ฉันจะกรองมุมมองแบบปฏิทินตามบทเรียนในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น ปฏิทิน (Calendar) จะแสดงปฏิทินส่วนตัวและปฏิทินของบทเรียนสำหรับแต่ละชั้นเรียนที่คุณได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกรองได้ว่าจะให้แสดงปฏิทินใด ซึ่งรวมถึงปฏิทินของกลุ่มและของบทเรียน ตลอดจนปฏิทินส่วนตัวของคุณด้วย

เปิดปฏิทิน

เปิดปฏิทิน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar)

ดูปฏิทิน

หลังจากคลิกที่ลิงค์ ปฏิทิน (Calendar) คุณจะเห็นบทเรียนและกลุ่มที่คุณได้ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมดในปฏิทินนั้น

เลือกบทเรียนที่จะดู

เลือกบทเรียนที่จะดู

กรองปฏิทินของคุณตามบทเรียนหรือกลุ่มโดยคลิกที่กล่องสีติดกับปฏิทิน (Calendar) [1] ปฏิทินนี้สามารถแสดงบทเรียนและ/หรือกลุ่มได้สูงสุดครั้งละ 10 รายการ ในตัวอย่างนี้ ไม่ได้แสดงปฏิทินทั้งหมด

หมายเหตุ: Canvas จะกำหนดสีกำหนดเองสำหรับแต่ละปฏิทิน เว้นแต่จะเลือกสีกำหนดเอง ปฏิทินแต่ละรายการจะมีสีเริ่มต้นให้ 15 สี แต่คุณสามารถจัดทำสีใดก็ได้ตามต้องการโดยเลือกไอคอน เพิ่มเติม (More) [2] และใส่รหัส Hex [3]