ฉันจะใช้รายการตรวจสอบค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Setup Checklist) ได้อย่างไร

สองสามครั้งแรกที่คุณจัดทำบทเรียนใหม่ใน Canvas คุณอาจมีปัญหาในการจดจำขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียนมีไว้เพื่อช่วยให้คุณสามารถจดจำขั้นตอนพื้นฐานของคุณก่อนที่จะเริ่มเผยแพร่บทเรียน

หมายเหตุ: หากบทเรียนของคุณไม่มีรายการตรวจสอบการตั้งค่า (Setup Checklist) แสดงว่าสถาบันของคุณได้เปิดใช้งานข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียน Canvas ไว้แทนซึ่งจะแสดงในหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) และเพจดัชนีแต่ละหน้าในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation)

เปิดรายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน

จากหน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) คลิกที่ปุ่ม รายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Checklist)

ดูรายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน

รายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Checklist) จะช่วยคุณในการจัดทำบทเรียนใหม่ใน Canvas เปิดรายการตรวจสอบโดยการคลิกที่ปุ่มรายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Checklist) รายการตรวจสอบจะแจ้งเตือนคุณให้:

  • นำเข้าเนื้อหาโดยใช้เครื่องมือนำเข้าบทเรียน (Course Import Tool)
  • เพิ่มภารกิจหรือเชลล์ภารกิจในเพจภารกิจ (Assignments)
  • เพิ่มผู้ใช้ เช่น ผู้เรียนและผู้ช่วยสอนไปยังบทเรียนผ่านเพจบุคคล (People)
  • เลือกลิงค์ที่คุณต้องการแสดงในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) จากแท็บการสืบค้น (Navigation) ในค่าปรับตั้ง (Settings)
  • เลือกเค้าโครงสำหรับหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page)
  • เพิ่มกิจกรรมและภารกิจ (Assignments) ไปยังปฏิทิน (Calendar) บทเรียนของคุณ
  • เผยแพร่บทเรียนซึ่งจะส่งอีเมลคำเชิญไปยังผู้เรียนที่คุณเพิ่มในบทเรียนแล้วโดยอัตโนมัติ (คุณอาจไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาตให้ทำตามขั้นตอนนี้ สถาบันของคุณอาจเผยแพร่บทเรียนของคุณให้กับคุณ)

 

หมายเหตุ: เมื่อบทเรียนของคุณมีผลงานจัดส่งแบบให้เกรดแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการเผยแพร่บทเรียนของคุณได้