จะทำสำเนาเพจในบทเรียนได้อย่างไร

คุณสามารถทำสำเนาเพจในบทเรียนของคุณ เมื่อมีการคัดลอกเพจ ข้อความ สำเนา (Copy) จะถูกเพิ่มไปยังตอนท้ายของชื่อเพจ

การทำสำเนาเป็นจะทำให้เพจที่ถูกทำสำเนามีสถานะเป็นไม่เผยแพร่ รายการทั้งหมดในเพจจะถูกทำสำเนา ไม่ว่าจะเป็นชื่อเพจ เนื้อหาและตัวเลือกต่าง ๆ

หากเพจถูกใช้ใน MasteryPaths และค่าปรับตั้ง MasteryPaths จะถูกเปิดใช้งานในเพจที่มีการทำสำเนา นอกจากนี้ เพจ MasteryPaths จะแสดงเพจ ดัชนีภารกิจ (Assignments index) ไว้ด้วย

เพจจะแสดงไอคอนบทเรียนพิมพ์เขียวหลังจากทำการรีเฟรชเพจตามแต่กรณี

เปิดเพจ

เปิดเพจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ เพจ (Pages)

ดูเพจ

เพจถูกออกแบบมาเพื่อเปิดไปยังหน้าแรกของบทเรียน หากมีการเลือกหน้าแรกไว้ เลือกเพจจากดัชนีเพจโดยคลิกที่ปุ่ม ดูเพจทั้งหมด (View All Pages)

เปิดเพจ

ค้นหาเพจที่คุณต้องการทำสำเนา คลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] จากนั้นคลิกปุ่ม ทำสำเนา (Duplicate) [2]

ดูสำเนา

ดูสำเนาเพจในบทเรียนของคุณ

หมายเหตุ: ไอคอนบทเรียนพิมพ์เขียวจะปรากฏขึ้นหลังจากรีเฟรชเพจ แล้วแต่กรณี