ฉันจะใช้อินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) ในฐานะผู้ดูแลหรือผู้นำเสนอได้อย่างไร

เมื่อคุณเริ่มการประชุมหรือเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้ควบคุมเนื้อหา คุณสามารถใช้อินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) เพื่อควบคุมเนื้อหาและเข้าร่วมการประชุม ผู้ใช้ที่เริ่มการประชุมหรือผู้สอนที่เข้าร่วมการประชุมจะได้รับสิทธิ์อนุญาตผู้ควบคุมเนื้อหา ผู้ควบคุมเนื้อหาสามารถลดระดับผู้ควบคุมเนื้อหาคนอื่น ๆ ให้เป็นผู้ชมได้

อินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) จะแสดงโดยใช้ระบบการประชุม HTML5 ของ BigBlueButton คู่มือนี้ระบุภาพรวมพื้นฐานของอินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานเฉพาะอย่างโดยดูเอกสารกำกับสำหรับผู้ใช้ HTML5 ของ BigBlueButton

ขอแนะนำให้ใช้เบราเซอร์ Chrome หรือ Firefox เพื่อใช้งานอินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) ไม่รองรับการแชร์หน้าจอบนเบราเซอร์ Safari

ดูอินเทอร์เฟซการประชุม

อินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยคุณในการควบคุมเนื้อหาและมีส่วนร่วมในผลงานนำเสนอของคุณ อินเทอร์เฟซประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้

  • เมนูผู้ใช้ [1]
  • หน้าต่างผลงานนำเสนอ [2]
  • เครื่องมือสำหรับการประชุม [3]
  • เมนูตัวเลือก [4]

ดูเมนูผู้ใช้

ดูเมนูผู้ใช้

จากเมนูผู้ใช้ (User Menu) คุณสามารถดูผู้ใช้ทั้งหมดในการประชุม [1] ผู้ใช้แต่ละรายจะถูกนำเสนอจากชื่อที่แสดงใน Canvas

นอกจากนี้คุณยังสามารถแชทกับผู้เข้าร่วมการประชุมและร่วมเขียนหมายเหตุที่แชร์ได้ เปิดแชทการประชุมโดยคลิกที่ลิงค์แชทสาธารณะ (Public Chat) [2] เปิดหมายเหตุแบบแชร์โดยคลิกที่ลิงค์หมายเหตุที่แชร์ (Shared Notes) [3]

เมนูผู้ใช้ (User Menu) จะเปิดอยู่เป็นค่าเริ่มต้น ปิดเมนูผู้ใช้ (User Menu) โดยคลิกที่ไอคอนผู้ใช้ [4]

จัดการผู้ใช้

จัดการผู้ใช้

จัดการค่าปรับตั้งทั้งหมดสำหรับผู้ใช้โดยคลิกที่ไอคอนค่าปรับตั้งผู้ใช้ [1]

ล้างไอคอนสถานะผู้ใช้โดยเลือกลิงคฺ์ล้างไอคอนสถานะทั้งหมด (Clear all status icons) [2]

ปิดเสียงผู้ใช้โดยคลิกที่ลิงค์ปิดเสียงผู้ใช้ทั้งหมด (Mute all users) หรือ ปิดเสียงผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นผู้นำเสนอ (Mute all users except presenter) [3]

บันทึกชื่อผู้ใช้โดยคลิกที่ลิงค์ บันทึกชื่อผู้ใช้ (Save user names) [4]

ล็อคคุณสมบัติการประชุมเฉพาะสำหรับผู้ใช้โดยคลิกที่ลิงค์ล็อคผู้ชม (Lock viewers) [5] สร้างห้องแยกย่อยโดยคลิกที่ลิงค์สร้างห้องแยกย่อย (Create breakout rooms) [6]

เขียนคำบรรยายแบบปิดได้โดยคลิกที่ลิงค์ เขียนคำบรรยายแบบปิดได้ (Write closed captions) [7]

แชทกับผู้ใช้โดยลบผู้ใช้ออกจากการประชุม หรือเลื่อนระดับผู้ใช้เป็นผู้นำเสนอหรือผู้ควบคุมเนื้อหา แล้วคลิกชื่อของผู้ใช้ [8]

ดูหน้าต่างผลงานนำเสนอ

หน้าต่างผลงานนำเสนอ (Presentation) จะแสดงผลงานนำเสนอที่ถูกเลือกโดยผู้ควบคุมเนื้อหาหรือผู้นำเสนอ [1] อัพโหลดไฟล์ผลงานนำเสนอใหม่ เริ่มการสำรวจความเห็นหรือแชร์วิดีโอจากภายนอกโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม (Add) [2]

เริ่มบันทึกการทำรายการโดยคลิกที่ปุ่ม เริ่มบันทึก (Start recording) [3]

หน้าต่างผลงานนำเสนอ (Presentation Window) ยังมีเครื่องมือหลายอย่างที่ควบคุมวิธีที่คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม ไมโครโฟน (Microphone) [4] ออกจากหรือเข้าร่วมการประชุมเสียงโดยคลิกที่ปุ่ม เสียง (Audio) [5]

เปิดใช้งานเว็บแคมของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม เว็บแคม (Webcam) [6] หากเว็บแคมถูกเปิดใช้งาน คุณสามารถปิดหน้าต่างผลงานนำเสนอและแสดงเฉพาะเว็บแคมโดยการคลิกที่ไอคอนซ่อนผลงานนำเสนอ [7]

แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม แชร์หน้าจอ (Screen Share) [8]

ดูเครื่องมือทำหมายเหตุกำกับ

ดูเครื่องมือทำหมายเหตุกำกับ

อินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) มีเครื่องมือหลายอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อทำหมายเหตุกำกับในหน้าต่างผลงานนำเสนอ แพนดูเอกสารที่ซูมเข้าโดยคลิกที่ไอคอนแพน [1]

หากต้องการดูเครื่องมือทำหมายเหตุกำกับทั้งหมด ให้คลิกที่ไอคอนกระทะค้างไว้ นอกจากเครื่องมือกระทะแล้ว คุณยังสามารถจัดทำหมายเหตุกำกับแบบข้อความ [2] หมายเหตุกำกับแบบเส้น [3] หรือคำหมายเหตุกำกับแบบรูปทรง [4]

ใช้ดินสอวาดในหน้าต่างผลงานนำเสนอโดยคลิกที่ไอคอนดินสอ [5]

หากมีการเพิ่มหมายเหตุกำกับไปยังผลงานนำเสนอของคุณ คุณจะสามารถเลือกความหนาและสีของหมายเหตุกำกับในเครื่องมือจัดทำหมายเหตุกำกับ (Annotation Tools)

เลิกทำหมายเหตุกำกับโดยคลิกที่ปุ่ม เลิกทำ (Undo) [6] ลบหมายเหตุกำกับที่คุณจัดทำขึ้นโดยคลิกที่ไอคอนลบ [7]

เปิดใช้งานฟังก์ชั่นป้องกันสัญญาณอินพุทจากฝ่ามือโดยคลิกที่ไอคอนป้องกันสัญญาณอินพุทจากฝ่ามือ [8]  

อนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนใช้เครื่องมือทำหมายเหตุกำกับได้โดยคลิกที่ไอคอนกระดานไวท์บอร์ดแบบผู้ใช้หลายคน [9]

เปิดเมนูตัวเลือก

เปิดเมนูตัวเลือก

เปิดเมนูตัวเลือกโดยคลิกที่ปุ่ม ตัวเลือก [1]

ดูการประชุมในโหมดเต็มหน้าจอโดยคลิกที่ลิงค์ ทำให้เต็มหน้าจอ (Make fullscreen) [2]

ดูข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซโดยคลิกที่ตัวเลือก เกี่ยวกับ (About) [3] ดูข้อมูลแนะนำโดยคลิกที่ลิงค์ ความช่วยเหลือ (Help) [4] ดูปุ่มลัดโดยคลิกที่ลิงค์ ชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ (Keyboard shortcuts) [5]

สิ้นสุดการประชุมโดยคลิกที่ลิงค์ สิ้นสุดการประชุม (End meeting) [6] ออกจากอินเทอร์เฟซโดยคลิกที่ลิงค์ ออกจากการประชุม (Leave meeting) [7]

ดูสถานะการเชื่อมต่อของคุณโดยคลิกที่ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อ [8]

ดูเมนูค่าปรับตั้ง

ดูเมนูค่าปรับตั้ง

เปิดเมนูค่าปรับตั้ง (Settings) โดยคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

จัดการค่าปรับตั้งแอพพลิเคชั่น

จัดการค่าปรับตั้งแอพพลิเคชั่น

จัดการค่าปรับตั้งแอพพลิเคชั่นโดยคลิกที่ลิงค์ แอพพลิเคชั่น (Application) [1]

จัดการแอนิเมชั่นที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้กำลังพูดโดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิดแอนิเมชั่น (Animations) [2]

จัดการฟิลเตอร์เสียงของไมโครโฟนโดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด ฟิลเตอร์เสียงสำหรับไมโครโฟน (Audio Filters for Microphone) [3]

เลือกภาษาสำหรับอินเทอร์เฟซโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ภาษาของแอพพลิเคชั่น (Application Language) [4]

ปรับขนาดแบบอักษรโดยคลิกที่ปุ่ม ลด (Decrease) หรือ เพิ่ม (Increase) [5]

จัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูล

จัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูล

จัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลโดยคลิกที่ลิงค์ การแจ้งข้อมูล (Notifications) [1]

จัดการการแจ้งเตือนการแชทโดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด เสียงเตือนข้อความแชท (Chat Message Audio Alerts) [2] และ แจ้งเตือนป๊อปอัพ (Popup Alerts) [3]

จัดการการแจ้งเตือนให้เข้าร่วมสำหรับผู้ใช้โดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด เสียงเตือนเข้าร่วมของผู้ใช้ (User Join Audio Alerts) [4] และ แจ้งเตือนป๊อปอัพ (Popup Alerts) [5]

ประการสุดท้าย สามารถจัดการการแจ้งเตือนการยกมือโดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด เสียงเตือนการยกมือ (Raise hand Audio Alerts) [6] และ แจ้งเตือนป๊อปอัพ (Popup Alerts) [7]

หมายเหตุ: การแจ้งเตือนการแชททำงานเฉพาะภายในเบราเซอร์เดียวกับที่เปิดอินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences)

จัดการค่าปรับตั้งการบันทึกข้อมูล

จัดการค่าปรับตั้งการบันทึกข้อมูล

จัดการค่าปรับตั้งการบันทึกข้อมูลโดยคลิกที่ลิงค์การบันทึกข้อมูล (Data savings) [1]

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเว็บแคมของคุณโดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด เปิดใช้งานเว็บแคม (Enable webcams) [2]

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการแชร์เดสก์ทอปโดยคลิกที่ปุ่มเปิดปิด เปิดใช้งานการแชร์เดสก์ทอป (Enable desktop sharing) [3]