผู้เรียนและชุดกลุ่ม กลุ่มผู้เรียนอาจถูกจัดทำขึ้นโดยผู้สอนหรือผู้เรียนและสามารถกำหนดโครงสร้างได้โดยผู้เรียน ชุดกลุ่มคือกลุ่มที่คุณจัดทำเพื่อใช้กับภารกิจที่มีการให้เกรด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม (Groups)

เปิด บุคคล (People)

เปิด บุคคล (People)

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

ดูชุดกลุ่ม

หากมีการจัดทำกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มในบทเรียน เพจบุคคล (People) จะแสดงแท็บเริ่มต้นเป็น ทุกคน (Everyone) [1] ซึ่งจะแสดงผู้ใช้ทั้งหมดในบทเรียนของคุณ ไม่เช่นนั้นเพจจะขอให้คุณเพิ่มชุดกลุ่มโดยใช้ปุ่ม เพิ่มชุดกลุ่ม (Add Group Set) [2] คุณสามารถเพิ่มชุดกลุ่มได้ตลอดเวลา

ดูกลุ่มผู้ใช้

หลังจากคุณจัดทำชุดกลุ่มในบทเรียนแล้ว ชุดกลุ่มจะแสดงเป็นแท็บที่เชื่อมโยงกันไว้เพื่อให้สืบค้นข้อมูลชุดกลุ่มได้โดยง่าย [1] คุณสามารถคลิกแท็บใดก็ได้เพื่อดูชุดกลุ่มสำหรับกลุ่มผู้ใช้

นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่เมนู ตัวเลือก (Options) [2] แล้วเลือกลิงค์ ดูกลุ่มผู้ใช้ (View User Groups) [3] เพจดังกล่าวจะเปิดชุดกลุ่มแรกในบทเรียนขึ้นมา

เมื่อคุณดูชุดกลุ่ม แท็บที่มีกรอบล้อมรอบจะแสดงชุดกลุ่มที่คุณกำลังดูอยู่ คลิกที่แท็บใดก็ได้เพื่อดูชุดกลุ่มอื่น ๆ

ดูกลุ่ม (Groups)

กลุ่มยังจะถูกจัดทำขึ้นด้วยตัวเอง, อัตโนมัติ,หรือโดยการนำเข้าไฟล์ CSV ระหว่างที่มีการจัดทำชุดกลุ่ม  

ตามค่าเริ่มต้น กลุ่มทั้งหมดจะถูกย่อไว้ในเพจดังกล่าว คุณสามารถขยายแต่ละกลุ่มและดูว่าผู้เรียนรายใดที่ได้รับการจัดสรรไปยังกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุดกลุ่ม (ถ้ามี) โดยคลิกที่ลูกศรติดกับชื่อกลุ่ม [1]

เมื่อผู้เรียนเข้าร่วมกลุ่มแล้ว คุณสามารถเปิดเมนูตัวเลือก (Options) ของกลุ่มและ ดูเนื้อหาและกิจกรรมภายในกลุ่ม [2]

ดูแจ้งเตือนการลงทะเบียน

ดูแจ้งเตือนการลงทะเบียน

ถ้ากลุ่มมีผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้งาน ฉลากกำกับจะปรากฏอยู่ข้างชื่อผู้เรียน ผลงานจัดส่งของกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้งานยังคงสามารถให้เกรดใน SpeedGrader ได้ แต่ผู้เรียนจะไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลใดๆเกี่ยวกับภารกิจและไม่สามารถดูเกรดของบทเรียนได้ ผู้เรียนสามารถดูชื่อผู้เรียนได้แต่จะไม่ทราบว่าผู้เรียนดังกล่าวเป็นผู้เรียนไม่ได้ใช้งานหรือไม่ เพื่อให้ใช้งานกลุ่มสำหรับสมาชิกทุกคนในกลุ่มดีที่สุด ควรย้ายผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้งานไปยังกลุ่มอื่น

จัดการชุดกลุ่ม

จัดการรายละเอียดของชุดกลุ่มโดยคลิกที่เมนู ตัวเลือก (Options) [1]

แก้ไขชุดกลุ่มโดยคลิกที่ลิงค์ แก้ไข (Edit) [2]

โคลนชุดกลุ่มโดยคลิกที่ลิงค์ โคลนชุดกลุ่ม (Clone Group Set) [3] การโคลนชุดกลุ่มจะคัดลอกทั้งชุดกลุ่ม รวมทั้งกลุ่ม ผู้นำกลุ่มและสมาชิกทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดทำชื่อใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับชุดกลุ่มที่โคลน ถ้าคุณไม่เปลี่ยนชื่อ ชื่อกลุ่มจะยังคงเหมือนเดิมแต่ระบุเป็นโคลน

หากคุณต้องการแก้ไขกลุ่มแต่กลุ่มมีผลงานจัดส่งของผู้เรียน คุณควรโคลนกลุ่มแทนที่จะแก้ไขสมาชิกภาพของกลุ่ม การแก้ไขกลุ่มอาจมีผลที่ตามมาโดยไม่ตั้งใจสำหรับเกรดของผู้เรียน

ลบชุดกลุ่มโดยคลิกที่ลิงค์ ลบ (Delete) [4] การลบชุดกลุ่มจะเป็นการลบกลุ่มทั้งหมดภายในชุดกลุ่มด้วย